Підручник з Української літератури (рівень стандарту). 10 клас. Фасоля - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Художній світ творів Олександра Олеся

Романтичне світосприймання, щедро напоєне народнопоетичною образністю, музичним ладом народної пісні, динамічно визрівало до вершин бездоганного словесного інструментування.

М. Жулинський, літературознавець

Олександр Олесь та епоха модернізму. З іменем Олександра Олеся пов’язана ціла доба української літератури. Українські митці високо цінували його як талановитого поета-лірика, що у своїй творчості зосереджувався на романтичних мотивах.

Літературний критик із діаспори М. Неврлий називав Олександра Олеся виразним представником першої, модерністської, фази символізму — пре-символізму.

Митець лише частково поділяв ідейно-естетичну концепцію європейського символізму. Зокрема поет не акцентував на темі трагічного світовідчуття людини в добу панування сил зла. На відміну від М. Вороного, він не закликав до осягнення вищого, духовного світу, не захоплювався штучно ускладненими метафорами та багатоплановими образами. У творах Олександра Олеся символіка переходила в алегорії, асоціації були легкими й прозорими. Б. Лепкий вважав Олександра Олеся «одним із тих щасливих поетів, що модерні напрямки зуміли пов’язати з щирою українською поезією. Читаючи його вірші, почуваються все нові тони, нові акорди, бачаться нові краски і нові малюнки, але вони не навіяні чужиною, а виростають органічно з українського ґрунту, зв’язуються нерозривно з нашою поетичною минувшиною». Використання традиційних фольклорних сюжетів для вираження символістських ідей, соціальна проблематика поезії — характерні особливості його модерністської манери.

Творчий доробок. Творча спадщина Олександра Олеся — це поезії, драматичні, прозові, публіцистичні твори, переклади з російської, білоруської, польської, сербської, болгарської, німецької, англійської, арабської мов, публіцистичні та літературно-критичні статті.

Олександр Олесь почав публікувати твори в 1905 р. в альманасі «Багаття». У 1907 р. поет видає збірку «З журбою радість обнялась», що стала яскравим зразком неоромантичної поезії. У його поезіях знайшла художнє відображення й естетика символізму як одного з напрямів модернізму. Світоглядну означеність поетичної збірки увиразнюють протилежні образи: журба — радість, сльози — сміх, ранок — ніч, летить — спиняє, що розгортають зміст твору від єдності контрастів до їх зіткнення й протиставлення.

Поезія Олександра Олеся полонила читача безпосередністю та відсутністю моралізаторства. Наступні його збірки під загальною назвою «Поезії» вийшли в 1909 та 1911 рр.

У 1912 р. поет пише драматичну поему «По дорозі в Казку». Враження від подорожі до Гуцульщини поет передав у поемі «На зелених горах» (1915), у якій «країна див» асоціюється з вільним духом українського народу.

Шедеврами мариністичної лірики стали вірші «Мов келих срібного вина», «Італійська ніч підкралась», «В долині тихий сон летить», написані Олександром Олесем у 1913 р. під час подорожі до Італії.

Відгуком на революційні події в Україні, національне поневолення народу є «Юнацькі пісні» (1915), що присвячені синові — майбутньому відомому поетові Олегу Ольжичу.

У 1914 р. з-під пера поета з’явилися «Драматичні етюди. Книга IV».

У 1917 р. митець видає збірку поезій, у якій особливу увагу привертає цикл «З щоденника», що передає дух боротьби за національну самостійність.

У період еміграції було створено збірки віршів «Чужиною» (1919) , «Кому повім печаль мою» (1931), сповнені ностальгією за Батьківщиною.

Поетична оповідь про князів Київської Русі «Минуле України в піснях. Княжі часи» була написана у 1920 р.

Збірка «Минуле України в піснях», у якій поет осмислює події громадянської війни в Україні, з’явилася у 1930 р.

Голодомор 1933 р., репресії над українською інтелігенцією стали поету імпульсом для написання драми «Земля обітована» (1935).

В еміграції (1919—1944) Олександр Олесь видав книги поезій «Чужиною» (1919), «Княжі часи. Минуле України в піснях» (1920) , «Перезва» (1921), «Кому повім печаль мою...» (1923), «Поезії. Кн. X» (1931).

Яскравою сторінкою творчості митця є його твори, написані для дітей: «Ялинка», «Поєдинок», «Рак-рибалка», «Вовченя», «Іменини», поеми «Грицеві курчата», «Водяничок».

У творчому доробку письменника є переклади казок В. Гауфа, «Пісні про Гайявату» Г. Лонгфелло, арабських казок тощо.

Олександр Олесь є автором драматичних творів «По дорозі в Казку», «Над Дніпром», «Ніч на полонині».

Ознаки символізму в творах Олександра Олеся: символ основний художній прийом; використання фольклорних образів; оптимістичні та песимістичні настрої; громадянський пафос.

Ознаки неоромантизму в творах Олександра Олеся: домінування чуттєво-інтуїтивного підходу щодо відтворення дійсності; максимально емоційне розкриття душі героя твору; посилена увага до краси — краси природи, краси людських почуттів; нехтування буденним життям; порив до свободи, до ідеалу, гармонія ідеалу з життєвою правдою; емоційне напруження; використання символіки.

Отже, творчість Олександра Олеся стала яскравою сторінкою в історії української літератури кінця XIX — початку XX ст.

Запитання і завдання

1. У чому виявлявся новаторський характер творчості Олександра Олеся?

2. Які характерні ознаки неоромантизму і символізму знайшли художнє відображення у творах Олександра Олеся?

3. Наведіть приклади використання контрасту в художніх та фольклорних творах. Розкрийте роль цього художнього прийому.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.