Етика. 5 клас. Пометун

Розділ IV. Життєвий поступ людини

§ 12. Особистісний розвиток людини

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЕЙ ПАРАГРАФ, ВИ ЗМОЖЕТЕ:

 • дізнатися, що таке особистісний розвиток людини;
 • з'ясувати роль навчання в житті людини;
 • розповідати про власні інтереси та хобі;
 • встановити, які особисті якості відіграють важливу роль під час становлення й дорослішання людини.

ВИСЛОВІТЬ СВОЮ ДУМКУ

 • 1. Наведіть приклади розвитку людини.
 • 2. Яку роль у вашому житті відіграє навчання?
 • 3. Назвіть заняття (спорт, мистецтво тощо), яким ви присвячуєте свій позаурочний час. Чому ви це робите?
 • 4. Що таке особистість?

1. Що таке особистісний розвиток людини і як він відбувається.

Зростання і розвиток особистості, або особистісний розвиток людини, пов’язані з певними позитивними змінами, що відбуваються в ній у результаті зовнішніх впливів і внутрішніх процесів. Це все те, що змінюється в особистості з віком під зовнішнім впливом, формується в результаті спільної діяльності з оточуючими й розвивається в неї самостійно.

СЛОВНИК

Особистісний розвиток людини — процес позитивних змін під впливом дії зовнішніх і внутрішніх чинників, завдяки якому людина стає щасливою, успішною і самодостатньою частиною певної суспільної спільноти.

Особистісний розвиток відбувається на всіх етапах життя людини відповідно до їхніх особливостей — немовля, дитина, підліток, юнак, дорослий. Важливо, щоб розвиток відбувався з урахуванням природних здібностей людини.

Для успішного особистісного розвитку необхідні активні усвідомлені зусилля самої людини. При цьому в неї спочатку з’являється задум, потім формується намір, а на його основі визначаються цілі. Спираючись на поставлені цілі, людина докладає зусиль для їх досягнення.

СКЛАДОВІ АКТИВНОГО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Робота в парах. Об'єднайтеся в пари та в їхньому складі виконайте завдання.

 • 1. Обговоріть із партнером/партнеркою і визначте спільне й відмінне у вашому особистісному розвитку під час перебування в дитячому садочку та навчання в початковій школі.
 • 2. Наведіть приклади прояву зовнішніх впливів і внутрішніх процесів у вашому особистісному розвитку.

2. Роль навчання в житті людини.

Важливу роль у процесі особистісного розвитку людини відіграє навчання. Завдяки ньому вона набуває знань, умінь і навичок, необхідних для подальшого застосування на практиці. Процес навчання в різних, відмінних за своїм змістом формах відбувається впродовж усього життя людини.

СЛОВНИК

Навчання — організована двостороння діяльність, спрямована на засвоєння й усвідомлення навчального матеріалу та подальше застосування сформованих на його основі знань, умінь і навичок.

ЦІКАВІ ФАКТИ

У Біблії наведено настанови ізраїльсько-юдейського царя Соломона до своїх синів, де він рекомендує їм наполегливо навчатися і вказує, що результатом застосування здобутого ними знання стане мудрість. Це одне з багатьох свідчень того, що людство з давніх часів цінувало роль і значення навчання.

Значення навчання для особистісного розвитку людини полягає в тому, що воно забезпечує її можливості орієнтуватися в певних умовах, пізнавати навколишній світ та будувати свою поведінку відповідно до ситуацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Високо цінував навчання український поет XIX ст. Тарас Шевченко. Йому належить широковідомий вислів: «Учітеся, брати мої, думайте, читайте».

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Робота в малих групах. Об'єднайтеся в малі групи та в їхньому складі виконайте завдання.

Обговоріть і визначте, яку роль відіграло навчання в кожному з класів початкової школи для вашого особистісного розвитку.

3. Інтереси та хобі.

Для особистісного розвитку людини важливо, щоб вона мала відповідне уявлення про свої інтереси, їхню пов’язаність із суспільством і країною, де вона перебуває.

СЛОВНИК

Інтерес — притаманне людині позитивне або негативне ставлення до когось або чогось як до того, що здатне задовольнити або не задовольнити її прагнення.

Інтереси людини поділяють на життєво важливі, суттєві та побічні. До життєво важливих інтересів людини відносять її життя, безпеку, здоров’я, їжу, свободу тощо. До суттєвих — можливість здобути освіту, мати житло, сім’ю тощо. До побічних — бажання розкоші, вишуканої їжі, хвастощі, захоплення азартними іграми тощо.

Без задоволення першої групи інтересів людина не зможе нормально існувати. Інтереси з другої групи потрібні для її повноцінного розвитку. До третьої групи інтересів належать надумані примхи, які не важливі для існування людини.

Уміння розрізняти інтереси за своїм значенням дозволяє людині успішно будувати своє життя, досягати гармонії з існуючим суспільством і державою. Саме в цьому полягатиме для вас як майбутніх громадян і громадянок нашої держави зміст поширених зараз висловів: «Щастя жити в Україні» та «Україна — країна, де здійснюються ваші мрії».

У значної кількості людей є хобі або вподобання, якими вони полюбляють займатися у вільний час.

СЛОВНИК

Хобі — узагальнена назва улюблених занять або розваг, до яких люди вдаються у вільний від основної діяльності час.

Хобі — це те, чому людина охоче присвячує свій вільний час. Таке захоплення є засобом для подолання втоми, роздратування та допомагає розвивати світогляд людини. У випадку, якщо хобі людини пов’язане із заняттям спортом, це сприятиме покращенню її фізичної форми. Захоплення, пов’язані із заняттям мистецтвом, розвивають художній смак людини, сприйняття краси навколишнього світу, розуміння «мови» образотворчого мистецтва.

ЦІКАВІ ФАКТИ

В Україні згідно з проведеним у 2018 р. опитуванням української компанії соціологічних досліджень Research & Branding Group хобі мають 30% українців та українок. До найпопулярніших захоплень належать: в'язання або вишивання; заняття спортом; читання книг; заняття в саду й городі.

Які хобі зображено на ілюстрації? Які ще інтереси та хобі ви можете назвати? Які хобі ви маєте, а які б хотіли спробувати?

4. Становлення і дорослішання людини.

У вас попереду цікавий і захопливий період становлення та дорослішання. Подолавши його, із підлітка та юнака ви перетворитеся на дорослу людину. Тоді ви будете мати в повному обсязі права й обов’язки громадянина/громадянки нашої держави.

СЛОВНИК

Дорослий — людина, яка досягла певного віку, здатна нести відповідальність за свої вчинки та щодо якої є підстави вважати, що вона має тілесну і духовну зрілість.

Успішне подолання процесу становлення та дорослішання значною мірою залежить від вашої готовності до нього, усвідомлення, що ви закладаєте підґрунтя свого майбутнього.

При цьому доцільно пам’ятати, що успішність цього процесу обумовлюється вашою самостійністю, наполегливістю та цілеспрямованістю.

СЛОВНИК

Самостійність — здатність людини покладатися на себе у вирішенні проблем й емоційно не залежати від інших.

Наполегливість — здатність продовжувати розпочату справу, долаючи перешкоди, що виникають.

Цілеспрямованість — прагнення людини досягти визначеної мети.

ПСИХОЛОГІЯ В УКРАЇНІ

На думку української дослідниці Марії Жолтикової, самостійність — «це здатність самостійно визначати цілі, бажання, потреби та задовольняти їх, вирішувати питання і проблеми, спираючись на себе».

ВИКОНУЄМО РАЗОМ

Робота в парах. Об'єднайтеся в пари та в їхньому складі виконайте завдання.

Складіть невелику розповідь про уявного персонажа, який виявляє самостійність, наполегливість і цілеспрямованість у своїх діях.

Успіх у будь-якій справі потребує самостійних наполегливих зусиль у навчанні, тренуваннях

Пригадайте або дізнайтеся за допомогою додаткових джерел про книгу, фільм чи мультфільм, присвячений темі досягнення своєї мети.

ВАРТО ЗАМИСЛИТИСЯ

Можливо, вам доведеться здійснювати битву декілька разів, щоб досягти перемоги в ній.

Маргарет Тетчер, британська політична діячка XX ст.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Що таке особистісний розвиток людини та в чому полягає його значення?
 • 2. Підготуйте невелику розповідь з аргументацією на тему «Особистісний розвиток важливий для людини тому, що...».
 • 3. Створіть «хмару» слів або асоціативний кущ до поняття «навчання».
 • 4. Робота в парах. Візьміть інтерв'ю в батьків/представників родини або однокласників та однокласниць за запитаннями: 1) Які ви маєте інтереси та хобі? 2) Як вони впливають на ваше життя? Представте його результати класу.
 • 5. Американському підприємцю Генрі Форду належить висловлювання: «Найкраща робота — високооплачуване хобі». Поясніть, як ви це розумієте. Чи згодні ви з наведеним твердженням? Чому?
 • 6. Колективне обговорення. Проведіть дискусію за проблемою «Чому навчання — невід'ємна частина життя людини?».
 • 7. Висловіть аргументоване ставлення до слів українського педагога XIX ст. Костянтина Ушинського: «Самостійність голови учня — єдина міцна підвалина будь-якого успішного навчання».
 • 8. Підготуйте виставку-презентацію «Моє хобі».
 • 9. Наведіть приклади проявів самостійності, наполегливості й цілеспрямованості в діях ваших однолітків.