Етика. 6 клас. Данилевська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. Бути культурною людиною

Урок 23. Що означає бути культурною людиною?

 • 1. Які деталі на малюнку свідчать, що зображений краєвид створений і природою, і людиною? Чого більше в ньому - природного чи рукотворного?
 • 2. У чому, на вашу думку, виявляється здатність людини перетворювати світ навколо себе? Як ця здатність виявлялася на різних етапах розвитку людства і в різних сферах людської діяльності?
 • 3. Пригадайте з уроків історії ознаки, на підставі яких рівень розвитку людського суспільства визначають як цивілізацію. Чи могли би постати цивілізації, якби люди не перетворювали світ?
 • 4. Наведіть приклади винаходів, які змінили людське життя. Чому їх називають надбаннями культури?

Що таке культура?

Поняття, якому присвячений параграф, належить до світоглядних. Стосовно людської душі його почав вживати давньоримський філософ Цицерон (І ст. до н. е.), а як характеристика освіченості та вихованості людини воно набуло поширення в XVII ст. Утім, єдиного, прийнятного для всіх визначення культури досі немає: кожне з кількох сотень різних тлумачень, відомих сьогодні, додає щось нове до його розуміння.

Водночас слово «культура» є загальновживаним. Безперечно, і ви чули вислови на зразок: палац культури, культура мови, фізична культура, надбання культури, розвиток культури, первісні культури. А похідний від нього прикметник часто вживаєте і самі: культурний проект, культурна людина, культурний рівень, культурний шок. Вивчаючи літературу, історію, ви довідуєтеся про діячів культури, культурні пам'ятки різних цивілізацій та народів. Ці приклади переконують, що слово «культура» є багатозначним.

Прийшло воно з латини, де означало «обробіток», «обробляти», отже вказує на те, що поняття «культура» охоплює явища, пов’язані з перетворенням, створенням. Для етики важливими є такі значення слова «культура»: 1) сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії; 2) те, що створюється для задоволення духовних потреб людини; 3) освіченість, вихованість; 4) рівень, ступінь досконалості якоїсь зі сфер людської діяльності.

Залежно від галузі, якої стосується перетворювальна, творча діяльність людини, розрізняють матеріальну та духовну культури.

До матеріальної культури відносять явища життя з перетворення природних матеріалів та енергії, створення штучних середовищ. Тож про часи, коли люди почали обробляти землю, щоб вирощувати для своїх потреб певні рослини, споруджувати житла, обробляти камінь для виготовлення знарядь праці, маемо підстави говорити як про зародження матеріальної культури. До матеріальної культури належать і заходи зі збереження довкілля. Вияви матеріальної культури - це і породи тварин та сорти рослин, і шляхи сполучення, і транспорт, і засоби зв’язку тощо.

Духовна культура втілюється в духовній діяльності людини - в уявленнях, почуттях, переживаннях. Результатом їх осмислення та усвідомлення є ідеї та образи. Духовна культура створює світ цінностей, формує і задовольняє духовні потреби людини. До явищ духовної культури належать наука й технології, освіта, мистецтво, мораль, спосіб життя та світогляд.

Отже, поняття «культура» охоплює все, створене і перетворене людиною. У цьому сенсі культуру протиставляють природі, визначаючи як штучну, вторинну природу, створену людиною в процесі фізичної та розумової праці.

МОРАЛЬНИЙ ПРАКТИКУМ

Текст 1

Чи знаєте ви, скільки пісень створили українці? Дослідники переконані, що сотні тисяч. На будь-яку подію із життя родини чи громади наші земляки віддавна відгукувалися піснею. Вона надихала до творчості багатьох композиторів-чужинців. Приміром, видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена зачарувала українська козацька пісня «їхав козак за Дунай». На її основі митець створив варіації для фортепіано з флейтою, а потім опрацював для збірника пісень народів Європи.

Українські пісні й сьогодні знані у світі. Час та обставини створення більшості народних пісень нам не відомі. Втім, про долю легендарної піснетворки Марусі Чурай написано цілу бібліотеку. Прочитайте повість Ольги Кобилянської «У неділю рано зілля копала» або роман у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай». Традиція вважає Марусю Чурай авторкою пісень «Засвіт встали козаченьки», «Віють вітри, віють буйні», «Шумить, гуде дібровонька», «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» тощо.

Журнал «Барвінок». 2006. № 8. С. 17

Текст 2

КАЗКА ПРО ПІСНЮ

Не день, не два клекотіла в Україні битва. Дивувалися у ворожому війську козацькій силі та звитязі. Тож і заповзялися дізнатися, звідки живиться силою козацтво.

- Може, живе в них на Січі невідомий чаклун, який своєю ворожбою робить козаків непереможними,- міркували завойовники.

Полетіли вершники по українських землях, шукають чарівників. Та марно. Розгнівався володар: не йме віри.

І знову несуть баскі коні посланців по містах і селах. Та не видно ніде чаклунів. І не звитягу помічають довкола, а смуток та втому.

- Певно, немає тієї незламної сили в козаків. Ще трохи - й переможемо, - радилися між собою посланці.

Аж раптом на майдані побачили самотнього кобзаря, який співав бадьорої пісні.

- Нащо ти співаєш переможної пісні? Жалоба чорною пеленою накрила ваші землі, не сяють вірою в перемогу очі ваших людей.

- Неправда, - відповів кобзар. - От лишень злетить моя переможна пісня над землею - і розвіється сум, оживе віра й відродиться сила!

- Так ось у чому їхня сила! - зраділи вершники і з доброю звісткою полетіли до палацу свого володаря.

Замислився той, а тоді й каже:

- Сама пісня, певно, нічого не варта. От коли склав її чаклун, тоді набуває вона непереможної сили. Ідіть, шукайте тих, хто творить пісні.

Як же здивувався володар, коли довідався, що козаки вирушають у похід з піснями простої дівчини - полтавчанки Марусі Чурай. Мала вона вроду, та не мала долі: зрадив її коханий, а незабаром загинув.

Злі язики звинуватили Марусю в смерті парубка. Суд визнав дівчину винною. Та коли мали виконати вирок, надійшов наказ од гетьмана помилувати піснетворку, бо в піснях її - сила козацька.

Журнал «Барвінок». 2006. № 8. С. 18-19

1. Об’єднавшись у групи, проаналізуйте текст за запитаннями та підготуйте повідомлення для обговорення в загальному колі.

Група 1

 • 1. Прочитайте Текст 1. Якому культурному надбанню його присвячено?
 • 2. Що свідчить про багатство цього вияву національної культури? На підставі тексту поясніть, що називають національною культурою.
 • 3. Що, крім народних пісень, належить до надбань національної культури? У чому її цінність?
 • 4. Чим надбання національної культури цікаві світу?

Група 2

 • 1. Прочитайте Текст 2. Поясніть його назву.
 • 2. Чи подобаються вам українські народні пісні? Які народні пісні ви знаєте? Звідки ви їх знаєте? Коли доводилося їх чути чи самим співати?
 • 3. Чи лише народні пісні уособлюють силу народу?
 • 4. Як зберігається народна культура? Запропонуйте кілька настанов, які сприяють цьому.

Група 3

 • 1. Прочитайте Текст 2. Як ви думаєте, події якого часу покладено в основу казки?
 • 2. Перекажіть казку в загальному колі так, щоб події розгорталися в наш час.
 • 3. Як ви думаєте, чи з'являються народні пісні сьогодні?
 • 4. Як пов'язані національна культура та історична пам'ять?

Група 4

 • 1. Прочитайте Тексти 1, 2. Яка тема їх об’єднує?
 • 2. Про яку легендарну постать довідалися із цих текстів?
 • 3. На підставі текстів складіть коротку розповідь про легендарну піснетворку Марусю Чурай та поділіться нею в загальному колі. Чому про авторство більшості народних пісень ми нічого не знаємо?
 • 4. Чому фольклор називають скарбницею національної культури?

2. Намалюйте один чи кілька символів української культури.

3. Прокоментуйте малюнки в загальному колі. Чому культура кожного народу належить до культурної спадщини людства?

Культура - це не кількість прочитаних книг, а кількість усвідомлених.

 • 1. Спираючись на схему поясніть, які явища життя охоплює поняття «культура».
 • 2. Доведіть, що поділ на матеріальну та духовну культуру є умовним.
 • 3. Які явища духовної культури не відображено на схемі? Чому?
 • 4. Чим би ви доповнили схему?

К. В. Білокур за роботою. 50-ті роки XX ст.

Фото: Меморіальний музей-садиба Катерини Білокур

Живописні полотна Катерини Білокур (1900-1961) для багатьох у світі є символічним уособленням самобутньої української культури. До 120 річниці від дня народження художниці пошуковик Google створив тематичний малюнок (дудл), створений з улюблених образів мисткині - квітів з рідного поля. Побачивши картини Катерини Білокур на Міжнародній виставці в Парижі 1954 р., Пабло Пікассо зауважив: Якби ми мали художницю такої майстерності, то змусили б заговорити про неї весь світ. У цьому визнанні - гіркий натяк на долю Катерини. Адже художниця торувала свій шлях у мистецтво усупереч обставинам: не відвідувала школу, свої перші картини малювала вуглинкою на шматку полотна, який мусила прати, щоб мати змогу малювати нові, а пензлі робила сама з котячої шерсті. Малюючи квіти, Катерина Білокур утверджувала право бути собою: Квіти, як і люди, - живі, мають душу! А зірвана квітка - вже не квітка; А квіти я буду малювати і малювати, бо я так люблю над ними працювати, що й слів не знайду, аби висловити ті почуття до їх любові - моєї великої любові.

Дудл до 120-річчя Катерини Білокур

• Скориставшись додатковими джерелами інформації, довідайтеся про обставини життя К. Білокур. Що найбільше вразило в долі художниці?

• Як зізнання художниці «Ніщо на мене не справило такого враження, як "Кобзар"» пояснює взаємозв'язок між явищами культури в часі і просторі?

Яка роль культури в житті людини?

Явища культури всеохопні. Отже, вона і є тим середовищем, у якому живе людина. Через культуру ми пізнаємо світ, засвоюємо досвід попередніх поколінь, передаємо його нащадкам. Культура формує наш світогляд, тобто визначає те, яким ми уявляємо своє життя, чого прагнемо. Культура впливає на спосіб, стиль та манеру спілкування, окреслює мету і форми освіти. Закріплені в культурі норми моралі регулюють взаємини між людьми. Надбання культури формують наші цінності, лежать в основі того, як оцінюємо себе і світ. Завдяки культурі ми вибудовуємо ставлення до довкілля, власного способу життя, свого здоров’я. Саме культура спонукає нас обирати засоби задоволення потреб, реалізації своїх прав.

Тож про яку б зі сфер людського життя не йшлося, щодо кожної з них можна застосувати поняття «культура». Наприклад, коли говорять про взаємини людей у суспільстві, послуговуються поняттям «соціальна культура». До політичного життя застосовують словосполучення «політична культура». Обіг інформації (способи її поширення, засади діяльності засобів масової інформації, особливості створення і сприймання) визначає інформаційна культура. Для кожної професійної сфери застосовують норми, які ґрунтуються на досвіді, традиціях, рівневі розвитку суспільства, тобто належать до явищ культури. Обізнаність з нормами культури називають культурністю.

1. Що називають культурою?

2. Про які форми культури довідалися?

3. Яке значення культури в житті людини?

4. Що передбачає культурність?

5. Завершіть речення за поданим початком: Культурна людина ніколи не..., адже...

6. Підготуйте фанти для гри «Культурний аукціон». На аркуші-картці (домовтеся в загальному колі про розмір карток) розмістіть зображення культурного надбання, що належить до матеріальної або духовної культури. На звороті напишіть невеликий коментар, який пояснює ваш вибір.