Етика. 6 клас. Данилевська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 7. Що означає бути справедливим?

 • 1. Чим захоплені діти? Чи могли б усі охочі повболівати спостерігати за змаганням?
 • 2. Чи було б справедливим, що малюк і молодші дівчатка не мали б змоги бачити, що відбувається на полі?
 • 3. Який вихід знайшли діти? Чому цей малюнок вважають ілюстрацією принципу справедливості в суспільному житті?
 • 4. Наведіть приклади, як у сучасному житті забезпечується справедливість.

Що таке справедливість?

Поняття «справедливість», як ви пам’ятаєте, споріднене зі словом «правда». Часом вони збігаються: коли кажуть, наприклад, жити по правді, правда кривду переважить. У цьому сенсі правда-справедливість є вищою моральною цінністю. Її витлумачують як досконалий лад у житті й людських відносинах, якого треба беззастережно дотримуватися, щоб у світі панувала злагода. Цю правду шукають герої казок, утверджують народні прислів’я: Правда і з дна моря виринає, а неправда потопає; Шила в мішку не втаїш; Не шукай правди в інших, як у тебе її нема. Поняття правда (справедливість) у цьому значенні протистоїть кривді (несправедливості). Скривдити, тобто образити, - означає вчинити стосовно когось несправедливість.

Проте в буденному житті слово «правда» вживають передусім щодо відповідності наших слів реальності. З дитинства знаємо, що треба завжди казати правду, тобто не брехати, не перекручувати - не спотворювати своїми словами реальні події. Казати правду - це вияв справедливості. Так ми не вводимо в оману інших людей, а значить засвідчуємо повагу до їхньої гідності.

Зрештою, правду витлумачують і як уявлення про дійсність. У цьому сенсі правда безпосередньо стосується кожної людини. «Скільки людей, стільки уявлень, а отже й стільки правд!» - подумає хтось із вас. Проте ця власна (своя) правда, і власна (своя) справедливість є моральними лише тоді, коли спрямовані на досягнення згоди, взаєморозуміння, довіри.

Отже, справедливість - це якість, якою міряємо, тобто оцінюємо, людські відносини. Критерієм міри при цьому є правда. У давній арабській настанові втілене слушне спостереження: Чотири речі визначають людину, вбираючи в себе все, що існує на світі, - це мудрість, стриманість, розум і справедливість... Правдивість, дотримання обов'язків, добрі вчинки належать до справедливості.

Справедливість має сенс тільки у відносинах між людьми, у суспільстві. Вона визначає таке впорядкування життя, за якого досягається відповідність між діянням і віддякою, гідністю й винагородою.

МОРАЛЬНИЙ ПРАКТИКУМ

Текст 1

ХИТРЕНЬКА МИШКА

Мишка вже було приготувалася вийти зі своєї нірки, коли зауважила кота, що чатував назовні. Вона швиденько подалася назад і... запросила приятеля, аби разом рушити до кошика, наповненого зерном.

- Я, звісно, пішла би й сама, - сказала вона, - але не можу позбавити себе приємності від такого милого товариства.

- Чудово, - відповів приятель. - Я піду з тобою. Гаразд, показуй дорогу.

- Я? - вигукнула здивовано мишка. - Я маю іти перша, коли тут така славна і вправна мишка, як ти? Нізащо. Тільки після тебе...

Приємно здивований такою пошаною, приятель вийшов із нірки перший і, звичайно, тут же потрапив у котячі пазурі. Вполювавши здобич, кіт пішов собі геть.

Тепер мишці вже не було чого боятися і вона спокійно рушила до кошика.

Текст 2

ЗАВИДЮЩА СОВА

Якось сова побачила солов’я. Кожен, хто проходив, низько вклонявся йому. А цар приніс на золотій тарелі добірних зернят, щоб погодувати.

- За що це тобі від них така шана? - мовила сова до солов’я.

- Цареві дуже подобається мій спів, - скромно відповів той.

Слава солов’я не давала сові спокою. «Чим я гірша за нього?» - подумала вона. І що було сили й хисту заходилася виухкувати: «У-ух-у-ух! У-ух-у-ух!». Усі в палаці посхоплювались, не на жарт розгнівався і володар:

- Хто це сміє серед ночі ухкати в моєму палаці? Негайно знайдіть і приведіть його до мене!

Сову швидко спіймали й принесли до царя.

- Обскубти її! - коротко звелів цар.

Слуги запопадливо виконали накази й вижбурнули сову геть із царського палацу. Ледве жива добралася завидюща сова до темного лісу. Відтоді раз у раз розповідала вона папугам про пригоду, звинувачуючи у своїй недолі соловейка.

- Якби він тоді не потрапив мені на очі, мені й на думку не спало б хизуватися своїм голосом. А якби я не заспівала, ніхто мене не почув би, не зловив би й не обскуб! Отже соловей і винен!

Так і не вдалося папугам переконати завидющу сову, що у своєму соромі та ганьбі винна вона сама.

Індійська народна казка

Текст 3

ВОВК ТА ЯГНЯ

Вовк побачив, що Ягня п’є воду з річки, і хотів знайти якийсь слушний привід, щоб його з’їсти. Отже, хоч він стояв і вище за течією, але почав звинувачувати Ягня, що воно каламутить йому воду й не дає пити. Ягня відповіло, що воно п’є, торкаючись води тільки краєчками губ, і що, зрештою, воно, стоячи внизу, не може йому каламутити воду. Тоді Вовк зауважив: «Торік ти зневажило мого батька». «Мене тоді ще на світі не було», - відповіло Ягня. Але Вовк сказав йому: «Хоч як би ти виправдовувалось, я все одно тебе з’їм».

Байка доводить, що навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду.

Давньогрецький байкар Езоп

1. Об’єднавшись у групи, проаналізуйте текст за запитаннями та підготуйте повідомлення для обговорення в загальному колі.

Група 1

 • 1. Прочитайте Текст 1. Хто є героями оповіді? Якими їх уявляєте? На яких деталях у тексті ґрунтуються ваші уявлення?
 • 2. Чи мала друга мишка шанс урятуватися? Що б ви їй порадили?
 • 3. Що означає вислів «аби досягти свого, ладен переступити через інших»? Чи є ставлення до інших, засноване на хитрості, справедливим?
 • 4. Від слів «Вона швиденько подалася назад і...» складіть власну розповідь про пригоди мишки так, щоб вона нікого не скривдила. Яку думку утверджує притча?

Група 2

 • 1. Прочитайте Текст 2. Хто є героями індійської казки? Якими їх уявляєте? На яких деталях у тексті ґрунтуються ваші уявлення?
 • 2. Чому казка має таку назву?
 • 3. Чи справедливо сова нарікала на солов'я?
 • 4. Чому заздрість підштовхує до несправедливих учинків? Чого навчає казка?

Група 3

 • 1. Прочитайте Текст 3. Хто є автором оповіді? Хто її герої? Якими їх уявляєте? Які почуття вони у вас викликають?
 • 2. У чому причина суперечки між Вовком та Ягням? Чи справедливі претензії Вовка до Ягняти? Чому?
 • 3. Якими рисами схарактеризували б Вовка?
 • 4. Чи погоджуєтеся з висновком байки? Яку думку вона утверджує?

Група 4

 • 1. Прочитайте запропоновані тексти й коротко поясніть, яку думку утверджує кожен.
 • 2. Про які прояви несправедливого ставлення до інших ідеться в текстах? У яких якостях вони втілені?
 • 3. На підставі текстів витлумачте поняття «хитрість», «заздрість», «лицемірство», «наклеп», «підступ», «підлість».
 • 4. Які чесноти протистоять моральним вадам, про які йдеться в текстах?

2. Намалюйте ілюстрації до кожного з текстів та підпишіть малюнки настановами, які втілюють головну думку кожної.

3. Чи погоджуєтеся з думкою, що бути справедливим чи ні - залежить тільки від кожного з нас? Сформулюйте кілька настанов, дотримання яких допоможе бути справедливими одне до одного.

Часто несправедливий той, хто чогось не робить, а не той, хто що-небудь робить не так.

Як досягати справедливості у взаєминах та суспільному житті?

Прагнення справедливості - одвічна людська мрія. Як завзято шукав справедливості головний герой народної казки «Про правду та кривду»! Існує безліч повчальних історій про те, як протидіяти несправедливому. В одній притчі ідеться про чоловіка, який і перед брамою пекла свято вірив, що там він помилково: «Я - порядна людина. За все життя не скоїв нічого лихого. Бачив, як одні кривдили інших, проте сам участі в цьому не брав. Був свідком, як люди робили неподобства і звинувачували в цьому одне одного. Я ж був вільний від спокус і не робив нічого. Ніколи». Та в пеклі, почувши цю розповідь, зауважили, що чоловік потрапив туди цілком заслужено.

Отже, сприяти справедливості - це протидіяти кривді правдивим словом, небайдужістю, вчинками.

Поняття «справедливість» застосовують і до суспільства загалом. У такому разі йдеться про соціальну справедливість. Соціально справедливим називають такий устрій, за якого кожен отримує те, на що має право, за умови, що права інших також не порушено.

ДО СКАРБНИЧКИ СЛІВ

Соціальний - пов’язаний із життям і стосунками людей у суспільстві; суспільний.

Тож справедливими вважають такі людські відносини, дії, вчинки, які відповідають моральним та правовим нормам демократичного суспільства. Люди завжди прагнули винайти принцип справедливого розподілу матеріальних благ - продуктів харчування, землі, житла тощо. Таких принципів є два: розподіляти блага порівну або відповідно до заслуг людей - наприклад, залежно від того, де і як вони працюють. У демократичних суспільствах застосовують обидва принципи. Виявом соціальної справедливості є забезпечення рівних прав і свобод громадян.

 • 1. У чому виявляється справедливість у взаєминах між людьми?
 • 2. Як досягти справедливості в суспільному житті?
 • 3. Чи пов'язані зображені на схемі кола справедливості? У чому це виявляється?
 • 4. Чи можна досягти справедливості в суспільному житті, якщо нехтувати цією цінністю у взаєминах із близькими? Чому?

Княгиня Ольга. Скульптори І. Кавалерідзе, П. Сниткін. 1909-1911 рр.

В історії ідей трапляються випадки, коли конкретна людина стає їхнім уособленням, символічною постаттю. Її життя слугує взірцем і прикладом для нащадків. Такою постаттю в українській історії є княгиня Ольга. Їй судилося стати першою на наших землях жінкою - правителькою держави. Про неї пам'ятають як про розсудливу і мудру володарку. Розмірковуючи про обставини смерті свого чоловіка, князя Ігоря, Ольга вирішила встановити чіткі розміри данини для підлеглих земель. Княгиня відмовилася від воєн, усі справи з державами-сусідами залагоджувала мирними засобами, піклувалася про поширення освіти. Саме тому літопис назвав її наймудрішою серед людей. Згодом княгиню Ольгу, одну з перших християнок в Україні-Русі, було проголошено святою. «Вона предтеча християнської землі, як рання зірниця перед сонцем і як зоря перед світанком», - так схарактеризовано княгиню Ольгу в літописі «Повість минулих літ».

• Скориставшись додатковими джерелами інформації, довідайтеся про цікаві факти із життя княгині Ольги.

• Чому життя цієї історичної особи є прикладом для утвердження ідеї про рівність жінок і чоловіків? Як ця ідея пов'язана із соціальною справедливістю?

1. Як справедливість пов'язана з іншими моральними цінностями?

2. Чи можна обстоювати справедливість силою? Чому?

3. У яких чеснотах виявляється справедливість?

4. Як забезпечується справедливість у суспільному житті?

5. Висловтеся з приводу проявів несправедливості в сучасному житті (у школі, родині, громадських місцях, міждержавних взаєминах тощо), побудувавши висловлювання за поданими початками речень:

Прикладом несправедливості я вважаю...

Щоб протидіяти несправедливості в цій ситуації, треба...

6. Знайдіть в інтернеті та роздивіться скульптурне зображення давньогрецької богині справедливості і правосуддя Феміди. Поясніть, що означають терези в її руці. Намалюйте свою емблему справедливого суспільного життя.