Підручник по Всесвітній історії. 9 клас. Д’ячков - Нова програма

§ 1. Вступ. Світ наприкінці Нового часу

Розділ I. Європа та Америка наприкінці XVIII — на початку XIX ст.

§ 2-3. Велика французька революція (1789—1799 рр.)

§ 4. Консульство та Імперія Наполеона Бонапарта (1799—1815 рр.)

§ 5. Громадянське рівноправ'я: від «Декларації прав людини і громадянина» до Цивільного кодексу Наполеона. Практичне заняття

Розділ II. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815—1870 рр.)

§ 6. Промисловий переворот у країнах Західної Європи

§ 7. Суспільні наслідки промислового перевороту. Практичне заняття

§ 8. Велика Британія в першій половині XIX ст.

§ 9. Франція, німецькі держави, Австрійська імперія у 20—40-х рр. XIX ст.

§ 10. Революція 1848 р. у Франції. Друга республіка та Друга імперія

§ 11. «Весна народів». Революції 1848—1849 рр. у Європі

§ 12. Об'єднання Італії та Німеччини

§ 13. Російська імперія в першій половині ХІХ ст.

§ 14. США в першій половині XIX ст. Громадянська війна

§ 15. Створення незалежних держав у Латинській Америці

Розділ III. Європа та Америка в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 16. На шляху модернізації: провідні країни Європи й Америки в останній третині XIX — на початку XX ст.

§ 17. Еволюція європейської соціал-демократії: від марксизму до легальної парламентської діяльності. Практичне заняття

§ 18. Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.: від імперії до демократичної республіки

§ 19. Німецька імперія на шляху до світової війни

§ 20. Велика Британія наприкінці XIX — на початку XX ст.

§ 21. Італія: важкий шлях до єдності

§ 22. Зростання економічної та політичної могутності США наприкінці ХІХ — на початку XX ст.

§ 23. Російська імперія наприкінці XIX — на початку XX ст.: час надій і розчарувань

§ 24. Австро-Угорська імперія та держави Балканського півострова наприкінці XIX — на початку XX ст.

Розділ IV. Пробудження Азії. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)

§ 25. Японія в XIX — на початку XX ст.: стрибок у світові лідери?

§ 26. «Піднебесна імперія» на шляху до революції

§ 27. «Довге» століття Османської Туреччини й Каджарської Персії

§ 28. Британське панування в Індії. Народи Африки під владою європейських колонізаторів. Практичне заняття

§ 29. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст.

Розділ V. Розвиток культури (кінець ХVIII — початок ХХ ст.)

§ 30. Розвиток культури наприкінці XVIII — на початку XX ст.

§ 31. Зародження масової культури. Практичне заняття

§ 32. Світ у XIX ст.: крок у майбутнє

Додатки

Хронологічна таблиця

Словник основних термінів і понять