Етика. 5 клас. Мартинюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Цінність людського життя. Гідність людини

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ЗМОЖЕТЕ:

 • усвідомити, чому життя людини вважається найвищою цінністю;
 • вживати поняття «гідність»;
 • опанувати суть поняття людської гідності;
 • наводити приклади проявів усвідомлення людиною своєї гідності.

ВИСЛОВІТЬ СВОЮ ДУМКУ

 • 1. Чому життя людини вважається найвищою цінністю?
 • 2. Запропонуйте свої тлумачення слова «гідність».

1. Цінність людського життя.

У світі є багато гарних і добрих речей, але всі вони мають сенс лише доти, поки людина жива. Побачити, осягнути, дослідити світ людина може лише за свого життя. Давньогрецький філософ Протагор колись сказав: «Людина є міра всіх речей, існуючих, що вони існують, і неіснуючих, що вони не існують». Отже, найцінніше, що є в людини, — це її життя.

Побачити та зрозуміти світ, знайти своє місце в ньому людина може лише за свого життя

У житті часто трапляються несподівані радісні моменти

Життя дасться людині лише один раз і кожній — своє. Яким би воно не було — тривалим чи ні, сповненим непересічних подій чи звичним, тобто «як у всіх», воно однаково цінне. Не можна прожити двічі, не можна ані повернутися в минуле, ані застрибнути в майбутнє.

Тільки сама людина може визначити, як вона розпоряджатиметься своїм безцінним даром — життям, і лише вона відповідальна за свій життєвий вибір та його наслідки.

Право на життя є одним із найважливіших прав людини, якого не можна позбавити. Тому захист права на життя дуже важливий для всього людства. Невід’ємне право дитини на життя визнано міжнародними документами, серед яких — Конвенція ООН про права дитини. Отже, людина не лише має право на життя, вона не може позбавляти цього права інших.

РОБОТА З ДЖЕРЕЛОМ

Зі статті 27 Конституції (Основного закону) України

Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави — захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

Завдання.

 • 1. Який обов'язок, згідно із цією статтею Конституції, держава має перед своїми громадянами та громадянками?
 • 2. Які права людини захищає ця стаття Конституції?

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

1. Обговоріть у парах. Як ви розумієте твердження про те, що людина сама відповідальна за власне життя та свої життєві вибори та їхні наслідки? Чи погоджуєтеся ви з ним? Доберіть аргументи та приклади за і проти цієї позиції.

2. Мініпроєкт. Щороку у світі відзначається День захисту дітей. В Україні його дата — 1 червня. Він присвячений Декларації прав дитини, яку було прийнято 20 листопада 1959 р. На її основі було створено Декларацію прав дитини 1989 р. Дізнайтеся, як відзначають цей день у вашому навчальному закладі, селі або місті. Розробіть власний проект відзначення цього дня.

2. Гідність людини.

Коли людина має внутрішнє почуття поваги до себе та визнає свою цінність як людини, вона має почуття власної гідності. Право людини на гідність не можна дати або відібрати — усі люди народжені з рівним правом на повагу до себе, до своєї гідності з боку як інших осіб, так і органів державної влади.

СЛОВНИК

Гідність — внутрішня переконаність людини у власній цінності, почуття самоповаги. Також поняття «гідність» можуть вживати, маючи на увазі, що певна людина гідна особливого визнання та шани. Наприклад, за її визначні вчинки або моральні якості, такі як скромність, наполегливість, відданість тощо.

У статті 1 Загальної декларації прав людини — документі, чинність якого поширюється на все людство, — зазначено, що «всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах». Тобто гідність має кожна людина незалежно від будь-яких ознак: хто її батьки, де вона народилася, багата вона чи бідна, які її таланти та здібності, заслуги перед людьми, як до неї ставиться суспільство, яких поглядів вона дотримується тощо.

Також почуття гідності означає, що людина усвідомлює те, що вона є цінною як особистість, і водночас визнає, що інші люди є так само цінними, як і вона, тобто поважає їх. Отже, людина з почуттям власної гідності поважатиме й інших людей незалежно від їхнього походження, національності, віку, фізичних ознак. Вона буде ставитися до них справедливо: неупереджено, виходячи з того, що всі люди є рівними у своїй гідності та правах, відповідно до загальноприйнятих законів і правил.

Почуття власної гідності змушує людей боротися за свої права, але також передбачає й відповідальність за власні дії: недостатньо відчувати свою цінність і відстоювати власні права, потрібно поводитися так, щоб своїми вчинками не зачіпати гідність інших, не завдавати їм шкоди. Більше того, люди з усвідомленим почуттям власної гідності нерідко прагнуть активно захищати її, а також гідність інших людей, від посягань на неї та порушень їхніх прав.

Міжнародні закони та закони України захищають право людей на життя та гідність. Це означає, що кожна без винятку людина має бути однаково захищена від посягань на свою гідність: примусу робити щось проти її волі, принижень, морального та фізичного насильства.

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Робота в парах. Об'єднайтеся в пари та в їхньому складі виконайте завдання.

Складіть речення, яке містить слово «гідність» у різних значеннях.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Куди звертатися в разі проявів домашнього насильства:

 • Національна поліція України — 102.
 • Безкоштовна цілодобова «гаряча» лінія для жертв домашнього насильства — 15-47.
 • Цілодобова «гаряча» лінія безоплатної правової допомоги — 0-800-213-103.
 • Національна «гаряча» лінія — 116-111 (із мобільного телефону); 0-800-5000-225 (зі стаціонарного телефону).

ЦІКАВІ ФАКТИ

Щороку 21 листопада в Україні відзначається День Гідності та Свободи на знак пам'яті про Помаранчеву революцію 2004 р. та Революцію Гідності 2013—2014 рр.

Майдан Незалежності в Києві під час Помаранчевої революції 2004 р.

Майдан Незалежності під час Революції Гідності 2013—2014 рр.

Завдання. Що вам відомо про Революцію Гідності? Поцікавтеся спогадами про ці події у своїх батьків, старших родичів та знайомих. Поміркуйте, чому події отримали таку назву.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Чому життя вважається найвищою цінністю?
 • 2. Чи можна сказати, що цінність життя різних людей є різною — більшою або меншою?
 • 3. Ознайомтеся з наведеними цитатами. Кількома реченнями поясніть, як ви розумієте кожну з них: 1) «Найвеличніша з книг — книга життя, яку не можна ні закрити, ні знову відкрити за своїм бажанням». (Альфонс де Ламартін); 2) «Життя — не страждання і не насолода, а справа, яку ми зобов'язані зробити й чесно довести її до кінця». (Алексіс де Токвіль); 3) «Життя — це те, що люди більш за все намагаються зберегти й менш за все бережуть». (Жан де Лабрюєр).
 • 4. Робота в парах. Обговоріть, як пов'язані між собою поняття гідності та справедливості. Доберіть приклади, які ілюструють цей взаємозв'язок.
 • 5. Робота в малих групах. Як ви розумієте поняття «гідність»? Пригадайте відомі вам вчинки людей, які демонструють їхнє почуття власної гідності, та обговоріть ці ситуації.
 • 6. Із вини двох учнів — А і Б — було пошкоджено шкільне майно. Учень А раніше не порушував дисципліну, є старанним та успішним у навчанні, а учень Б вже не раз нехтував правилами поведінки у школі, погано навчається, не виявляє поваги до вчителів. Як ви вважаєте, хтось з учнів у цій ситуації має отримати більше покарання, ніж інший? Поясніть своє рішення. Чи було воно справедливим? Чи вплинуло воно на чиєсь почуття гідності?
 • 7. Проведіть інтерв'ю з родичами, учителями, однокласниками на тему того, як вони розуміють поняття людської гідності. Підготуйте розповідь, яка міститиме приклад захисту людиною своєї гідності або гідності інших людей.