Всесвітня історія: підручник для 8 класу "Д'ячков 2016" - Нова програма

Всесвітня історія: підручник для 8 класу 'Д'ячков 2016' - Нова програма

Навчальна книга, яку ви бачете, допоможе зрозуміти складний, але дуже цікавий період історії людства, що настав після Середніх віків. Історія цього часу характеризується подальшим розвитком людської цивілізації, складними процесами в державі й суспільстві, яскравістю історичних постатей.

§1. Вступ: на порозі Нового часу

Розділ І. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

§2. Великі подорожі

§3. Завоювання Нового Світу

§4. Матеріальний світ і капіталістичні відносини в Ранньомодерну добу

§5. Повсякденне життя людей у XVI—XVII ст.

§6. Наслідки Великих географічних відкриттів для історії людства. Практичне заняття

Розділ II. Реформація в Західній Європі. Високе Відродження

§7. Реформація в Німеччині

§8. Реформація і Контрреформація в Європі

§9. Гуманістичні ідеї у творчості Еразма Роттердамського. Практичне заняття

§10. Відродження та гуманізм

§11. Північне Відродження. Виникнення нової європейської науки

Розділ III. Держави Західної Європи в XVІ—XVII ст.

§12. Франція в XVI — першій половині XVII ст.

§13. Франція за часів Людовіка XIV

§14. Злет і падіння Іспанської держави. Нідерланди: народження республіки

§15. Піднесення Англії в XVI ст.

§16. Англійська революція

§17. Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи. Практичне заняття

§18. Тридцятилітня війна

Розділ ІV. Османська імперія. Країни Східної Європи у ХVI — першій половині ХVIІІ ст.

§19. Османська імперія: між Азією та Європою

§20. Річ Посполита. Характерні риси шляхетської демократії

§21. Московське царство. Іван IV Грозний. Смутний час

§22. Народження Російської імперії

Розділ V. Епоха Просвітництва

§23. Початок промислового перевороту. Просвітництво

§24. «Освічений абсолютизм». Володіння австрійських Габсбургів. Королівство Пруссія

§25. Російська держава за часів правління Катерини II

§26. Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність

§27. Особливості державного устрою США. Практичне заняття

Розділ VI. Східний світ у XVI—XVIII ст.

§28. Перське царство Сефевидів та Імперія Великих Моголів в Індії

§29. «Серединна імперія» та «Країна, де сходить сонце» у XVI—XVIII ст.

§30. Ранній Новий час в історії людства

Основні терміни та поняття