Всесвітня історія: підручник для 7 класу "Д’ячков 2015" - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Всесвітня історія: підручник для 7 класу 'Д’ячков 2015' - Нова програма

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. До методичного апарату входять фрагменти історичних джерел та запитання до них, додаткова інформація, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення й закріплення вивченого матеріалу. Схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти основні факти й поняття курсу.

Призначено для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

§1. Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу

§2. Вступ до історії Середніх віків

Розділ І. Перші середньовічні держави

§3. Велике переселення народів і його наслідки

§4. Франкська держава у V—IX ст

§5. Візантія — спадкоємиця Римської імперії. Злети й падіння

§6. Практичне заняття. Виникнення слов’янської писемності. Кирило і Мефодій

§7. Виникнення ісламу. Арабський халіфат і його розпад

§8. Практичне заняття. Вплив Візантії, імперії Карла Великого, перших Арабських халіфатів на становлення Середньовічної Європи

Розділ ІІ. Середньовічний світ Західної Європи

§9. Середньовічне суспільство

§10. Практичне заняття. Замок. Рицарські традиції. Життя селян

§11. Середньовічне місто

§12. Життя середньовічного міста

§13. Повсякденне життя людей у Середні віки

Розділ III. Європейське суспільство і держави в Х—ХV ст.

§14. Епоха вікінгів (VIII—XI ст.)

§15. Практичне заняття. Хрестові походи. Наслідки Хрестових походів

§16. Середньовічна держава

§17. Англія в XI—XV ст.

§18. Франція у X—XV ст.

§19. Священна Римська імперія

§20. Італія та Іспанія в Середні віки

Розділ IV. Матеріальний і духовний світ Європейського Середньовіччя

§21. Наукові і технічні досягнення Середньовіччя. Друкарство

§22. Практичне заняття. Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента

§23. Християнська церква й середньовічне суспільство

§24. Християнські храми в житті й культурі Середньовіччя

§25. Культура Середньовіччя. Раннє Відродження й гуманізм

Розділ V. Країни Центральної та Східної Європи в X—XV ст.

§26. Західні слов’яни та їхні сусіди в Середні віки

§27. Виникнення й зміцнення Московської держави. Монгольська навала на Русь

§28. Новгородська боярська республіка

Розділ VI. Середньовічний Схід

§29. Утворення Османської імперії

§30. «Піднебесна імперія» у Середні віки

§31. Країни й народи Індії в Середні віки

Середні віки в історії людства

Основні терміни і поняттяПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.