Етика. 5 клас. Мартинюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Потреби, бажання та інтереси людини

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ЗМОЖЕТЕ:

  • з'ясувати, як пов'язані між собою потреби, інтереси та бажання людини;
  • визначити, чому потреби людини поділяють на першочергові та другорядні;
  • дізнатися, які існують види потреб.

ВИСЛОВІТЬ СВОЮ ДУМКУ

  • Як ви розумієте різницю між твердженням «я хочу» та «я потребую»?

1. Зв'язок між потребами, бажаннями та інтересами людини.

Людина, як і будь-яка інша жива істота, має певні потреби. Це ті «вимоги» її організму, задоволення яких необхідне для здорового життя. Перелік базових потреб досить обмежений: відчуття безпеки, повноцінний сон, їжа та одяг, належна медична допомога. Коли ці потреби людина задовольнила, вона прагнутиме задовільнити свої емоційні потреби, а також ті, що безпосередньо не пов’язані з її виживанням: більш комфортні умови життя, дружне спілкування, творчість тощо. Усвідомлена людиною потреба називається бажанням.

Сон та їжа — це базові потреби людини

Спілкування — одна з потреб людини

Із потребами пов’язане поняття інтересів людини. Інтерес — це зацікавленість людини в певних речах, інших людях, закладах (наприклад, освіти або державних установах), які допоможуть їй задовольнити її потреби. Іншими словами, інтерес відповідає на питання «як діяти?», щоб задовольнити свої потреби.

2. Види людських потреб.

Існує дуже багато людських потреб. Для зручності їх можна розділити на групи. Найчастіше ви можете зустріти розподіл потреб, який склав американський вчений Абрахам Маслоу. Розроблену теорію його учні втілили в знаменитій «піраміді Маслоу». Вона складається з п’яти поверхів або щаблів, на кожному з яких розміщений певний набір потреб.

Піраміда потреб Маслоу

Основу піраміди складають потреби, що забезпечують виживання людини як біологічної істоти (потреба в їжі, одязі, житлі, теплі, повітрі, воді тощо). Наступним щаблем є потреба в безпеці та медичній допомозі. Третій щабель — це потреби людини в спілкуванні, дружбі та любові тощо. Вони пов’язані зі спілкуванням з іншими людьми. Наступний щабель — потреба у визнанні та повазі інших людей. На вершині піраміди розташована потреба в самореалізації, що полягає у прагненні людини розкрити свої таланти та здібності.

Ієрархію потреб не варто розуміти буквально. Наприклад, неправильним буде стверджувати, що якщо людина вранці не поснідала, то вона не зможе ні з ким спілкуватися чи працювати (не задоволена більш «базова» потреба).

Для багатьох людей допомога іншим, а також турбота про довкілля можуть задовольняти різні потреби. Висловіть власні припущення, які потреби людина може задовольнити в такий спосіб.

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Робота в малих групах. Об'єнайтеся в малі групи й виконайте завдання.

Нерідко можна натрапити на твердження, що «справжніми» потребами є лише базові: у сні, воді, простій їжі (без ласощів), з обмеженим колом розваг, звичайному одязі, а всі інші (більш вишукана їжа, різноманітні розваги, подорожі, модний одяг) є бажаннями порівняно з тими потребами, якими можна нехтувати, які виникають лише як забаганка. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Обґрунтуйте свою позицію.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Потреби можна поділити на раціональні та нераціональні. Приклади нераціональних потреб: потреба палити, уживати наркотики, алкогольні напої тощо. Часто раціональна потреба може перетворитися на нераціональну. Наприклад, згідно з рекомендаціями дієтологів, шоколад варто вживати у невеликих кількостях, тому що багато шоколаду може спричинити алергію. Потреба в розвагах, наприклад, ігри на комп'ютерах та інших ґаджетах, може перетворитися на нераціональну, якщо на це витрачати весь день.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Сформулюйте власне визначення терміна «людські потреби».
  • 2. Складіть схему, яка б пояснювала взаємозв'язок між потребами, бажаннями та інтересами людини.
  • 3. Проведіть дискусію на тему: чи буде життя людини повноцінним, якщо вона задовольнятиме лише свої базові потреби?
  • 4. Робота в малих групах. Які потреби людини можна назвати базовими?
  • 5. Робота в парах. Запишіть кілька своїх потреб. На прикладі однієї потреби поясніть, які ви маєте шляхи її задоволення. Коли потреба стає бажанням? Яку роль у задоволенні потреби виконує інтерес? Результатами своєї роботи поділіться з партнером/партнеркою. Чи погоджується він/вона з вашими висновками?
  • 6. Абрахам Маслоу визначив потребу самореалізації як «бажання стати більшим, ніж ти є, стати всім, на що ти спроможний». Це — та потреба, для задоволення якої не потрібні ні матеріальні цінності, ні схвалення оточуючих, а лише власне задоволення людини від процесу та результату тієї справи, якою вона займається. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що цю потребу найважче задовольнити?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.