Етика. 5 клас. Мартинюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Плани-схеми для різних форм роботи

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПАРАГРАФОМ ПІДРУЧНИКА

 • 1. Зверніть увагу на назву параграфа.
 • 2. Ознайомтеся з тим, чого ви зможете досягти, опрацювавши параграф, визначеним у рубриці «Опрацювавши цей параграф, ви зможете».
 • 3. Для попередньої підготовки до роботи з його матеріалом виконайте завдання рубрики «Висловіть свою думку».
 • 4. Прочитайте основний текст параграфа, звертаючи увагу на назви його пунктів. Поверніться до назви параграфа та з’ясуйте, чи розумієте ви її.
 • 5. Ознайомтеся з текстовими доповненнями до параграфа «Зверніть увагу», «Цікаві факти», «Робота з джерелом» тощо.
 • 6. З’ясуйте значення слів і термінів, які вам незрозумілі.
 • 7. Пов’яжіть матеріал параграфа з інформацією, отриманою на уроці.
 • 8. Якщо в тексті є посилання на зміст попередніх параграфів, перегляньте їх.
 • 9. Виконайте завдання, спрямовані на формування навичок на основі тексту параграфа (рубрика «Працюємо разом»).
 • 10. Якщо у вас виникнуть запитання або зацікавленість розглянутими проблемами, зверніться до рекомендованих учителем/учителькою додаткових джерел інформації.
 • 11. Для того щоб переконатися, що ви добре зрозуміли і правильно застосовуєте матеріал, спробуйте своїми словами пояснити назви теми параграфа та його пунктів.
 • 12. У разі виникнення ускладнень поверніться до тексту параграфа, перечитайте незрозумілі фрагменти або параграф загалом. Кращому розумінню тексту сприятиме те, що ви самостійно ставитиме якомога більше запитань до тих фрагментів, які викликають у вас складнощі в розумінні їхнього змісту.
 • 13. Опрацьовуючи текст, пам’ятайте, що він є матеріалом, на основі якого формуються ваші світоглядні уявлення і моральні навички. Ваше невід’ємне право самостійно робити власні висновки за розглянутим матеріалом.
 • 14. Виконайте завдання і підготуйте відповіді на запитання, розташовані наприкінці параграфа, відповідно до наданих учителем/учителькою вказівок.

ЯК ПРАЦЮВАТИ В ПАРІ

 • 1. Оберіть партнера.
 • 2. З’ясуйте зміст завдання, яке вам необхідно виконати. У разі його нерозуміння порадьтеся в парі або зверніться по допомогу до вчителя/вчительки.
 • 3. Опрацюйте матеріал, запропонований для виконання завдання.
 • 4. Обговоріть із партнером свої думки щодо виконання завдання. Не перебивайте одне одного. Не намагайтеся нав’язати свою точку зору партнеру. Якщо ви не розумієте його думку, попросіть її аргументувати або пояснити.
 • 5. За результатами обговорення один із партнерів презентує спільне рішення.

ЯК ПРАЦЮВАТИ В МАЛІЙ ГРУПІ

 • 1. Сформуйте групу та розподіліть повноваження. Виберіть того, хто інформуватиме аудиторію про результати роботи групи.
 • 2. Ознайомтеся із завданням, яке вам необхідно виконати.
 • 3. Відповідно до повноважень, розподілених між членами групи, виконайте завдання. Не забувайте про дотримання толерантності до думок інших і взаємну відповідальність за роботу групи.
 • 4. Ознайомте аудиторію з результатами виконання завдання. За наявності різних точок зору повідомте про них.
 • 5. Заповніть оціночний лист роботи в групі.

Оціночний лист роботи в групі

Кожна позиція оцінюється від 0 до 2 балів.

№ з/п

Критерії оцінювання

Бали

1

Ви брали активну участь у роботі групи

2

Ви вносили вдалі пропозиції, які врахувала група

3

Ви надавали підтримку іншим членам групи, заохочуючи їх до роботи

4

Ви висунули цілком нову ідею, що сподобалася та була оцінена іншими

5

Ви вдало узагальнювали думки інших і просували роботу групи вперед

6

Ви доповідали класу про результати групової роботи

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РЕЦЕНЗУВАННЯ ВІДПОВІДІ УЧНЯ/УЧЕНИЦІ

Аналізуючи відповідь однокласника/однокласниці, доцільно орієнтуватися на наведені критерії.

 • 1. Повнота і правильність викладу матеріалу.
 • 2. Розуміння головних ідей, уявлень та вміння їх сформулювати.
 • 3. Необхідна образність та емоційність.
 • 4. Використання під час розкриття змісту питання відповідних понять і термінів.
 • 5. Застосування відповідних прикладів та їх доцільність.
 • 6. Послідовність і логічність відповіді — дотримання певного плану викладу питання й обґрунтованість висновків.

ЯК ПІДГОТУВАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ

(УСНИЙ АБО ПИСЬМОВИЙ ВИСТУП З АРГУМЕНТАЦІЄЮ)

 • 1. Прочитайте в підручнику матеріал, до якого вам необхідно скласти повідомлення/виступ з аргументацією.
 • 2. Складіть орієнтовний план своєї розповіді.
 • 3. Доберіть джерела, за якими ви будете її готувати.
 • 4. Опрацюйте джерела, за потреби внесіть уточнення до орієнтовного плану повідомлення.
 • 5. За планом запишіть зміст повідомлення або його основні положення для усного виступу.
 • 6. Переконайтеся в послідовності логічності й обґрунтованості свого викладу.
 • 7. За доцільності підберіть ілюстративний матеріал, слайди для візуальної демонстрації основних положень повідомлення.
 • 8. Під час представлення повідомлення класу не забувайте про виразність і правильність мови, намагайтеся говорити чітко і зрозуміло.

ЯК ПІДГОТУВАТИ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЄКТ

Навчальний проект — самостійне ґрунтовне вивчення певної проблеми з наступною презентацією (захистом) результатів роботи.

 • 1. Підготовка до роботи над проектом.
 • 2. Вибір теми.
 • 3. Визначення мети й завдань проекту.
 • 4. Пошук інформації різними способами.
 • 5. Виконання завдань проекту.
 • 6. Підготовка до захисту проекту.
 • 7. Захист проекту.
 • 8. Аналіз результатів проектної роботи.

ЯК ПРОВОДИТИ ДИСКУСІЮ

Дискусія — обговорення будь-якого суперечливого питання, проблеми, у процесі якого стикаються різні, часто протилежні точки зору.

1. Під час дискусії дотримуйтеся правил:

 • 1) Необхідно критикувати ідеї, а не людей, що їх висловлюють.
 • 2) Мета дискусії полягає не в тому, щоб визначити переможця, а в тому, щоб дійти згоди.
 • 3) Усі учасники дискусії мають бути залучені до обговорення питань.
 • 4) Кожна людина має рівні право й можливість висловити свою думку.
 • 5) Виступи мають відбуватися організовано за дозволом учителя/учительки.
 • 6) Будь-яка точка зору підлягає обговоренню та не може відкидатися без нього.
 • 7) Упродовж дискусії її учасники під впливом фактів та аргументів можуть змінювати свою позицію.
 • 8) Під час дискусії необхідно підбивати проміжні й остаточні підсумки.

2. Перш ніж виступати, чітко визначте, якою є ваша позиція. Переконайтеся, що ви розумієте сутність проблеми.

3. Не перебивайте одне одного.

4. Пам’ятайте, що найкращим способом доказу або спростування є досконала логіка, беззаперечні факти та аргументи.

5. Сперечайтеся чесно й відверто, намагаючись спростувати, а не викривити висловлювання інших людей.

6. Доводячи або спростовуючи думку, висловлюйтеся чітко й зрозуміло.

7. Якщо під час дискусії було доведено хибність вашої позиції, визнайте це.

8. Не використовуйте образливих висловлювань.

9. Завершуючи свій виступ, підбийте підсумки та сформулюйте висновки.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.