Підручник з Української літератури (рівень стандарту). 10 клас. Фасоля - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Неоромантичні, символістські тенденції у збірці «З журбою радість обнялась...»

«З журбою радість обнялась...» (1907) — перша збірка віршів Олександра Олеся, яка відразу принесла йому читацьке визнання. Радість і журба, сподівання й розчарування, почуття щастя й біль розлуки — ці стани людської душі проймають його творчість. Модерністське світобачення поета художньо виявилося у контрастах природи і людської долі. Сила контрастів і порівнянь, до яких вдавався поет, дає підстави вважати його символістом.

У вірші «З журбою радість обнялась» (1906), що дав назву всій збірці, визначено поетичне кредо Олександра Олеся. Поет був людиною контрастного світовідчуття, тому в творах передавав екстремально протилежні відчуття й емоції — захоплення й розпачу, радості й смутку, щастя і муки. Відповідно до символістського світосприйняття, єдність і боротьба цих протилежностей і є сутністю людського буття у контрастному світі. Ліричний герой перебуває в пошуках особистого щастя, він охоплений протиборством почуттів. Життєві негаразди часто породжують зневіру й самотність. Між цими дуалістичними відчуттями точиться вічна боротьба:

В обіймах з радістю журба.

Одна летить, друга спиня...

І йде між ними боротьба,

І дужчий хто — не знаю я....

Олександр Олесь висловив думку, що його серцю в однаковій мірі близькі журба і радість. Ці почуття дорогі поетовому, бо вони наснажують і живлять його творчість.

Вірш будується як художній монолог у двох строфах — двох етапах сповіді. Ліричний сюжет розвивається на контрастах: зіставляються настрої і почуття душі героя-мрійника. Художня палітра твору забарвлена чарівною милозвучністю, що досягається алітераціями та асонансами, збагачується символістським прийомом недомовлення, риторичними та анафоричними запитаннями. У вірші розкривається складна діалектика почуттів ліричного героя, силу яких увиразнюють антитези, порівняння, зокрема сліз із перлами. Журба і радість уособлюються, поміж них з’являється ліричне «я». Реальне переплітається з містичним, надчасовим, витворюючи багатозначний образ художнього світу.

Отже, основна ідея твору — осмислення життя у взаємозв’язку контрастів і антитез, що є актуальним і для сучасного читача.

Запитання і завдання

1. Поділіться своїми враженнями від поезії «З журбою радість обнялась...».

2. Які контрастні думки увиразнюються у творі Олександра Олеся?

3. Розкрийте роль антитези в ідейному змісті вірша.

4. Які образи-символи використовує автор у цій поезії?

5. Назвіть фонетичні, лексичні та синтаксичні художні засоби, використані у вірші. Розкрийте їх роль для вираження головної думки твору.

6. Чому поезія Олександра Олеся є зразком модерністської лірики?