Підручник з Української літератури (рівень стандарту). 10 клас. Фасоля - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

«Інфанта» — зразок інтимної лірики

У вірші «Інфанта» (1907—1922) розкривається узагальнено-ідеалізований жіночий образ. Автор твору — співець розбитого кохання, у якому він бачить один з ідеалів людини. Символістська творчість — це ідеалізація позитивного, це своєрідне поетичне возвеличення засобами художнього слова ідеалу, доведеного до витонченої вишуканості. Так, за допомогою символізованої мови М. Вороний вишукано відтворює любовне почуття до «величної інфанти», передає щирість своїх почуттів, що «бриніли у серці домінантою чуття побожної хвали».

Відповідно до символістських традицій у творі переважають асоціативно ускладнені символічні образи-поняття. Поет надає символічного змісту елементам пейзажу. Так, день асоціюється з «акордами проміннострунними», «духом сполоханим», «синьою далечінню» «попелястим жалем», «побожною хвалою». М. Вороний передає почуття любові за допомогою авторських художніх засобів — вишуканих епітетів «проміннострунними», «вогнелунними», «мрійнотканному», «міф укоханий», «дух сполоханий», «яснозоряно», «упокорено», яскравих метафор «різьблю свій сон», «Венера кинула алмаз», «стелився попелястий жаль», «діткнутий лезом двох мечей».

Вірш «Інфанта» вирізняється вишуканою ритмомелодикою. Легка, музикальна форма «Інфанти» служить окрасою змісту твору. Перехресне римування віршових рядків підсилює вираження любовних почуттів ліричного героя.

Запитання і завдання

1. Які асоціації викликають у вас зображені М. Вороним пейзажні замальовки?

2. Які цікаві художні прийоми поетизації любовних почуттів ліричного героя ви помітили?

3. Які засоби символістського зображення характерні для цього твору?

4. Визначте спільні мотиви віршів «Блакитна Панна» та «Інфанта».

5. Творчість яких французьких поетів-модерністів співвідноситься за ідейним змістом із поезіями М. Вороного? Відповідь аргументуйте цитатами з творів.

6. Назвіть особливості символістської лірики М. Вороного. Прокоментуйте відповідь цитатами із творів поета.

7. Запишіть ключові слова для характеристики М. Вороного як особистості й письменника.

8. Які ідеї хотів донести до читача письменник своїми творами? Наскільки близькі вони вам?

9. Випишіть декілька слів (фраз) із поезій М. Вороного, які вважаєте важливими для розуміння його творчості. Свій вибір аргументуйте.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.