Довкілля. 5 клас. Григорович

§ 20. Рух Землі

  • Яка форма Землі?
  • Як ви вважаєте, Земля рухається чи стоїть на місці?
  • Що таке орбіта?

Обертання Землі навколо своєї осі

Наша планета не стоїть на місці. Вона здійснює два види рухів: навколо своєї осі та навколо Сонця.

Земна вісь — уявна лінія, нахилена під кутом 66° 33’ до площини орбіти. Планета обертається навколо неї із заходу на схід (проти годинникової стрілки), якщо дивитися з боку Північного полюса (мал. 20.1).

Мал. 20.1. Наша планета рухається навколо осі, що нахилена під кутом до її орбіти в космосі

Як ви вважаєте, що трапилося б на Землі, якби вона перестала обертатися навколо своєї осі?

Із рухом Землі навколо своєї осі пов’язана зміна дня і ночі. А чи знаєте ви, за скільки годин Земля здійснює повний оберт навколо своєї осі? Усі звикли вважати, що за 24 години. Але це не зовсім так. Насправді рух навколо своєї осі Земля робить за 23 години 56 хвилин і 4 секунди.

Той напрямок, із якого сходить Сонце, називають Сходом, а заходить воно на Заході. Саме тому люди зранку спостерігають світанок на Сході. Погляньте на карту світу: ви зрозумієте, чому Японію називають «країною, що перша зустрічає Сонце».

Оскільки Земля має форму кулі, то Сонце освітлює лише половину планети — ту її частину, що повернута до світила. Обертаючись навколо осі, Земля поступово повертає до нього наступну частину. На неосвітленій частині Землі настає ніч, а на освітленій — день (мал. 20.2). Тому, коли в Києві день, то в Лос-Анджелесі (США) — ніч. Коли ж Земля повертається іншим боком до Сонця, то в Києві настає ніч, а в Лос-Анджелесі день.

Мал. 20.2. Зміна дня і ночі пов’язана з обертанням Землі навколо своєї осі

Сонячні промені під різним кутом падають на кулясту поверхню Землі. На екватор сонячні промені потрапляють під найбільшим кутом, а на полюси — під найменшим. Тому на екваторі завжди тепло, а на Південному й Північному полюсах холодно.

Зміна дня й ночі має вплив на живі організми. Зазвичай, люди й деякі тварини вночі сплять. А от, наприклад, їжаки й сови вночі починають активну діяльність. Квітки тюльпанів закриваються на ніч, а зі сходом сонця розпускають свої пелюстки.

Обертання Землі навколо Сонця

Крім руху навколо своєї осі, Земля здійснює рух навколо Сонця (мал. 20.3). Повний оберт відбувається 365 діб, 6 годин, 9 хвилин, 9 секунд.

Мал. 20.3. Наша планета рухається навколо осі, що нахилена під кутом

Зазвичай уважають, що рік триває 365 днів. Але, оскільки насправді він триває на 6 годин 9 хвилин і 9 секунд довше, то за 4 роки накопичується ще одна повна доба. Так з’являється 29 лютого один раз на 4 роки. Такий рік називають високосним.

Пам’ятаємо, що земна вісь має нахил. Тож через це поверхня Землі освітлюється нерівномірно. Сонце освітлює краще то Північну Півкулю, то Південну. Це й зумовлює зміни пір року.

Певно, ви помічали, що влітку світловий день триває довше, ніж узимку. Це також пов’язано з кутом нахилу Землі. Але трапляється так, що день дорівнює ночі (по 12 годин), що називають рівноденням. Це явище відбувається двічі на рік: 23 вересня і 21 березня. У ці дні Північна й Південна півкулі освічуються однаково, адже сонячні промені падатимуть під прямим кутом до екватора.

Коли Земля повернена Північною півкулею до Сонця, то сонячні промені падають під прямим кутом до Північного тропіка.

Тоді в Північній півкулі настає астрономічне літо, а в Південній — астрономічна зима.

Після 22 грудня в Північній півкулі світловий день збільшується. Найтриваліший день — 22 червня. Це — день літнього сонцестояння. А 22 грудня — день зимового сонцестояння, у цей день найтриваліша ніч. У Північній півкулі навпаки.

Земля здійснює два види рухів. Рух Землі навколо своєї осі зумовлює зміну дня й ночі. Із рухом Землі навколо Сонця пов’язана зміна пір року.

  • 1. Що таке земна вісь?
  • 2. Із чим пов’язана зміна дня і ночі?
  • 3. Що зумовлює зміну пір року?
  • 4. Назвіть дати рівнодення та сонцестояння.
  • 5. Як рух Землі впливає на життя живих організмів? Наведіть приклади.