Підручник з Української літератури (рівень стандарту). 10 клас. Фасоля - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

«Гімн» («Замість пролога»)

Вірш «Гімн» — один із найсильніших за своїм оптимістичним звучанням у творчості І. Франка.

У суспільстві завжди є і будуть люди, небайдужі до чужого болю й нещастя, непримиренні борці з неправдою, несправедливістю. Вони свідомо обирають шлях боротьби, не бояться переслідувань і покарань, упевнено прямують уперед і ведуть за собою інших. Образ вічного революціонера — це уособлення нездоланного людського духу, який не спинити, не зламати і не знищити.

Біль автора від підміни духовних цінностей матеріальними не веде до апатії та зневіри. Франко — оптиміст, він вірить, що новий день настане і «зла руїна» впаде. Але такий поступ сам по собі не здійсниться, для цього потрібно максимально сконцентруватися й докорінно змінити погляди на життя.

Не ридать, а добувати

Хоч синам, як не собі,

Кращу долю в боротьбі...

І. Франко вірить у щасливе майбутнє українського народу і прагне пробудити патріотичні почуття читачів, їхнє вільнолюбство, гордість за свою батьківщину, відчуття причетності до її історії, культурних здобутків.

Енергійний ритм поезії, закличні інтонації, високий гуманістичний пафос твору відображали визвольні настрої передової української інтелігенції та поневоленого, але сильного духом народу.

Засоби художньої виразності — епітети, порівняння, анафора, персоніфікація, риторичні запитання — допомагають автору увиразнити міць переконань і незламність революціонера, додають поезії підкресленої конкретики, яскравості, оптимізму, спонукають читача до рефлексії.

Вірш І. Франка «Гімн» покладений на музику М. Лисенком. Протягом тривалого часу слухачі й читачі сприймали його (як і Шевченків «Заповіт») гімном народу, що прагне волі та самовизначення.

Запитання і завдання

1. Прочитайте вірш «Гімн». Спробуйте зафіксувати емоції, почуття, асоціації, асоціативні образи, які з’явилися. Поясніть їх.

2. Запишіть запитання, що виникли. У підручнику та розповіді вчителя спробуйте віднайти відповіді на них.

3. Окресліть основні мотиви вірша.

4. Схарактеризуйте ліричного героя, спробуйте уявити його й описати візуалізований вами образ.

5. Знайдіть засоби художньої виразності й визначте їхню роль у тексті поезії «Гімн». Заповніть таблицю за поданим зразком:

Засоби художньої виразності

Назва

Роль у творі

Дух, що тіло рве до бою

Персоніфікація

Допомагає відчути нестримність «Духу» народу

6. Прослухайте музичну композицію М. Лисенка, створену за віршем І. Франка «Гімн», у виконанні різних художніх колективів. Які емоції викликає у вас виконання твору? Поясніть свої міркування.

7. Доведіть або спростуйте думку про актуальність поезії І. Франка «Гімн» для сучасних українців.

Довідник читача

Сонет (з італ. sonetto — звучати) — ліричний вірш, що складається з чотирнадцяти рядків п’ятистопного або шестистопного ямба: два чотиривірші (катрени) з перехресним римуванням і два тривірші (терцети).

У сонеті має бути п’ять рим із різними видами римування.

Жанр сонета був започаткований у XIII ст. італійцем Джакомо да Лентіні. Особливий внесок у розвиток жанру зробили Данте Аліг’єрі, Франческо Петрарка та Вільям Шекспір.

Український сонет з’явився в середині XIX ст. Вагомий внесок у його розвиток зробили І. Франко, Леся Українка, М. Рильський, М. Драй-Хмара, М. Зеров, Л. Костенко, Д. Павличко.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.