Етика. 5 клас. Іртищева

§ 7. Узагальнення розділів «Моральні норми» та «Людські чесноти»

1. Поясніть значення термінів і понять:

 • моральні норми;
 • вчинок;
 • мотив;
 • чеснота;
 • ґречність;
 • правила;
 • етикет;
 • людяність;
 • совість;
 • повага;
 • звичаї;
 • традиції;
 • заборони (табу).

2. Перелічіть:

 • моральні цінності;
 • людські чесноти;
 • ввічливі слова, які ви знаєте;
 • емоції, які ви коли-небудь відчували.

3. Розкажіть про:

 • моральну відповідальність;
 • моральний вибір;
 • індивідуальність людини;
 • патріотизм;
 • «золоте правило» моральності.

4. Наведіть приклади:

 • випадків, коли людина може відчувати сором;
 • відомих вам правил етикету;
 • поведінки, дружньої до навколишнього середовища;
 • ситуацій морального вибору;
 • художніх творів, у яких основною темою є боротьба добра і зла.

5. Доберіть протилежні поняття:

Наприклад, альтруїзм — егоїзм.

 • щедрість;
 • повага;
 • добро;
 • жорстокість;
 • старанність;
 • порядність;
 • чесність;
 • лінь;
 • страх;
 • радість.

6. Оберіть один із запропонованих висловів видатних людей про добро і поясніть, чому він є привабливим для вас:

 • 1) «Хто хоче приносити користь, той навіть зі зв’язаними руками може зробити багато добра» (Федір Достоєвський).
 • 2) «Поряд із добрими людьми навіть сірі будні стають більш райдужними» (Джуліана Вільсон).
 • 3) «Хто б не зробив добро — бодай на вагу порошинки, він отримає відплату за нього. Хто б не вчинив зла — бодай на вагу порошинки, він отримає відплату за нього» (Коран).
 • 4) «Зроби ближньому добру справу: якщо він не оцінить — Бог оцінить» (Бауржан Тойшибеков).
 • 5) «Коли я роблю добро, я відчуваю себе добре. Коли я вчиняю погано, я відчуваю себе погано. Ось моя релігія» (Авраам Лінкольн).
 • 6) «Сила чесноти в її скромності» (Ернст Фейхтерслєбен).

7. Підготуйте твір-роздум на одну із тем:

 • «Хто і для чого встановлює правила та норми?»
 • «Чи легко бути доброю людиною?»
 • «Що значить бути відповідальним?»
 • «Для чого потрібен етикет?»
 • «Чи має людина право на помилку?»

8. Поміркуйте і дайте аргументовану відповідь на запитання:

 • 1) Які правила стають законами?
 • 2) Чим відрізняється етика від етикету?
 • 3) Для чого правилами обмежувати людську індивідуальність?
 • 4) Що впливає на поведінку людини?
 • 5) Що таке терплячість? Чи є щось, що не варто і не можна терпіти?
 • 6) Якою є галантна людина?
 • 7) Чому ґречність вважають нормою поведінки?
 • 8) Чим чуйність відрізняється від співчуття?

9. Розв’яжіть кросворд:

По вертикалі:

 • 1. Норма поведінки.
 • 2. Ніяковість, збентеження.
 • 3. Правила, встановлені державою.
 • 4. Наука про мораль.
 • 5. Внутрішній «ревізор».
 • 6. Впливає на поведінку.
 • 7. Заважає раціонально сприймати ситуацію.
 • 8. Внутрішня рушійна сила.

По горизонталі:

 • 1. Результат учинку.
 • 2. Добровільне дотримання правил моралі.
 • 3. Приносить страждання.
 • 4. Правило поведінки, прийняте суспільством.
 • 5. Героїчний вчинок.
 • 6. Уміння чекати.

10. Випробуйте себе в тестуванні:

1) Чеснота, що притаманна людині, яка радо приймає гостей:

 • а) скромність;
 • б) гостинність;
 • в) стриманість;
 • г) пунктуальність.

2) Моральні зразки, поняття, вимоги, що дають нам можливість оцінювати дійсність за певними критеріями й таким чином орієнтуватися в ній:

 • а) матеріальні цінності;
 • б) моральні цінності;
 • в) емоції;
 • г) почуття.

3) Відповідальне і добросовісне ставлення до виконання будь-чого свідчить про наявність у людини такої чесноти:

 • а) старанності;
 • б) доброзичливості;
 • в) щирості;
 • г) милосердя.

4) Внутрішня спонука, рушійна сила, що визначає поведінку людини, її вчинки та дії, — це:

 • а) намір;
 • б) розум;
 • в) мотив;
 • г) наслідок.

5) Ґречна людина — це:

 • а) людина, в якої є гречка;
 • б) вихована людина;
 • в) молода людина;
 • г) грамотна людина.

6) Внутрішній «критик», який стежить за тим, щоб людина жила чесно, відповідно до моральних цінностей, не перейшла межі між добром і злом:

 • а) совість;
 • б) гідність;
 • в) обов’язок;
 • г) серце.

7) Якщо людина хвалиться своїми успіхами, прагне привернути увагу до себе, то їй бракує такої чесноти, як:

 • а) чесність;
 • б) доброзичливість;
 • в) скромність;
 • г) вірність.

8) Коли людина вчинила негідно, провинилася перед кимось, когось обманула, то відчуття дискомфорту від цього — це:

 • а) сором;
 • б) скупість;
 • в) гординя;
 • г) сумління.

9) Правила, що встановлюються державними органами і є обов’язковими до виконання, — це:

 • а) звичаї;
 • б) закони;
 • в) релігійні норми;
 • г) мораль.

10) «Золоте правило» моральності — це:

 • а) поважай батька і матір;
 • б) виховані люди вітаються зі знайомими;
 • в) поважай людей похилого віку;
 • г) як хочеш, щоб люди вчиняли відносно тебе, так і ти чини відносно них.