Етика. 5 клас. Мелещенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

31. Як долати бар’єри слухання?

Ключові поняття: емпатія.

Алана: Сьогодні за сніданком я замислилася про корисність овочів. А тато, який говорив, що треба зробити сьогодні, сказав, що я його не слухаю.

Назар: Може, ти й справді не слухала?

Алана: Я все чула!

Назар: Тоді чому він так сприйняв твій вираз обличчя?

 • 1. А як ти гадаєш, чому тато Алани вважав, що вона не слухає?
 • 2. Чи траплялася подібна ситуація з тобою?
 • 3. Як ти почуваєшся, коли говориш, а тебе не слухають?

1. ЧОМУ ЛЮДИ НЕ РОЗУМІЮТЬ ОДНЕ ОДНОГО?

У процесі спілкування дуже важливо, щоб люди розуміли одне одного й однаково сприймали те, що почули.

Народна мудрість: міркуємо разом

Прочитай біблійну історію.

БІБЛІЙНА ІСТОРІЯ ПРО ВАВИЛОНСЬКУ ВЕЖУ

Пітер Брейгель старший. Вавилонська вежа, 1563 р.

Колись давно на Землі жило багато людей і всі розмовляли однією мовою. Задумали вони побудувати вежу до самого неба, щоб прославити себе. Бог розгнівався на безрозсудних, пихатих людей і покарав їх: він змусив будівельників розмовляти різними мовами, і вони перестали розуміти один одного. Від цього їм довелося залишити будову й розбрестися врізнобіч. Башта згодом розвалилася, а місто назвали Вавилоном, тобто «змішанням».

 • Чому, на твою думку, люди перестали розуміти одне одного?

Люди не розуміють одне одного з різних причин, серед яких основні такі:

• Різне значення слів. Якщо сказати «Був у лісі, бачив багато лисичок», то можна уявити малих лисенят або гриби.

• Настрій. Важливо, з яким настроєм людина веде розмову. Якщо зла, роздратована, то її настрій передається іншим. Для того щоб спілкування було вдалим, потрібно свій поганий настрій не переносити на спілкування з іншими.

 • Розглянь світлину. Кого із цих співрозмовниць ти б обрав/обрала для спілкування і чому? Що тебе приваблює чи відштовхує?

• Ставлення до співрозмовника. Якщо в людини упереджене ставлення до того, з ким говорить, то відповідно вона його і не почує, і не зрозуміє.

• Не те почув/почула.

Ситуація для роздумів

Прочитай гумореску.

Зустрілися двоє чоловіків і ведуть такий діалог:

— Як вас звати?

— Авас.

— Мене Дмитро. А вас?

— Авас.

 • Поміркуй, що тут не зрозумів Дмитро й чому.

• Формулювання. Якщо сказати: «Ти отримав низьку оцінку — 6 балів, це все, на що ти заслуговуєш» або сказати «Ти отримав невисоку оцінку — 6 балів, але попрацюй ще, і ти обов’язково підвищиш її». Сказано те саме, але по-різному.

 • Який з висловів тобі більше до вподоби й чому?

• Об’єм знань і лексикон. Якщо співрозмовник вживає багато незрозумілих слів, то його важко зрозуміти. Тому треба враховувати, з ким розмовляєш і спілкуватися на зрозумілій мові.

• Небажання зрозуміти іншу людину. Небажання говорити з людиною, а до цього додати настрій чи упередження — це цілий комплекс причин, чому люди не розуміють одне одного.

Попрацюйте в групах. Обговоріть основні причини, чому люди не розуміють одне одного. Запропонуйте, що треба зробити, щоб вони розуміли одне одного.

2. ЩО ТАКЕ ЕМПАТИЧНЕ СЛУХАННЯ ТА ЯК ЙОГО ПРАКТИКУВАТИ?

У попередніх параграфах уже йшлося про культуру спілкування, яка охоплює не лише культуру говоріння, а й культуру слухання.

#Так говорив/так говорила/а я думаю так

Треба говорити голосно, щоб тебе почули. Треба говорити тихо, щоб тебе послухали (Поль Юіодель).

 • 1. Поясни, як ти розумієш цю фразу.
 • 2. Роздивись і прокоментуй карикатуру.

Це тобі стане в пригоді для розуміння себе й інших

Можна виокремити такі правила культури слухання

 • Дати співрозмовнику чи співрозмовниці можливість висловлюватись.
 • Реагувати на слова співрозмовника або співрозмовниці терпляче та зі співчуттям.
 • Не загострювати увагу на розмовних особливостях співрозмовника чи співрозмовниці.
 • Враховувати культурні відмінності.
 • Слідкувати за головною думкою співрозмовника або співрозмовниці й розуміти головний зміст його чи її слів.
 • Уникати швидких висновків.
 • Не давати поради.
 • Не змінювати теми розмови.
 • Не перебивати.
 • Не розповідати про власний досвід.
 • Не давати оцінки співрозмовнику або співрозмовниці.

 • 1. Прочитай діалог. Обговори із сусідом чи сусідкою по парті, чи порушено правила культури слухання. І якщо так, то які?
 • 2. Як би міг/могла себе повести співрозмовник чи співрозмовниця?
 • 3. Запропонуй варіанти відповіді хлопчика, які відповідали б правилам культури слухання.

Культура слухання містить емпатичне слухання. Емпатія — здатність розуміти й відчувати почуття іншої людини.

Емпатія полягає в тому, що людина намагається зрозуміти інших, їхні переживання, поставити себе на їхнє місце, допомогти, виявити співчуття. Вона передбачає уважне слухання співрозмовника, приміряння на себе його думок і почуттів. За емпатичного слухання учасник/учасниця розмови «зчитує» почуття, а не слова, розуміє, як людина ставиться до того, про що говорить. Таке слухання буває ефективним, якщо той, хто говорить, викликає у слухача позитивні емоції (радість, впевненість у собі, надію на краще, задоволення та ін.), і неефективним, якщо той, хто говорить, викликає своїми словами негативні емоції (страх, тривогу, сум, засмучення, розчарування і т. ін.). Емпатичне слухання вимагає зусиль і досвіду.

Користуйся правилами активного слухання і правилами прояву емпатії щоденно. Попрактикуй їх у розмові з рідними та друзями.

Пам’ятка

Щоб ефективно проявляти емпатію до співрозмовника/співрозмовниці, необхідно:

• проявляти повагу до людини, зосередившись на тому, що вона говорить;

• для з’ясування емоційного стану людини звернути увагу на вербальні й невербальні сигнали;

• спробувати уявити собі, що б ви відчували в подібній ситуації, або проявити почуття турботи, співчуття стосовно цієї людини.

 • Поясни правила спілкування з емпатією.

3. ЯК СПІЛКУВАТИСЯ З ЛЮДЬМИ, ЩОБ ПОТРЕБИ ВСІХ БУЛИ ЗАДОВОЛЕНІ?

Щоб під час спілкування були задоволені потреби всіх учасників розмови, треба практикувати ненасильницьке спілкування. Таке спілкування побудоване на емпатії, створює душевний зв’язок між людьми, вчить цінувати почуття і потреби та надавати зворотний зв’язок. Під час ненасильницького спілкування співрозмовники й співрозмовниці не критикують одне одного чи ідеї, не піддають під сумнів сказане, не зосереджують увагу лише на собі.

Ненасильницьке спілкування містить:

• Спостереження без оцінок і суджень. Треба спостерігати нейтрально, без оцінювання.

• Почуття. Важливо розуміти та враховувати почуття — як власні, так і свого оточення.

• Потреби. За кожною емоцією приховується певна інформація про потреби людини від спілкування. Коли потреби не задовольняються, виникають сум, біль, страх, самотність, стурбованість тощо. Коли вони задоволені, то є відчуття радості, захоплення, задоволення, цікавості, вдячності, щастя, надії тощо.

• Прохання (звернення) не є вимогою. Важливо думати про потреби свої та інших, щоб не накопичувати негативних емоцій. Коли треба звернутися з проханням, то потрібно вказати про свої відчуття (я відчуваю), описати факт (коли...), потребу (для мене важливо), прохання або план дій.

 • Я почуваюся сумно...
 • ...коли зі мною не радяться, який одяг мені купити...
 • ...тому що для мене важливо, щоб моя думка й бажання були враховані.
 • Я розумію, що мені хочуть якнайкраще, але це не зовсім так.
 • Чи можна зі мною обговорювати питання, що стосуються мене?

 • Переглянь мультфільм «Стеж за своїми почуттями» за QR-кодом чи посиланням. Обговори з однокласниками й однокласницями цей мультфільм. Чого він учить? Які висновки з нього можна зробити?

https://cutt.ly/cIrj1Iu

Як змінити себе та світ на краще: запитання і завдання

І. Розумію

 • 1. Чому люди не розуміють одне одного?
 • 2. Що таке емпатія і чому вона важлива?
 • 3. Як спілкуватися ненасильницьки?

II. Дію

Ми часто чуємо, що цей світ жорстокий... Світ такий, яким робимо його ми. Якщо сьогодні він жорстокий і безжальний, то це ми зробили його таким своїм ставленням одне до одного. Якщо ми змінимо себе, то ми змінимо наш світ, а зміна себе починається зі змін нашого мовлення і способів спілкування (Арун Ганди).

 • 1. Поясни, як ти розумієш ці слова. Напиши три поради для себе, що тобі треба змінити у своєму стилі спілкування, щоб його покращити.
 • 2. Обміняйся порадами з двома однокласниками чи однокласницями. Складіть спільний перелік порад. Порівняйте з іншими списками, доповніть свій порадами, яких у ньому немає. Візьми їх за основу в своєму подальшому спілкуванні.

Створюємо разом

Об’єднайтесь у п’ять груп. Розв’яжіть проблемні ситуації, порадьте варіант виходу з них. Одна група обирає одну ситуацію.

 • 1. Однокласник, не розібравшись у ситуації, починає тебе ображати.
 • 2. Мама, прийшовши з роботи дуже втомленою, починає сварити тебе за безлад у квартирі.
 • 3. Тебе публічно звинуватили в тому, чого ти не робив/не робила.
 • 4. На вулиці автомобіль, що проїжджав, оббризкав тебе брудом.
 • 5. Учитель поставив тобі несправедливо занижену оцінку.

Озвучте поради. Обговоріть їх у класі.

Розмірковую про вивчене

Осмисліть матеріал параграфа, продовжуючи речення (усно).

Для мене було новим...

Для мене не дуже зрозуміло...

Мені це корисно...