Історія України. 8 клас. Дудар

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 8 клас. Дудар

Період Раннього Нового часу — ХVI—XVIII ст. — на українських землях часто називають козацькою добою. І хоча саме з козацтвом пов’язані масштабні зміни, значні досягнення та трагічні поразки, не варто забувати, що це також період геніальних українських митців, науковців і церковних діячів.

Розділ 1. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)

§ 1. Статус українських земель у першій половині XVI ст. у складі різних держав

§ 2. Соціальна структура суспільства. Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля

§ 3. Люблінська унія 1569 р. та її вплив на розвиток українського суспільства

§ 4. Криза Православної церкви у XVI ст. Пересопницьке Євангеліє. Православні братства

§ 5. Берестейська унія та її наслідки. Реформи Петра Могили

§ 6. Культурно-освітнє життя. Книговидання

§ 7. Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво XVI — першої половини XVII ст.

Практична робота. Повсякденне життя представників основних верств українського суспільства XVI — першої половини XVII ст.

Узагальнення і тематичний контроль. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)

Розділ 2. Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.)

§ 8. Походження українського козацтва. Козацькі зимівники та поселення. Дмитро Вишневецький. Перші січі

§ 9. Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану. Козацькі повстання кінця XVI ст.

§ 10. Походи козаків першої чверті XVII ст. Петро Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна

§ 11. Козацько-селянські повстання 20-30-х років XVII ст. «Ординація Війська Запорозького реєстрового»

Практична робота. Опис на основі джерел військового мистецтва, традицій та побуту козацтва

Узагальнення і тематичний контроль. Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.)

Розділ 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 12. Причини та початок Національно-визвольної війни. Події 1648-1649 рр.

§ 13. Утворення української козацької держави — Гетьманщини

§ 14. Події 1650-1651 рр.

§ 15. Воєнно-політичні події 1652-1653 рр.

§ 16. Міжнародні відносини. Українсько-московський договір 1654 р.

§ 17. Воєнно-політичні події 1654-1657 рр.

Практична робота. Порівняльна характеристика особистих якостей, політичних позицій та військово-політичної діяльності Івана Богуна, Адама Киселя та Яреми Вишневецького

Узагальнення і тематичний контроль. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII — на початку XVIII ст.

§ 18. Гетьманщина за правління Івана Виговського

§ 19. Розкол Гетьманщини

§ 20. Лівобережна та Правобережна Україна у 60-70-х роках XVII ст. Петро Дорошенко

§ 21. Правобережна Україна в останній чверті XVII ст.

§ 22. Заселення і розвиток Слобідської України

§ 23. Запорозьке козацтво. Іван Сірко

§ 24. Гетьманщина за правління Івана Мазепи. Північна війна

§ 25. Церковне життя. Освіта

§ 26. Архітектура та образотворче мистецтво

Практична робота. Аналіз Галицької угоди

Узагальнення і тематичний контроль. Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII — на початку XVIII ст.

Розділ 5. Українські землі в 20-90-х роках XVIII ст.

§ 27. Імперський наступ на автономію Гетьманщини

§ 28. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні

§ 29. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі

§ 30. Правобережна і Західна Україна в другій половині XVIII ст.

§ 31. Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода

§ 32. Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика

Практична робота. Козацькі літописи XVII-XVIII ст. як історичні джерела

Узагальнення і тематичний контроль. Українські землі в 20-90-х роках XVIII ст.

Історія України в контексті епохи раннього нового часу

§ 33. Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України XVI-XVIII ст.

§ 34. Внесок України у формування європейської цивілізації