Підручник з Української літератури (рівень стандарту). 10 клас. Фасоля - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

«Сікстинська Мадонна»

Рафаель Санті. «Сікстинська Мадонна» (бл. 1512—1514)

На створення І. Франком поетичного шедевра «Сікстинська Мадонна» вплинуло його захоплення творами італійських майстрів. Це картини Санті Рафаеля, зокрема його «Сікстинська Мадонна», на якій зображено жінку-матір із немовлям на руках, яка так органічно поєднує земне та небесне начало.

Іншим джерелом натхнення І. Франка були твори видатних італійських поетів А. Данте й Ф. Петрарки, які у своїх поезіях оспівували неперевершену красу й високу духовність земної жінки.

Ліричний герой сонета зачарований красою святої жінки-матері, яка уособлює чистоту, духовність, щирість, добро. Возвеличення Мадонни поєднується з готовністю ліричного героя боронити її світлий образ.

Провідним мотивом сонета є безмежна влада високого мистецтва над почуттями людей. Автор підкреслює, що справжня краса невіддільна від добра, а справжнє мистецтво непідвладне часу, воно не старіє і має непереборний вплив на душу людини.

Використання епітетів, порівнянь, риторичних запитань, емоційних окликів та звертань допомагає поету передати піднесений емоційний стан свого героя.

Культурно-мистецький контекст

Рафаель Санті (1483-1520), автор «Сікстинської Мадонни», відомий не тільки своїми картинами, а й сонетами, сповненими кохання і піднесення жіночої краси.

Свою найвидатнішу картину — «Сікстинську Мадонну» — художник створив для церкви святого Сікста у П’яченце. В історії мистецтва цей шедевр вважається символом гармонії і досконалості.

З небес на глядача дивиться Божа Мати із немовлям на руках. И очі випромінюють любов і прощення, розуміння всіх і кожного. Вона несе у світ найдорожче — Божу Дитину. Зліва, внизу папа Сікст Четвертий на колінах із благоговінням споглядає за цим дивом материнської самопожертви й безмежної любові до людей.

Запитання і завдання

1. Виразно прочитайте сонет «Сікстинська Мадонна».

2. Які думки, емоції він навіяв? Які асоціації, асоціативні образи виникли під час знайомства з твором? Поясніть їх.

3. Охарактеризуйте своєрідність розгортання основного мотиву поезії.

4. Прокоментуйте власне розуміння, чому Франко схиляється перед Пречистою Дівою. Що, на вашу думку, символізує Мадонна з дитиною?

5. Визначте композиційну структуру сонета.

6. Проаналізуйте образ ліричного героя.

7. Які засоби художньої виразності використовує автор, яку роль вони відіграють у тексті сонета? Заповніть таблицю за поданим зразком.

Засоби художньої виразності

Назва

Роль у творі

Мати, райська роже,....

Звертання

Сприяє висловленню експресивних відтінків (захоплення поета красою і багатим духовним світом Пречистої Діви)

8. Якою, на вашу думку, є колористика цієї поезії? Поясніть її.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.