Етика. 5 клас. Мелещенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Культура спілкування

25. Яку роль у житті людини відіграє спілкування?

Ключові поняття: мова, спілкування, ефективне спілкування.

Алана: Уявляєш, учора в нас вимкнули світло й не стало інтернету. Ми всією сім’єю засиділися за чаєм і розповідали цікаві історії, і навіть страшні.

Назар: О, як це чудово разом відпочивати та спілкуватися! Алана: Так! Я в цьому переконалася, бо раніше думала, що це нудно.

Назар: Так, треба частіше спілкуватися. Ти замислилася, наскільки спілкування є важливим у нашому житті?

 • 1. Яке значення у твоєму житті відіграє спілкування?
 • 2. Якому спілкуванню ти надаєш перевагу — «живому» чи онлайн?

1. ЧОМУ ОСОБИСТІСТЬ ПРАГНЕ ДО СПІЛКУВАННЯ?

#Так говорив/так говорила/а я думаю так

Розкіш людського спілкування — одне з найвищих людських благ, але цим благом треба вміти користуватися! (Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник).

 • Поясни, як ти розумієш вислів Антуана де Сент-Екзюпері.

Спілкування — процес взаємодії між людьми, який виникає через потребу в спільній діяльності. Цей процес відбувається за наявності певної мети: обмін інформацією, досвідом, цінностями й навичками, результатами праці, формування відношення до себе й твого оточення, порозуміння між людьми. Будь-яка спільна діяльність людей координується, узгоджується, у ній наявний процес обміну думками. У процесі спілкування досягаються організація та єдність дій окремих людей, здійснюється інтелектуальна й емоційно-чуттєва взаємодія між ними, формується спільність настроїв і поглядів. Спілкування є невід’ємним засобом існування суспільства.

Спілкування відбувається в процесі безпосереднього контакту між партнерами. Наприклад, під час дружньої розмови, що дає можливість відчути тепло людських стосунків, сприйняти їхні найтонші особливості, які можна передати жестами, поглядом, виразом обличчя.

Змістом спілкування є інформація, яка передається від однієї людини до іншої. Зміст спілкування реалізується за допомогою словесного й несловесного спілкування. Таким чином, мета спілкування — обмін думками, інформацією та індивідуальним досвідом.

 • 1. На основі власного досвіду поясни, у яких випадках ти спілкуєшся з іншими. Які твої мотиви?
 • 2. Який вид інформації може передаватися через спілкування?
 • 3. Розглянь зображення. Як ти думаєш, які слова найчастіше вживаються під час спілкування?

#Так говорив/так говорила/а я думаю так

Уміння вести розмову — це талант (Стендаль).

Під час спілкування кожен/кожна прагне, щоб воно було ефективним. Ефективне спілкування — це спілкування, під час якого учасники досягають своєї мети. Бути ефективним комунікатором — означає вміти й активно слухати та чітко висловлювати свої думки тим, хто поруч.

Щоб тебе зрозуміли під час спілкування...

просто спілкуйся

зрозумій інших

висловлюй прямо свою думку

за потреби проілюструй

підтверджуй вчинками

 • 1. Назви правила ефективного спілкування.
 • 2. Як ти думаєш, що заважає ефективному спілкуванню?

2. ЯКІ Є ВИДИ СПІЛКУВАННЯ?

Спілкування надзвичайно різноманітне за своїми формами та видами. Можна визначити традиційні форми спілкування, історично вироблені й закріплені в певних звичаях та обрядах різних народів. Зокрема, існує формальне спілкування, яке регламентується усталеними нормами й має стереотипний характер. Сторони такого спілкування виконують певні, заздалегідь визначені ролі: вчитель — учень, керівник — підлеглий, банкір — підприємець. Таке спілкування є офіційним.

За формою існування мови розрізняють усне й письмове спілкування. Письмовий текст вимагає обміркування. Такий текст є зафіксованим. Усний текст разом із ситуацією, жестами, мімікою, інтонацією дає змогу щось не сказати, не припускає переробки, крім уточнень («Слово — не горобець: вилетить — не спіймаєш»).

 • 1. Як ти розумієш особливості формального спілкування?
 • 2. Разом із класом спробуйте з’ясувати особливості видів спілкування, що подані у схемі.

3. ЯКУ РОЛЬ У СПІЛКУВАННІ ВІДІГРАЄ МОВА?

Потреба у спілкуванні задовольняється людиною за допомогою мови. Мова — здатність людини говорити, висловлювати свої думки. Під час мовлення люди обмінюються інформацією, виявляють свої емоції, ставлення до того, про що вони говорять. Спілкування спонукає співрозмовників до певних дій і організовує їхню спільну діяльність.

Мова — це інструмент думки, її знакова система. Вона є специфічним способом зберігання і передачі інформації, засобом організації та керування людською діяльністю. Мова — це підґрунтя культури, енциклопедія вселюдського досвіду, звуковий механізм спілкування, що виник історично.

 • 1. Намалюй на окремому аркуші мапу думок «Значення мови».
 • 2. Розглянь зображення. Які особливості української мови показано на ньому?
 • 3. Що тобі відомо про інші особливості української мови?

Рідна мова — це життя народу, нації. Коли згасає мова — втрачається історична пам’ять, гине нація, без мови вона розчиняється серед інших людських спільнот.

Народна мудрість: міркуємо разом

Прочитай притчу.

ПРИТЧА ПРО МОВУ

Колись на землі жив могутній народ, який відрізнявся від інших своєю силою та мудрістю і був дуже дружнім. Люди разом вирощували врожай, рибалили й розводили худобу. Вони були багатими й мали всього вдосталь. Однак люди не спілкувалися між собою, бо в них не було мови. Вони не ділилися радістю та не могли висловити співчуття, співати пісні чи розповідати смішні історії. Через це на їхніх обличчях рідко з’являлася посмішка.

Багато років тому цей народ образив добру фею Мову. Вона, гірко зітхнувши, назавжди пішла від них, забравши із собою слова-квіти. Люди довго шкодували про свій вчинок, але змінити нічого не могли. Тому змирилися.

У містечку по сусідству жили хлопчик і дівчинка. Хлопчик зворушливо грав на сопілці, а дівчинка виготовляла вишиванки. Вони не могли висловити одне одному свої почуття, тому хлопчик вирішив знайти Мову. Він хотів вибачитися за свій народ і повернути слова-квіти.

І от дівчинка разом із хлопчиком вирушили в далеку путь. Хвилювало одне: як Мова дізнається, що до неї прийшли. Дівчинка вишила їхнє прохання на рушникові. А хлопчик спробував домовитися через гру на сопілці. І полинула чарівна мелодія, якою всі зачарувалися.

Побачили діти фею посеред заквітчаного поля. Пахощі квітів простягалися на велику відстань від поля. Все це були слова-квіти, які доглядала фея. Діти підбігли до Мови та показали їй свої дари. Мова все зрозуміла без слів. Узяла вона цілі оберемки своїх чарівних, запашних, різнокольорових слів і пішла за дітьми — понесла Мову людям.

Люди в містечку були дуже щасливі, адже знову могли говорити. Пісні й вірші полилися рікою. Відтоді вони бережуть Мову.

 • 1. Чому люди вирішили повернути Мову?
 • 2. Яке значення має українська мова для нашого суспільства?
 • 3. Розглянь плакат. Поясни його значення.

Як змінити себе та світ на краще: запитання і завдання

І. Розумію

 • 1. Навіщо людині спілкування?
 • 2. Які види спілкування ти використовуєш частіше у своєму житті?
 • 3. Яку роль виконує мова в житті людини?

II. Дію

 • 1. Розглянь зображення. Поміркуй, що об’єднує людей. Чи може людина жити без спілкування? Запиши в зошит п’ять цитат відомих людей про рідну мову.

 • 2. Проведи дослідження «Скільки часу за день ти витрачаєш на спілкування?». Прослідкуй за своїм розпорядком дня та полічи, скільки часу ти витрачаєш на спілкування з батьками/родичами/вчителями/друзями/однолітками.

Створюємо разом

Проведіть групову гру.

Уявіть собі, що кожен/кожна з вас може запросити на сніданок будь-яку людину. Це може бути історична особа з минулого або видатний діяч мистецтва чи спорту сучасності або будь-яка людина, яка колись справила на вас враження. Запишіть ім’я свого героя на папері. Тепер об’єднайтеся в групи по троє. Кожен/кожна протягом однієї хвилини має запропонувати свого кандидата/свою кандидатку на зустріч; після дискусії група голосуванням визначає свого висуванця.

Тепер ще раз об’єднайтеся в три групи по три особи вже іншим складом і так само подискутуйте про кращого кандидата/кращу кандидатку, що пропонується від кожної групи.

Проведіть дискусію в класі про найцікавішу людину для спілкування із запропонованих груп. Загальним голосуванням вирішіть, кого б ваш клас запросив на сніданок.

Обговоріть такі запитання:

 • 1. Чому в класі обрали саме цього героя/цю героїню? Чим може бути цікаве й корисне спілкування саме з ним/нею?
 • 2. Чому не вдалося відстояти пропозицію щодо запрошення до спілкування кількох з інших названих у ході дискусії героїв?