Етика. 5 клас. Мелещенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

26. Що таке вербальне спілкування?

Ключові поняття: вербальне спілкування.

Алана: Назаре, привіт. Що робиш?

Назар: Вчу нові слова.

Алана: А навіщо?

Назар: Думаю, якщо я буду знати більше слів, то зможу краще зрозуміти тих, хто поряд.

 • Прочитай діалог. Чи погоджуєшся ти з Назаром? Чому?

1. ЩО ТАКЕ КУЛЬТУРА МОВИ?

Вербальне спілкування — будь-яке спілкування, що використовує слова для обміну інформацією з іншими. Ці слова можуть бути як вимовними, так і написаними. У світі налічується близько п’яти тисяч мов. До того ж близько 65 % жителів світу говорять сорока мовами. Спілкуючись, люди пізнають світ, одне одного й самих себе.

#Так говорив/так говорила/а я думаю так

Коли люди говорять: «У нас чудові стосунки», вони зазвичай мають на увазі те, що відчувають, коли розмовляють одне з одним. Це означає: «Я позитивно ставлюся до цієї людини, коли ми спілкуємося. Я посилаю і отримую позитивні емоції разом із ними» (Доктор Сьюзан Гайтлер).

 • 1. Що таке слово? Дай своє визначення.
 • 2. Чому люди говорять різними мовами?
 • 3. Поясни думку Сьюзан Гайтлер.

Дитина в момент народження — лише кандидат у людину, але вона не може стати людиною в ізоляції: їй потрібно навчитися стати людиною в спілкуванні (Анрі Пьєрон).

 • Як ти розумієш цей вислів? Чи погоджуєшся з ним? Чому?

 • 1. Роздивися світлини. Що об’єднує людей? Чому?
 • 2. Для чого ми спілкуємося?
 • 3. Чим важливе спілкування в житті людини?

Ми живемо у світі комунікації. Близько 70 % часу люди витрачають саме на комунікацію. В середньому людина витрачає на спілкування близько 65 % свого робочого часу. Якщо порахувати й додати час на бесіди за життя — в середньому виходить три роки. За такої кількості спілкування важливою стає культура мови — уміння сказати необхідне слово в потрібний час, доцільно, із дотриманням правил мовного етикету, щоб не образити людину й водночас не втратити власної гідності.

Факт, над яким варто замислитися

У суспільстві інколи можна почути думку, що жінки говорять набагато більше за чоловіків. Насправді ця думка хибна. Дослідники з університету Арізони зазначають, що різниця між кількістю слів, вимовлених людьми обох статей, зовсім не така вже суттєва. Жінки в середньому говорять 16 215 слів за день, а чоловіки — 15 669.

 • 1. Чому культура мови є важливою?
 • 2. Як ти думаєш, чому з’явився стереотип про балакучість жінок?
 • 3. З уроків мови поясни, як розвивають вербальну комунікацію.

Культуру мови, як і культуру особистості, можна підвищувати. Цікаво, що в певних групах виникає жаргон (сленг). Сленг — набір слів, які вживаються окремими групами людей або субкультур. Сленг може бути різним: професійний, молодіжний, учнівський, студентський тощо.

Бро

це щось дуже ганебне

Зашквар

шум, ажіотаж, «те, що в усіх на вустах»

Лол

брат, друг

Хайп

голосно сміятися

 • 1. Спробуй з’єднати лінією сленгове слово та його визначення. Чи відомі тобі ці слова?
 • 2. Які сленгові слова ти знаєш? Що вони означають?

2. ЩО ТАКЕ МОВНИЙ ЕТИКЕТ?

Мовний етикет — правила мовної поведінки. Використання правил мовного етикету більшою мірою залежить від конкретної ситуації спілкування, місця і обставин.

 • Розглянь хмаринку слів. Які слова із зазначених ти підібрав би/підібрала б, щоб попросити про допомогу? Чому?

Мовний етикет зазвичай відзначається стійкістю і поєднує в собі інтонацію, темп, тональність. В основному виділяють п’ять тональностей у спілкуванні.

 • Висока тональність відповідає спілкуванню у сфері суто формального спілкування (урочисті заходи тощо).
 • Нейтральна — у спілкуванні в різних державних установах.
 • Звичайна тональність використовується для спілкування на побутовому рівні.
 • Фамільярна — для спілкування в колі сім’ї, дружньому товаристві, емоційна.
 • Вульгарна — спостерігається, коли людина перебуває у стресі й не контролює своїх емоцій.

Якщо звертаються до незнайомих людей, частіше використовують нейтральну тональність, а до близьких — фамільярну.

 • 1. Прочитай вірш із різною інтонацією (гордо, весело, спокійно).

Дивосвіт, дивосвіт...

Хто придумав оцей світ?

Землю красну отаку

У зеленому вінку?

Всі ці квіти, і ліси,

І пташині голоси?

Ліс, і річка, і поля —

Це ж усе моя земля.

Любов Забашта

 • 2. Як ти сприймаєш вірш, читаючи його з різною інтонацією? Чому?

Поняття «інтонація» включає в себе такі компоненти, як сила й висота голосу, темп мовлення, паузи, тембр голосу. Інтонація допомагає не тільки зрозуміти текст, а й вносить емоційні відтінки. Завдання інтонації — різними засобами відтворювати почуття, настрої і наміри. У поєднанні з мімікою і жестикуляцією інтонація змінює написаний текст за його усного виголошення. Темп мовлення — це швидкість вимовляння слів і довжина пауз між ними. У різних людей неоднаковий темп мовлення. Керуючи силою голосу та змінами у швидкості мовлення, людина за допомогою інтонації може передати весь спектр емоцій, які тільки існують — від радості до ненависті.

 • 1. Поміркуй, що може означати повільна чи швидка мова.
 • 2. Що в мовленні може означати тихий голос, а що — гучний?
 • 3. Що таке інтонація? Яку функцію вона виконує?
 • 4. Чи важливий наголос у слові? Чому?

3. ЯК РОЗВИНУТИ НАВИЧКИ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ?

Навчаючись у закладі освіти, можна розвивати навички комунікації на уроках, а також у позаурочний час. Формування навичок спілкування відбувається з дитинства — дитина пізнає навколишній світ, вчиться взаємодіяти з іншими. Комунікативні навички розвиваються в процесі говоріння, слухання, спостереження.

 • 1. Розглянь зображення ігор. Чи доводилося тобі в них грати? Яка їхня головна мета?
 • 2. Які ти знаєш інші настільні ігри з розвитку вербальної комунікації?

Такі ігри допомагають розвивати навички вербального спілкування. Також існують різноманітні вправи, які ти можеш використати для поліпшення свого рівня комунікації. Наприклад, це такі ігри, у які цікаво грати компанією.

«Самопрезентація». Уяви, що тобі потрібно розповісти про себе за 30-60 секунд. Спробуй виділити ключову інформацію про себе, яку ти хочеш донести до інших.

«Реклама». Протягом хвилини спробуй «продати» будь-який товар своєму оточенню. Потім попроси співрозмовника ставити тобі провокаційні запитання, а ти відповідай максимально спокійно. Це дає змогу тренувати вміння відстоювати точку зору ввічливо і з повагою до співрозмовника.

Завдяки вмінню правильно організовувати спілкування людина отримує можливість ефективно взаємодіяти з тими, хто поруч.

 • 1. Які ти знаєш інші усні ігри для розвитку комунікації?
 • 2. Як скоромовки допомагають розвивати мовлення? Прочитай відомі тобі скоромовки.

Як змінити себе та світ на краще: запитання і завдання

І. Розумію

 • 1. Що таке вербальне спілкування?
 • 2. Як розвинути навички комунікації?
 • 3. Чому важливо дотримуватися мовного етикету?

II. Дію

 • 1. Склади перелік сленгових слів, які, на твою думку, можна використовувати у спілкуванні з друзями. Обговори цей перелік з дорослими.
 • 2. Пограй з однокласниками й однокласницями в гру. Кожен із учнів по черзі звертається до свого сусіда/сусідки, використовуючи лише дві фрази: «Ти схожий/схожа на мене тим, що...» і «Я відрізняюся від тебе тим, що.». Після того як усі висловилися, обговори з класом, що об’єднує багатьох людей, чим вони різняться і що означає «бути самим собою».

Створюємо разом

Об’єднайтеся в групи. Визначте, як можна підвищити свої навички вербального спілкування.

Розмірковую про вивчене

Осмисліть матеріал параграфа, продовжуючи речення (усно).

Я запам’ятав/запам’ятала...

Я зрозумів/зрозуміла...

Я навчився/навчилася...

Для мене було новим...

Для мене не дуже зрозуміло...