Довкілля. 5 клас. Григорович

§ 7. Одноклітинність і багатоклітинність

  • Що таке клітина?

Одноклітинні організми

З попереднього параграфа ви дізналися, що всі організми складаються з клітин. Залежно від кількості клітин розрізняють одноклітинні та багатоклітинні організми.

Одноклітинні організми складаються лише з однієї клітини. Утім ця клітина має всі необхідні органели та виконує всі функції для життєдіяльності. Тобто окрема клітина живе як самостійний організм!

У природі існує велика кількість одноклітинних організмів: це і одноклітинні гриби дріжджі, і водорість хлорела, і одноклітинна тварина амеба (мал. 7.1).

Мал. 7.1. Одноклітинні організми: дріжджі (а); хлорела (б); амеба (в)

Багатоклітинні організми

Більшість організмів на нашій планеті — це багатоклітинні організми, тіло яких складається з великої кількості клітин. Розгляньте малюнок 7.2. Якщо шкірку цибулі розглянути під мікроскопом, то можна побачити, що клітини щільно розміщені та мають схожу будову. Ці клітини мають спільне походження, але найголовніше — вони виконують спільну функцію. Так забезпечується ефективна робота й життєдіяльність усього організму.

Мал. 7.2. Приклад багатоклітинності: а — шкірка цибулі; б — клітини моху з хлоропластами; в — клітини печінки людини під мікроскопом

Рівні організації живих організмів

Якщо вилучити окрему клітину з багатоклітинного організму, то в навколишньому середовищі через певний час вона загине. Чому? Адже одноклітинні організми живуть собі й не гинуть. Причина в тому, що кожна клітина багатоклітинного організму нерозривно пов’язана з іншими клітинами: як за будовою, так і за функціями, які вони спільно виконують. Разом групи схожих клітин утворюють різноманітні за будовою і функціями тканини, з яких складаються відповідні органи.

Сучасна наука виділяє кілька рівнів організації живих організмів. Тут ми розглянемо лише перші три.

Сьогодні нікого не здивуєш фотографією мікроскопічних об’єктів, проте так було не завжди. Винайдення мікроскопа приписують братам Хансу та Захарію Янсенам 1595 року. Це був простий прилад, який не мав великого збільшення. Покращив конструкцію мікроскопа Антоні ван Левенгук 1674 року. Він був першим, хто дослідив одноклітинних тварин і клітини власного тіла. А Роберт Гук, майже одночасно з Левенгуком, винайшов власний мікроскоп і ввів термін «клітина».

Усі живі тіла складаються з різних молекул, які забезпечують усі властивості живого: обмін речовин, подразливість, передачу спадкової інформації тощо. Це — молекулярний рівень

Молекули та атоми об’єднуються в речовини, з яких утворені органели і, зрештою, клітини. І саме на клітинному рівні виявляються всі властивості живої природи

Окрема особина, що здатна до росту, розвитку й розмноження, є живою системою і розглядається на організмовому рівні. Цей рівень властивий лише багатоклітинним організмам. У них для виконання певної функції формуються тканини, органи та системи органів

На відміну від багатоклітинних, у одноклітинних організмах одна клітина виконує всі функції, властиві живому організму.

  • 1. Назвіть представників одноклітинних організмів.
  • 2. Чим одноклітинні організми відрізняються від багатоклітинних?
  • 3. Про які рівні організації живих організмів ви дізналися?