Захопливий світ біології. 5-6 клас. Каліберда

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Комфортне життя інфузорій

Кожен із вас міг відчути на собі неприємний вплив тривалої спеки або холоду. Подібне відчувають і тварини. Наприклад, через нинішню глобальну зміну клімату риби холодних вод змушені мігрувати ще північніше, бо в їхніх звичних місцях мешкання стає надто спекотно. А як такі зміни впливають на одноклітинних? Ви вже знаєте з попереднього розділу, що інфузорії не люблять гарячого. Але чи добре їм бути на холоді?

Глобальна зміна клімату — зміна температури, кількості опадів, сили вітрів у різних регіонах Землі, спричинена підвищенням температури на планеті внаслідок діяльності людей.

Для цього дослідження вам будуть потрібні дві пробірки чи невеличкі баночки (20-50 мл), культура інфузорій, молоко, піпетка, вата, холодильник.

Налийте в кожну з пробірок чи баночок приблизно 10 мл води, крапніть піпеткою 5-10 крапель культури інфузорії. Аби одноклітинним було що їсти, додайте таку ж кількість культури сінної палички, яку ми готували для дослідів раніше, чи дві-три краплі сирого молока (не беріть молоко із загальної посудини, відлийте пару крапель у кришечку чи на тарілочку!). Тепер закоркуйте пробірки (рис. 27) чи баночки ватою й поставте одну з них у холодильник, а іншу лишіть за кімнатної температури. Порівняйте ступінь каламутності пробірок за 7-10 днів.

Поміркуйте, чи є холод сприятливим для інфузорій.

Отже, на холоді інфузорії теж почувають себе далеко від поняття «добре»: швидкість їхнього розмноження (рис. 28) є значно меншою, ніж в інфузорій, що живуть за кімнатної температури. Об’єднавши результати досліду з попередньої теми про вплив гарячої води й нинішнього, можна зробити висновок, що ані тепла вода, ані холодна для інфузорій не є комфортними. Утім, жити за кімнатної температури їм добре. Ця закономірність має назву закону оптимуму. І тепер нам відомий температурний оптимум інфузорії — це +15...+25 °С.

Але оптимальною має бути не лише температура, але й інші чинники.

Пригадайте, які ще чинники ви вже тестували. Припустіть, які їх оптимальні значення для життя інфузорій.

Наприклад те, наскільки в середовищі багато солі (згадайте дослід із попередньої теми) або кислоти.

Оптимум (у біології) — найкращі умови для існування організму.

Аби перевірити вплив середовища з різною кислотністю, нам знадобляться три пробірки чи невеличкі баночки (20-50 мл), культура інфузорій, вода, молоко, оцет, харчова сода, чайна ложка, піпетка, вата, маркер.

У три пробірки або баночки налийте приблизно по 5 мл води, 5 мл культури клітин інфузорій, 5 крапель молока (для того, щоб їм було що їсти). Підпишіть пробірки чи баночки так: «К» — кислота, «Н» — нічого, «С» — сода. У пробірку чи баночку з написом «К» крапніть 10-15 крапель оцту, у пробірку «С» — киньте соди з кінчика чайної ложки. Обережно перемішайте вміст у пробірках і закоркуйте їх ваткою.

За 7-10 днів порівняйте ступені помутніння культур у всіх трьох пробірках чи баночках.

Кислотність середовища характеристика розчину, що показує, скільки кислоти міститься в ньому.

Схоже, закон оптимуму справджується і для кислотності! У пробірку з написом «К» ми додали оцет, що містить оцтову кислоту (рис. 29), через що середовище закислилось. А в пробірці «С» завдяки соді кислотність, навпаки, знизилась. Але й у такому середовищі інфузорії розвивалися поганенько. Тому оптимальними для них умовами життя є вода кімнатної температури без великої кількості солей та з середньою кислотністю.

Поміркуйте

  • 1. Чи змінився клімат у вашій місцевості протягом останніх років? Спитайте старших родичів, якою була погода влітку й взимку в їхньому дитинстві та порівняйте з сучасною.
  • 2. Сформулюйте закон оптимуму. Доведіть на прикладах, що вихід людини за межі оптимальних значень умов довкілля може бути небезпечним.