Етика. 5 клас. Мелещенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

33. Узагальнення з теми «Культура спілкування»

І. Пригадуємо й закріплюємо

Об’єднайтеся у п’ять груп й обговоріть відповіді на запитання.

Чому особистість прагне до спілкування?

Які є види спілкування?

Яку роль у спілкуванні відіграє мова?

Що таке культура мови?

Що таке мовний етикет?

Як розвинути навички вербальної комунікації?

Як краще донести свою думку?

Як зрозуміти інших?

Що таке активне слухання?

Як передавати інформацію мімікою?

Що передають жести?

Як мова кінцівок і постави свідчить про манери спілкування?

Що таке стиль і мода?

Чому існує дрес-код?

Чому важливо мати право на самовираження у зовнішності?

Як правильно спілкуватися по телефону?

Як листуватися та спілкуватися в мережі Інтернет?

Як безпечно спілкуватися в соціальних мережах?

Чому люди не розуміють одне одного?

Що таке емпатичне слухання?

Як спілкуватися з людьми, щоб потреби кожного були задоволені?

Де починається межа особистої свободи спілкування?

Як зрозуміти доречний час спілкування?

Чому виникли моральні норми спілкування?

Яка головна мета спілкування?

II. Аналізуємо й обговорюємо

  • 1. Чому людина не може існувати без спілкування?
  • 2. Чому люди не завжди розуміють інших? Як краще розуміти інших?
  • 3. Як спілкуватися так, щоб співрозмовнику/співрозмовниці було приємно?

III. Проєктуємо

Створіть правила спілкування у вигляді піктограм.

IV. Запитуємо й коментуємо

  • 1. Розглянь комікси. Які параграфи, на твою думку, вони ілюструють? Чому?

  • 2. Запропонуй цікаві заголовки та діалоги до коміксів і запиши в зошит.
  • 3. Намалюй на окремому аркуші свій комікс. Підпиши діалоги так, щоб вони розкривали запитання обраного параграфа. Поділися з однокласниками й однокласницями.

V. Оцінюємо себе

Розроби п’ятибальну шкалу самооцінки у вигляді піктограм.

Оцінка

Дуже гарно

Гарно

Посередньо

Погано

Дуже погано

Піктограма

Зроби самооцінку своїх навчальних досягнень з теми.

Рівень досягнень

Самооцінка-піктограма

Яку роль у житті людини виконує спілкування?

Що таке вербальне спілкування?

Як спілкуватися без слів?

Яке повідомлення несе зовнішній вигляд людини?

Як спілкуватися дистанційно?

Як долати бар’єри слухання?

Що варто знати про культуру спілкування?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст