Етика. 5 клас. Пометун

§ 13. Як люди досягають своїх життєвих цілей

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ЗМОЖЕТЕ:

 • дізнатися, що таке життєві цілі, плани і перспективи;
 • з'ясувати, як необхідно приймати рішення;
 • встановити особливості процесу створення людиною планів щодо досягнення життєвих цілей.

ВИСЛОВІТЬ СВОЮ ДУМКУ

 • 1. Що таке ціль?
 • 2. Як ви визначаєте ціль і прямуєте до її здійснення?
 • 3. Які риси, на вашу думку, мають бути притаманні життєвому плану сім'ї?

1. Життєві цілі, плани і перспективи.

Імовірно, вам часто доводилося чути висловлювання: «Я маю ціль...» або «Моєю ціллю є...». У кожної людини є життєві цілі. Упродовж життя вони, як правило, зазнають змін: одні втрачають свою важливість або реалізуються, натомість з’являються інші, яких прагне людина. Для того щоб досягти наміченого, люди планують своє життя. Ці життєві плани відображають їхні наміри прожити життя певним чином. На відміну від життєвих цілей, життєві плани більш загальні й не такі конкретні. Саме тому більшість людей частіше говорить про свої життєві плани, ніж про життєві цілі.

На основі життєвих цілей і життєвих планів людини формується її уявлення про життєві перспективи. Останні відображають уявлення людини про майбутнє як зв’язок її життєвих планів із реальним життям. Наприклад, сучасна українська молодь обирає майбутні професії, враховуючи прогнози фахівців щодо майбутнього світового розвитку.

СЛОВНИК

Життєві цілі — індивідуальні пріоритети, до яких прагне рухатися у своєму житті людина.

Життєві плани — планування на певний термін людиною руху до своїх життєвих цілей з урахуванням їхньої важливості для неї та можливостей досягнення.

Життєві перспективи — бачення людиною свого майбутнього, що відображає зв'язок її життєвих планів зі станом суспільства і держави.

ЕТИКА В УКРАЇНІ

Сучасний український дослідник Дмитро Гуцол визначає такі особливості життєвих цілей людини: цілі можуть бути навіяні ззовні (батьками, школою, іншими людьми) і своїми (тим, у чому ми хочемо особисто досягти успіху). Цілі можуть бути явними (зрозумілими всім) і неявними (погано розуміємо, куди рухаємося, але мета є).

За часом і тривалістю Д. Гуцол поділяє життєві цілі на довгострокові (розраховані на 5—15 років — завести сім'ю, виховати дітей тощо), середньострокові (від З місяців до 3 років — вивчити англійську мову, закінчити курси вишивання тощо) і термінові щоденні (зателефонувати, домовитися, переслати матеріали тощо).

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Робота в парах. Об'єднайтеся в пари та в їхньому складі виконайте завдання.

 • 1. Обговоріть і визначте цілі вашої діяльності на одному з навчальних предметів (на ваш вибір) і шляхи їх досягнення.
 • 2. Створіть проект карти-плану для досягнення певної життєвої цілі (на ваш вибір).

2. Як приймаються рішення.

У своєму житті кожній людині доводиться приймати різні рішення. Коли виконувати домашнє завдання і чи виконувати його взагалі, як розпоряджатися своїм вільним часом, із ким спілкуватися — це ті рішення, які напевне вам вже доводилося приймати. Загалом в ухваленні рішень велику роль відіграє інформація про їхні можливі наслідки та вплив на життя. Від найпростішого «якщо я не виконаю домашнє завдання, то отримаю погану оцінку» до «прогалина у моїх знаннях через невиконане домашнє завдання завадить мені успішно скласти іспит і вступити до обраного вищого навчального закладу».

Процес прийняття рішень можна спростити та впорядкувати. Психологи радять, по-перше, не боятися помилок і невдач, іти на розумний, виважений ризик. По-друге, згідно з даними досліджень, правильне рішення людина швидше прийме після доброго сну, спокійна та не голодна. Так вона не відволікатиметься на сторонні думки. По-третє, існують спеціальні методи, що допомагають приймати рішення. Можна скористатися методом, відомим як «Квадрат Декарта». Поділіть аркуш паперу на чотири квадрати, кожен із яких має своє значення:

 • позитивні наслідки прийняття саме такого рішення;
 • позитивні наслідки, якщо саме це рішення не приймати;
 • негативні наслідки прийняття саме такого рішення;
 • негативні наслідки, якщо саме це рішення не приймати.

«Квадрат Декарта»

У кожен квадрат вписуються відповідні наслідки. «Квадрат Декарта» дозволяє впорядкувати думки та чітко бачити всі можливі варіанти розвитку подій.

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Робота в парах. Об'єднайтеся в пари та в їхньому складі виконайте завдання.

Оберіть проблему та запропонуйте шляхи її розв'язання, застосовуючи метод «Квадрат Декарта».

Ще один метод — «Дерево рішень». Він підходить для тих випадків, коли варіантів вирішення проблеми небагато, але їх потрібно впорядкувати. Свою назву цей метод отримав тому, що від головної проблеми — «стовбура» — відходять варіанти — «гілки».

Чи піти гуляти на вулиці?

«Дерево рішень»

ЗАВДАННЯ

 • Створить власне «дерево рішень», самостійно обравши питання, яке вас цікавить.

3. Планування людиною своїх життєвих цілей.

Зараз серед населення європейських країн набуває популярності планування основних подій свого життя. Звичайно, це не гарантує, що все в житті людини відбудеться відповідно до її плану, але забезпечить те, що життя не відбуватиметься як сукупність випадкових подій або відповідно до планів інших людей.

СЛОВНИК

Планування життя — створення конкретного плану життя на три, п'ять, десять років і далі, де визначаються цілі людини.

Варто замислитися над тим, як планування може допомогти організувати ваше життя. Починати варто з простих справ. Наприклад, розпланувати, як після занять у школі відпочити, виконати домашні завдання, відвідати спортивну секцію тощо. Можливо також спланувати, чим ви збираєтеся зайнятися під час канікул, щоб вони були цікавими й змістовними. Для чого варто планувати своє життя? У розпорядженні кожної людини 24 години на добу. Проте одні встигають дуже багато, а інші — мало. Саме планування допомагає людині раціонально використовувати час і самостійно будувати своє життя.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Дослідники вважають, що першою відомою людиною, яка почала планувати своє життя, був американський мислитель XVIII ст. Бенджамін Франклін. Запропоновану ним систему планування життя зараз називають «пірамідою Франкліна». Метою, якої прагнув досягти цією системою її автор, стало опанування таких якостей: стриманість, порядок, рішучість, ощадливість, поміркованість, щирість, чистота, працьовитість, справедливість, спокій, скромність.

Кожна людина може навчитися планування. Для цього доцільно почати з найпростішого — визначати перелік справ і занять на кожен наступний день. Поступово можна перейти до планування справ на більші терміни.

Важливою складовою плану на майбутнє має бути особистісний розвиток людини. Необхідно усвідомлювати, що для цього ви збираєтеся зробити сьогодні, завтра, наступного тижня, найближчими місяцями.

Користь від такого планування щонайменше полягатиме в тому, що ви не відкладатимете справи на потім, а візьмете за правило виконувати все вчасно.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Планування часу

Важко одразу почати планувати своє життя на тривалі періоди. Розпочати можна з малого — щоденних навичок управління часом. Спробуйте стежити за тим, як довго ви виконуєте ті чи інші щоденні справи — це дає відчуття часу, розуміння, на що він витрачається.

Уміння планувати свої справи дозволяє ефективно розподіляти та використовувати час і в результаті встигати більше

Існує чимало способів упорядкувати свої справи, виділивши серед них найбільш важливі. Наприклад, можна складати списки з кількома категоріями: «А» — для термінових та обов'язкових справ, «Б» — для менш важливих та «В» — для тих, які поки що можна відкласти.

Такий поділ корисний для того, щоб знати, чим потрібно займатися в першу чергу. Досвід показує, що виконувати кілька завдань одночасно є малоефективним. Краще розпочинати нову справу тільки тоді, коли завершено попередню.

ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ

Я завжди робила те, до чого була трохи не готова. Це шанс вирости в професійному сенсі. Ти думаєш: «Вау, я не впевнена, що зможу це зробити, — а потім береш і робиш, просуваючись на крок уперед».

Массі Маєр, генеральна директорка «Yahoo»

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Чим важлива для людини наявність життєвих цілей?
 • 2. Підготуйте виступ на тему «Мої життєві цілі — це...» (усно).
 • 3. Чим життєві плани відрізняються від життєвих перспектив?
 • 4. Характеризуючи проблему прийняття рішень, німецький мислитель XX ст. Ханс-Георг Гадамер стверджував, що «вирішення питання є шляхом до знань». Як ви розумієте це висловлювання? Чи згодні ви з ним? Чому?
 • 5. У Японії існує прислів'я: «Не приймайте рішення, вислухавши тільки одну сторону». Від чого, на вашу думку, хотіли застерегти цим прислів'ям тих, хто приймає рішення?
 • 6. Складіть орієнтовні плани своєї діяльності на наступний день, тиждень, місяць, рік. Спираючись на них, поясніть, чим відрізняється планування короткострокової і довгострокової діяльності.
 • 7. До уроку узагальнення за розділом підготуйте індивідуальний навчальний проект «Мої життєві плани на майбутнє України» і представте його класу.
 • 8. Сучасний американський підприємець і політик Майкл Блумберг застерігав: «Не будуйте занадто багато довгострокових планів». У чому, на вашу думку, полягає небезпека великої кількості довгострокових планів? Чи вважаєте ви це зауваження корисним для себе? Чому?
 • 9. Робота в парах. Обговоріть і висловіть обґрунтоване ставлення до наведеного висловлювання: «Великі люди ставлять собі цілі; інші люди прямують за своїми бажаннями» (Вашингтон Ірвінг, американський письменник XVIII—XIX ст.).
 • 10. Німецький поет XVIII—XIX ст. Фрідріх Шиллер вважав, що «людина зростає в міру того, як зростають її цілі». Поясніть, як ви це розумієте. Наведіть приклади, які підтверджують вашу думку.
 • 11. Колективне обговорення. Чи погоджуєтеся ви з думкою давньоримського поета І ст. до н. е. Публія Сіра: «Погане те рішення, яке не можна змінити». Поясніть свою позицію та наведіть відповідні приклади.
 • 12. Президент США Франклін Рузвельт вважав, що «єдиною перешкодою для здійснення наших планів на завтра можуть бути наші сьогоднішні сумніви». Підтвердьте правильність наведеного судження або спростуйте його, застосувавши власний досвід планування життя.