Підручник з Української літератури (рівень стандарту). 10 клас. Фасоля - Нова програма

«Чого являєшся мені...»

Вірш «Чого являєшся мені...» — це зворушливий монолог, що розкриває увесь спектр емоцій безнадійно закоханого ліричного героя. Автор намагається передати щонайменші тони й напівтони душевних страждань, які принесло нездійснене кохання до неприступної і гордої красуні. Тільки уві сні світлі спогади про зародження щирого почуття дають йому спокій і порятунок.

Умовно поезію можна поділити на дві частини: перша — від початку до слів «...у серці здавлюю на дні», друга — від слів «О ні!» до кінця. Перша частина сповнена сумом, схвильованістю, слабкою надією ліричного героя на взаємність, рясніє запитаннями до коханої:

Чого являєшся мені у сні?

Чого звертаєш ти до мене

чудові очі ті ясні...

Образ дівчини поет малює за допомогою епітетів і порівнянь, а драматизм страждань ліричного героя передає використанням метафор і повторів.

Немов криниці дно студене...

Чому уста твої німі?..

Душевне сум’яття, емоційне збудження ліричного героя відтворені змінним ритмом поезії, який утворюється чергуванням різноскладових рядків: від двоскладових до дев’ ятиск ладових.

Алла Кислякова. «Минає день, минає ніч...» (2014)

У другій частині автор висловлює сподівання ліричного героя, що хоча б уві сні кохана приходитиме до нього і рятуватиме від самотності й розпачу.

Почуття героя передаються протиставленнями: «тужити — не жити», метафоричними порівняннями: «Так най те серце, що в турботі, Неначе перла у болоті, Марніє, в’яне, засиха», епітетами: «дива золотого», «щастя молодого», «бажаного, страшного того гріха!».

Покладена на музику композитором К. Данькевичем, ця поезія стала популярним романсом.

Запитання і завдання

1. Прочитайте поезію «Чого являєшся мені... ». Які емоції супроводжували вас під час читання поезії, які асоціації, асоціативні образи виникли? Поясніть їх.

2. Визначте провідний мотив твору.

3. Якою постає кохана ліричного героя? А яким — сам ліричний герой?

4. Знайдіть засоби художньої виразності в тексті вірша, визначте роль, яку вони відіграють. Заповніть таблицю.

Засоби художньої виразності

Назва

Роль, яку відіграють у тексті

Очі ті ясні, сумні

Епітети

5. Підготуйте повідомлення «Автобіографічні мотиви у збірці І. Франка «Зів’яле листя».

6. Згадайте відомі вам тексти поезій І. Франка. Доведіть або спростуйте думку, що справжнє кохання, навіть якщо воно нерозділене, духовно збагачує людину.

7. Познайомтеся з ілюстраціями А. Чебикіна до збірки І. Франка «Зів'яле листя». Чи збігається ваше сприйняття коханої ліричного героя із зображеннями А. Чебикіна?

8. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії «Чого являєшся мені...».

9. Зіставте специфіку виражальних засобів розкриття інтимних мотивів у поезії та музиці.