Етика. 5 клас. Мартинюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ I. Унікальність і неповторність людини

§ 1. Як людина стає особистістю

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ЗМОЖЕТЕ:

 • дізнатися, які характеристики людини визначають поняття «індивідуальність», «особистість» і «особа»;
 • визначати відмінності між людьми як ціннісну ознаку індивідуальності;
 • пояснювати, що таке індивідуальні властивості людини, та виявляти повагу до них;
 • з'ясувати, як відбувається формування особистості людини.

ВИСЛОВІТЬ СВОЮ ДУМКУ

 • 1. Чим людина відрізняється від тварини?
 • 2. Які спільні ознаки притаманні людям?
 • 3. Чим відрізняються різні люди в одному суспільстві?

1. Індивідуальність людини.

Упродовж століть дослідницька спільнота намагалася зрозуміти, ким є людина. Існує напівжартівливий вислів: «Усі ми люди, але хто така людина?». На перший погляд тут немає нічого складного. Усі ми впевнено виділяємо людину з навколишнього світу. Її відмінність від усіх інших живих істот є очевидною. Однак у чому вона полягає? На це питання сьогодні, як і раніше, відповідають по-різному.

На думку сучасних дослідників і дослідниць, людина приблизно на 70% є природною істотою (їсть, спить тощо) і на 30 % — суспільною (формується в суспільстві й залежить від нього). У результаті поєднання впливу цих середовищ виникає людина.

Кожна людина, яку ви зустрічали і зустрінете, не така, як ви, адже всі люди різні. Вони відрізняються одне від одного зростом, вагою тіла, кольором шкіри, очей та волосся, а також характером, звичками та здібностями. Тому кажуть про унікальність кожної людини.

Біблія, яка містить християнське розуміння унікальності людини, називає її «образом Божим». Проте богослови по-різному описують і пояснюють, що саме є образом Божим.

Поняття «людина» відображає спільні якості всіх людей. Коли ми розглядаємо окремого представника людства, носія спільних якостей людського роду, якому властиві передусім природні якості, то використовуємо поняття «індивід».

Природні особливості людини та вплив певного суспільства через сім’ю та оточення визначають її індивідуальність як сукупність своєрідних і неповторних якостей.

Індивідуальність людини

Робота в малих групах. Як наведене зображення відбиває уявлення і способи прояву індивідуальності?

СЛОВНИК

Унікальність — термін, який застосовують для позначення чогось єдиного у своєму роді, виключного.

Індивідуальність — неповторна своєрідність, яка відрізняє одну людину від іншої.

Ми маємо різний характер, відрізняємося за вподобаннями та інтересами, по-різному сприймаємо навколишню дійсність. Існує вислів «Усі ми різні, але ми рівні у своїх правах і можливостях». Визнання цього принципу дуже важливе для гармонійного розвитку суспільства і людини. Ви вже знаєте, що однією з моральних цінностей, які рекомендовано засвоїти дитині, є визнання рівності інших. Усі люди як різні індивідуальності повинні мати рівні можливості для реалізації своїх неповторних і своєрідних якостей.

Варто звернути увагу, що у вашій навчальній діяльності визнання рівних можливостей для реалізації якостей людини полягає в урахуванні індивідуальних особливостей кожного під час парної, групової або колективної навчальної роботи.

2. Індивідуальні властивості людини.

До властивостей людини, які визначають її індивідуальність, вчені відносять своєрідність відчуттів сприйняття, способу мислення, її характер, темперамент та таланти.

СЛОВНИК

Індивідуальні властивості людини — набір психічних характеристик, що відрізняють можливості однієї людини від іншої: мислення, пам'яті, уяви та особливості її здібностей, інтересів, характеру.

Темперамент — вроджена схильність людини до певного способу реакції на світ та роботи.

Подібна зовнішність не означає однаковість індивідуальних властивостей. Близнюки виглядають дуже схожими, але при цьому можуть мати різні характери, таланти.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Сучасна дослідницька спільнота поділяє людей за психологічними особливостями на тих, хто більш «відкритий» до світу, потребує активного спілкування (таких людей називають екстравертами), і таких, які зацікавлені в собі, ставлять на перше місце особисті захоплення, прагнуть порівняно менше контактувати з іншими (цих людей називають інтровертами). Це значною мірою обумовлює темперамент людини.

Ще давні греки поділяли людські темпераменти на чотири види. Проте сучасна наукова спільнота уточнює, що людей із «чистим» темпераментом майже не зустрічається. Зазвичай ідеться про поєднання в одній особистості двох типів темпераменту: основний і такий, що виражений менш яскраво. Існують психологічні тести, які допомагають з’ясувати, який темперамент має та чи інша людина.

Спробуйте «наділити» зображених персонажів різними індивідуальними рисами. Поділіться результатами своєї роботи з однокласниками та однокласницями. Поясніть, кого і чому ви наділили певними індивідуальними рисами.

На відміну від темпераменту, характер людини можна змінити завдяки свідомим зусиллям. Він формується впродовж життя, у результаті виховання та самовиховання. Характер виражається у ставленні до себе, до інших людей, до праці та довкілля.

СЛОВНИК

Характер — набір індивідуальних рис людини, що проявляються в її ставленні до себе, навколишнього світу та поведінці.

Завершимо формування уявлення про індивідуальні риси людини, працюючи над завданням.

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Робота в парах. Об'єднайтеся в пари та в їхньому складі виконайте завдання.

 • 1. На двох окремих аркушах запишіть відповіді на запитання «Які мої/твої індивідуальні риси».
 • 2. Порівняйте свої відповіді й обговоріть відмінності в тому, якими ви бачите себе і як вас сприймають інші.

РОБОТА З ДЖЕРЕЛОМ

РИСИ ХАРАКТЕРУ

Основні

Сміливість, чесність, надійність, боягузливість, заздрісність

Ставлення до себе

Впевненість, почуття гідності, скромність, сила волі, марнославство

Ставлення до інших

Уважність, доброзичливість, толерантність, чесність, грубість

Ставлення до довкілля

Відповідальність, обережність, дбайливість, жорстокість

Ставлення до навчання та роботи

Цілеспрямованість, сумлінність, наполегливість, безвідповідальність

Робота в парах. Назвіть риси характеру, крім тих, що перелічені в таблиці. Які риси ви хотіли б мати, а які — ні? Поясніть свій вибір.

ЕТИКА В УКРАЇНІ

Сучасні українські науковці С. Сергєєв та А. Рощупкін присвятили спеціальне дослідження врахуванню індивідуальних особливостей людини в процесах виховання і навчання. На їхню думку, сучасне виховання та навчання має «максимально спиратися на індивідуальність». Для успішності процесу навчання він має ґрунтуватися на глибокому знанні рис особистості того, кого навчають, та його умов життя.

3. Формування особистості.

Усвідомлення людиною своєї індивідуальності допомагає зрозуміти значення цих якостей для суспільства й сприяє початку формування її особистості.

СЛОВНИК

Особистість — характеристика конкретної людини, що включає в себе характер, світогляд, місце та зв'язки в суспільстві.

Особистість кожної людини унікальна, але її формування відбувається в колі інших людей; спілкування з однолітками має великий вплив на це

Формування особистості — складний процес, який відбувається завдяки поєднанню впливу різних чинників. Серед них важливу роль відіграють виховання, середовище і зусилля самої людини. Цей процес поєднує в собі загальнолюдське, важливе для певного суспільства, з індивідуальним і неповторним. Формування особистості відбувається завдяки поєднанню впливів сім’ї, однолітків, школи та суспільства. Завдяки цьому людина пристосовується до зовнішнього оточення, бере участь у суспільному житті, розвиває себе знайомством із мистецькими явищами та засвоєнням гуманітарних дисциплін.

До останніх, зокрема, належить навчальний предмет «Етика». Його вивчення допоможе поглибити розуміння добра і зла, зрозуміти важливість виховання в собі позитивних моральних якостей та те, як будувати гармонійні стосунки з іншими людьми.

Одночасно з формуванням особистості відбувається підготовка людини до свідомого дорослого життя. За успішності цього процесу людина увійде до нього як особа, здатна до самостійної діяльності. За його неуспішності з людиною може відбутися те, про що британська письменниця XIX—XX ст. Етель Ліліан Войніч, спостерігаючи за своїми сучасниками, зазначала, що «...більшість із нас не те, чим ми могли би бути».

СЛОВНИК

Особа — індивід, який виконує різні ролі в суспільстві.

Варто завжди пам’ятати про залежність свого майбутнього від докладених вами зусиль для самовдосконалення.

ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ

Усе вирішує людська особистість, а не колектив або еліта країни... і значною мірою її відродження залежить від невідомих нам законів виникнення великих особистостей.

Володимир Вернадський, український науковець XIX—XX ст.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Для особистісного розвитку людині потрібно добре розуміти саму себе. Для цього пропонують час від часу ставити собі певні запитання та обмірковувати відповіді на них. Згодом, перечитуючи свої відповіді, людина може простежити, як змінювалося її ставлення до себе, що для неї було важливим. Існує багато видів таких питальників. Наприклад, такий: 1) Наскільки щасливим(-ою) ви зараз почуваєтеся? 2) Яке з ваших занять приносить вам найбільше задоволення? 3) Пригадайте, коли востаннє ви щиро сміялися. Що стало причиною цього? 4) Якому заняттю ви б хотіли присвятити цілий день? 5) Яка людина або персонаж викликає у вас захоплення? На кого ви прагнете бути схожим(-ою)? 6) Опишіть свій характер трьома словами. 7) Сплануйте свій ідеальний день.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Що таке «унікальність», «індивідуальність» та «особистість»?
 • 2. Складіть речення, використовуючи поняття «неповторність людини» та «становлення особистості».
 • 3. Складіть невелику розповідь з аргументацією на тему «У мене є своя індивідуальність, тому...».
 • 4. Проведіть дискусію за проблемою «Як я розумію унікальність і неповторність кожної людини».
 • 5. Складіть розповідь про уявного персонажа на тему «Як відбувалося формування його/її особистості».
 • 6. Робота в малих групах. Обговоріть і розв'яжіть пізнавальну задачу.

За висловом одного з дослідників, «індивідом народжуються, особистістю стають, а індивідуальність відстоюють». Яке ваше ставлення до цього судження? Поясніть свою думку. Які способи доцільні для відстоювання людиною своєї індивідуальності?

 • 7. До уроку узагальнення за розділами І і II у складі пар або індивідуально підготуйте навчальний проект на тему «Людська різноманітність — ресурс суспільства». Скористайтеся пам'яткою «Як підготувати навчальний проект» (с. 141).
 • 8. Користуючись таблицею, у якій наведено різні види темпераменту, визначте, до якого з них ви найбільш схильні. Намалюйте емоджі (символ, знак, картинка), що відображає ваш вид темпераменту.

Меланхолік

Холерик

Флегматик

Сангвінік

Вразливість, тривожність, сором'язливість

Дратівливість, збудливість, мінливість настрою

Спокійність, старанність, повільність

Жвавість, ініціативність, товариськість