Довкілля. 5 клас. Григорович

Завдання до теми «Я в природі»

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ ЗАВДАННЯ

 • 1. Знайдіть інформацію щодо видатних іноземних науковців і науковиць та/або вихідців із України, які працювали (працюють) у галузі природничих наук. Опишіть їхній внесок у розвиток природничих знань.
 • 2. Чи відповідають атоми перекладу цього слова з давньогрецької мови? Із чого складаються атоми?
 • 3. Наведіть приклади природних і штучних речовин, які є у вашій домівці.
 • 4. Як використовували енергію вітру в давнину? Створіть презентацію.
 • 5. Наведіть приклади (можливо, із власного досвіду) перетворення енергії з однієї форми на іншу.
 • 6. Знайдіть інформацію про різні електростанції, розташовані на території України. Підготуйте повідомлення, у якому зазначте найбільші електростанції кожного виду. Які електростанції є у вашій місцевості?

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ

 • 1. Наведіть приклади, що ілюструють значення природничих знань для вашого життя та розвитку людства взагалі.
 • 2. Як ви вважаєте, чи всі речовини можуть існувати у твердому, рідкому та газуватому станах?
 • 3. Наведіть приклади, коли певна речовина змінює свій агрегатний стан: а) із рідкого на газуватий; б) із твердого на рідкий; в) із рідкого на твердий; г) із газуватого на рідкий; д) із твердого на газуватий; е) із газуватого на твердий. За яких умов відбуваються ці перетворення? Як називають ці процеси?
 • 4. Проаналізуйте наведені зображення. Визначте, які матеріали на них використані. Вони природні чи штучні?

 • 5. Чи існує речовина, яка за певної температури перебувала б одночасно і у твердому, і в рідкому, і в газуватому станах?
 • 6. Схарактеризуйте зміну форм енергії під час добування електроенергії від самого початку на теплових та атомних електростанціях.
 • 7. Схарактеризуйте зміни форм енергії під час: а) кип’ятіння води в чайнику на газовій печі; б) кип’ятіння води в електричному чайнику; в) пересування автівки.
 • 8. Поясніть, чи обов’язково здійснювати такі явища або процеси, під час яких відбувається перетворення форм енергії. Чи можливо прожити людині, не використовуючи такі перетворення?
 • 9. Аби міцно зчепити дві металеві деталі, звичайного клею недостатньо. Проте для цього можна використати нагрівання або охолодження. Зважаючи на особливості деталей, зображених на світлині, обговоріть, у який спосіб нагрівання та охолодження дасть можливість «намертво» їх зчепити.

 • 10. Пригадайте, як слід поводитися поблизу ЛЕП. Чи можна поблизу ЛЕП грати м’ячем або в бадмінтон? Гуляти з вудками? Як слід поводитися, побачивши обірваний дріт? Відповіді поясніть.
 • 11. Обговоріть, які з наведених об’єктів обов’язково слід виготовляти саме з металів, а які — ні.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Дослідження властивостей металів

У різних металів певні властивості дещо відрізняються, зокрема густина, гнучкість, крихкість, блиск.

Висловіть припущення, як експериментально можна порівняти ці властивості металів.

Складіть план експерименту та порівняйте ці властивості металів.

Чи можливо за результатами вашого дослідження встановити, з якого металу виготовлений певний виріб?

Для експерименту використайте зразки металів, наявні в шкільному кабінеті, наприклад залізо, цинк, алюміній, мідь тощо.