Етика. 5 клас. Мелещенко

24. Узагальнення з теми «Людина серед людей»

І. Пригадуємо й закріплюємо

Об’єднайтесь у п’ять груп. Витягніть жереб кольору групи. Кожна група дає відповідь на запитання одного кольору. У групі обговоріть відповіді, а потім озвучте їх назагал. Інші групи можуть доповнювати відповіді, якщо вони неповні.

Що таке довіра?

Як проявляти довіру в колі друзів, класі, школі?

Як зберегти та розвивати довіру?

Чому повага — основа родинних стосунків?

Які сімейні відносини є партнерськими?

Чи обов’язково ділити права й обов’язки в родині?

Що таке дружба?

Як бути хорошим другом чи хорошою подругою?

Як почати дружити?

Що таке колектив?

Як дотримуватися етики в колективі?

Що таке етичний кодекс?

Якими мають бути відносини у класному та шкільному колективах?

Навіщо дотримуватися правил поведінки у класі та школі?

Які є норми поведінки з однолітками і старшими?

Що таке громадське місце?

Як поводитись у громадському місці?

Яка відповідальність за порушення правил поведінки у громадських місцях?

Що таке толерантність?

Що означає — бути толерантним/толерантною?

Як використовувати етикет інших спільнот?

Чому виникають конфлікти?

Як уникати конфліктів?

Які існують шляхи розв’язання конфліктів?

Чому бути серед людей і легко, і складно водночас?

ІІ. Аналізуємо й обговорюємо

  • 1. Чому будь-яке спілкування та співпраця ґрунтуються на довірі? Чи можна в суспільстві обійтися без неї?
  • 2. Чому не всі люди уміють дружити? Як навчитися дружити?
  • 3. Чи допомагає толерантність уникнути конфлікту? Чи можна мати толерантне ставлення до нетолерантних?

ІІІ. Проєктуємо

Створіть мотивуючий постер. Тему виберіть на власний розсуд: «Довіра важлива», «Сім’я надихає», «Дружба підтримує», «Колектив допомагає», «Дотримуватись шкільних правил — це круто», «У громадських місцях — будь уважним/уважною!», «Толерантність збагачує», «Конфлікти здоланні».

IV. Запитуємо й коментуємо

  • 1. Розглянь комікси. Які параграфи, на твою думку, ілюструє кожен із них? Чому?
  • 2. Запропонуй цікаві заголовки та діалоги до коміксів і запиши в зошит.

V. Оцінюємо себе

Заплануй п’ять кроків, як можна покращити свої результати.

Обговори з класом. Запиши в записник.