Етика. 5 клас. Пометун

§ 15. Досвід у житті людини

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ЗМОЖЕТЕ:

 • дізнатися, що таке досвід;
 • встановити значення досвіду в житті людини;
 • з'ясувати, яку роль у житті людей відіграє взаємонавчання та обмін досвідом.

ВИСЛОВІТЬ СВОЮ ДУМКУ

 • 1. Як ви розумієте зміст слова «досвід»?
 • 2. Яку роль обмін досвідом відіграє в житті людей? Наведіть приклади.
 • 3. Які форми обміну досвідом ви можете назвати?

1. Що таке досвід.

У житті кожної людини трапляються ситуації, для розв’язання яких вона звертається до свого досвіду або досвіду інших людей. Саме він часто підказує шлях вирішення проблеми. Вам, мабуть, доводилося чути вислови «безцінний досвід», «досвід нічим не замінити» тощо. І справді, набутий самою людиною або іншими людьми й переданий їй досвід є надійним помічником у житті. Справді, якби не існувало досвіду поколінь, то людина була б приречена на постійне відкриття того, що знали вони. Власний досвід підказує людині, як вона діяла у схожій ситуації. Небезпідставно в кожного народу існують чимало приказок і прислів’їв, що розкривають користь досвіду для людини.

СЛОВНИК

Досвід — уміння та знання, набуті впродовж життя та діяльності окремої людини або людської спільноти.

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Робота в парах. Об'єднайтеся в пари та в їхньому складі виконайте завдання.

 • 1. Які ознаки досвіду містяться в таких висловлюваннях? 1) «Досвід — учитель, який дуже дорого бере за свої уроки, проте ніхто не навчає краще» (Томас Карлейль, шотландський історик XIX ст.). 2) «Кішка, одного разу сівши на гарячу плиту, більше на неї не сяде. Утім, не сяде навіть на холодну» (Марк Твен, американський письменник XIX—XX ст.). 3) «Життя справді складне, і єдиний у нього підручник — досвід» (Григір Тютюнник, український письменник XX ст.). 4) «Досвід — це сума зроблених помилок, а також помилок, які, на жаль, не вдалося зробити» (Франсуаза Саган, французька письменниця XX ст.). 5) «Досвід ще ніколи не йшов на користь людині; навчайте її історії скільки завгодно, а вона все одно робитиме ті самі помилки» (Жорж Санд, французька письменниця XIX ст.).
 • 2. Які з наведених висловлювань вам сподобалися найбільше? Поясніть, чим саме.

2. Значення досвіду в житті людини.

Можна висунути припущення, що досвід посідає вагоме місце в житті кожної людини. На це звертало увагу чимало відомих осіб із давніх часів. Значення досвіду в житті людини ми пропонуємо вам встановити, колективно опрацювавши наведене завдання.

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Робота в малих групах. Об'єднайтеся в малі групи та в їхньому складі виконайте завдання.

За рекомендованими вчителем/вчителькою додатковими джерелами інформації ознайомтеся з афоризмами, думками, цитатами й приказками про досвід. Обговоріть, як у них визначається значення досвіду в житті людини, і складіть перелік рис, які характеризують це явище. Результати роботи групи представте класу для формування спільної характеристики значення досвіду в житті людини.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Український народ створив багато прислів'їв і приказок про досвід. Ось деякі з них:

 • Не питай старого, а питай бувалого.
 • Раз опечешся, другий — остережешся.
 • Хто багато робив, той багато й знає.
 • Хто по морю плавав, тому калюжа не страшна.

Обмін досвідом дуже важливий для кожної людини. Завдяки цьому ми збагачуємо наші знання про світ, розвиваємо навички емпатії

3. Взаємонавчання та обмін досвідом.

Освіта відіграє важливу роль у житті людини. Завдяки їй людина опановує те, що стане їй у пригоді в майбутньому. Освіта забезпечує необхідними знаннями, уміннями й навичками для того, щоб людина мала можливість реалізувати себе як особистість.

Для успішного розвитку навчального процесу бажано, щоб у ньому працювали дієві механізми взаємонавчання та обміну досвідом. Ви також неодноразово застосовуєте їх під час парної та групової роботи. Завдяки ним ви допомагаєте навчатися одне одному й розвиваєте практичні навички, обмінюючись досвідом.

СЛОВНИК

Взаємонавчання — форма організації навчання в парах змінного складу.

Взаємонавчання створює можливості для того, щоб набувати знання, працюючи колективно та співпрацюючи. Одночасно із цим воно дозволяє розвивати самостійність мислення його учасників та учасниць, мовні та інші індивідуальні якості учнів та учениць. При цьому, на думку більшості дослідників, якість набутих у процесі взаємонавчання знань, умінь і навичок помітно підвищується.

Урок, де навчання відбувається в парах

ЦІКАВІ ФАКТИ

Першим прикладом успішного використання методу взаємонавчання вважають діалоги в «Академії», яка була заснована в 338 р. до н. е. поблизу Афін у Греції мислителем Платоном. Члени Академії об'єднувалися в старшу й молодшу групи (викладачі та учні). На діалогах між ними був побудований процес навчання.

ПЕДАГОГІКА В УКРАЇНІ

Сучасне українське вчительство творчо розвинуло метод взаємонавчання, який у 1918 р. вперше запропонував педагог Олександр Ривін. Він працював, навчаючи підлітків від 11 до 16 років у містечку Корнин Житомирської області. Близько 40 дітей, яких він навчав по черзі, працювали у змінних парах один з одним як учитель і учень. Оскільки в парах були діти різного віку, забезпечувалася безперервна передача знань від учителя (керівника взаємонавчання) до старших учнів (його безпосередніх помічників) і далі до все менш підготовлених учнів та учениць. Таку методику навчання О. Ривін застосовував майже до всіх навчальних предметів.

Школа О. Ривіна в Корнині проіснувала десять років. У 2018 р. педагогічна громадськість України провела спеціальний захід, присвячений 100-річчю цього методу взаємонавчання.

У сучасному суспільному житті вагоме місце посідають різноманітні форми обміну досвідом. Завдяки їм успішно відбуваються процеси, пов’язані з обміном життєвим, професійним та іншими видами досвіду. У засобах масової інформації можна зустріти чимало згадок про ці форми, де досвід характеризується як «шлях до вдосконалення», «засіб професійного зростання», «запорука успішного розвитку», «взаємозбагачення» тощо. Наприклад, «проведена педагогічна нарада стала шляхом до педагогічного зростання вчителів та вчительок», або «медична практика в одній із європейських лікарень є засобом професійного зростання лікарів з України», «запорукою успішного розвитку українського ракетобудування є обмін досвідом з іноземними колегами», «проведені курси українських поліціянтів показали, що обмін досвідом — це завжди взаємозбагачення». Усі ці характеристики об’єднує позитивна оцінка процесів обміну досвідом для тих, між ким вони відбуваються. Тож закликаємо вас також не забувати про користь обміну досвідом для людини.

Спеціалісти різних галузей збираються для навчання та обміну досвідом. Такі заходи називають тренінгами, семінарами, конференціями. На фотографії — тренінг для тих, хто викладає англійську мову

ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ

Багато чого я навчився у своїх наставників, ще більшого — у своїх товаришів, але найбільше — у своїх учнів.

Талмуд, зведення релігійно-етичних положень юдаїзму

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Існує єврейське прислів'я: «Досвід — це те, чим люди називають свої помилки». Поясніть, як ви це розумієте. Розкрийте значення досвіду в житті людини.
 • 2. Давньоримський поет Овідій писав: «Вір досвіду!». Поясніть, як ви розумієте цей заклик і чи згодні з ним.
 • 3. Один із відомих мислителів минулого століття вважає, що «немає жодного життєвого досвіду, який би не мав значення». Напишіть короткий твір-роздум за цим висловлюванням.
 • 4. Робота в парах. Візьміть інтерв'ю в батьків/представників родини на тему «Яку роль відіграє обмін досвідом у вашому житті». Запитання для опитування складіть самостійно.
 • 5. Підготуйте виступ з аргументацією «Взаємонавчання для мене...» (усно).
 • 6. Колективне обговорення. Проведіть дискусію за проблемою «Значення освіти в житті сучасної людини».