Екoнoмiкa i я. 7 клас. Длугoпoльський

Екoнoмiкa i я. 7 клас. Длугoпoльський

Посібник містить теоретичні й прикладні матеріали, які розкривають сутність екoнoмiчниx явищ і процесів на різник рівнях екoнoмiчниx досліджень, узагальнюють проблемні аспекти розвитку економіки XXI століття.

Структура посібника допоможе реалізувати на заняттях компетентнісний і діяльнісний підходи до навчання, сприятиме результативності у вивченні курсу економіки за допомогою кейсів, проблемних ситуацій, практичних завдань.

Розділ 1. Економіка — це просто

Розділ 2. Потреби людини

Розділ 3. Підприємництво — рушійна сила економіки

Розділ 4. Світ виробництва: доходи і витрати фірми

Розділ 5. Світ споживання: добробут громадян

Розділ 6. Соціально відповідальний бізнес

Розділ 7. Бюджет та податки

Розділ 8. Особисті фінанси і фінансова грамотність

Розділ 9. Заробітна плата як винагорода за працю

Розділ 10. Безробіття та бідність

Розділ 11. Гроші та інфляція

Розділ 12. Природні ресурси і рента

Розділ 13. Екологія та економіка

Розділ 14. Цифрові навички у XXI ст.

Розділ 15. У світі глобальних економічних відносин

Розділ 16. Міграція населення