Хімія. 8 клас. Дячук

Хімія. 8 клас. Дячук

Підручник укладено за новою навчальною програмою з хімії для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

У підручнику висвітлено такі теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома», «Хімічний зв'язок і будова речовини», «Кількість речовини», «Основні класи неорганічних сполук».

Видання містить детальні інструкції з виконання лабораторних дослідів і практичних робіт, передбачених програмою. До кожного параграфа дібрано диференційовані домашні завдання, які відповідають початковому, середньому, достатньому і високому рівням.

Вступ. Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 1. Найважливіші хімічні поняття

§ 2. Відносна молекулярна маса речовини. Масова частка елемента у складній речовині

§ 3. Масова частка розчиненої речовини

Розділ 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени

§ 5. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

§ 6. Структура періодичної системи хімічних елементів

§ 7. Будова атома

§ 8. Ізотопи

§ 9. Стан електронів в атомі

§ 10. Енергетичні рівні та підрівні

§ 11. Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів

§ 12. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома

§ 13. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома

§ 14. Значення періодичного закону

Розділ 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 15. Природа хімічного зв'язку. Електронегативність елементів

§ 16. Ковалентний зв'язок, його утворення

§ 17. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок

§ 18. Йонний зв'язок

§ 19. Ступінь окиснення

§ 20. Кристалічні ґратки

Розділ 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 21. Кількість речовини

§ 22. Молярна маса

§ 23. Закон Авогадро. Молярний об'єм газів

§ 24. Відносна густина газів

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 25. Оксиди

§ 26. Основи

§ 27. Кислоти

§ 28. Солі

§ 29. Властивості оксидів

§ 30. Розрахунки за хімічними рівняннями

§ 31. Властивості основ

§ 32. Властивості кислот

§ 33. Властивості солей

§ 34. Амфотерні гідроксиди

§ 35. Добування оксидів

§ 36. Добування основ і амфотерних гідроксидів

§ 37. Добування кислот

§ 38. Добування солей

§ 39. Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук

Практична робота № 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

Практична робота № 2. Розв'язування експериментальних задач

Відповіді

Додатки

Словник