Історія України. 7 клас. Дрібниця

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 34. Узагальнення до розділу 5 «Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство»

• У XІV ст. відбулися важливі зміни в політичному житті українських теренів: влада Золотої Орди занепала, натомість українські землі увійшли до складу різних держав: Королівства Польського, Угорщини, Великого князівства Московського, Великого князівства Литовського, Кримського ханства, Молдавії.

• У XIV—XV ст. українські землі були включені до складу Великого князівства Литовського — багатоетнічної держави, у якій 9/10 населення були жителями руських земель — майбутні українці та білоруси. Відносини між правлячою династією і місцевим населенням складалися мирно. «Старовини не рушимо, новини не вводимо» — таким був принцип правління на українських землях. Офіційною мовою князівства була руська.

• У 1385 р. між Польщею і Литвою, з метою захисту від агресії німецьких рицарів, було укладено Кревську унію. Союз було скріплено династичним шлюбом литовського князя Ягайла та польської королеви Ядвіги.

• Кревська унія поклала початок поглиненню Великого князівства Литовського Польщею і поширенню католицизму в українських землях.

• Об’єднання Литви та Польщі дало можливість відбити натиск Тевтонського ордену. У Грюнвальдській битві 1410 р. польсько-литовсько-руські війська розгромили тевтонців.

• Від XIV ст. в українських містах набуло поширення «магдебурзьке право» за зразком німецьких міст.

• У 1239 р. Крим завоювали монголи, і відтоді півострів став частиною Золотої Орди. У 1441 р. свою державу — Кримське ханство — утворили кримські татари.

• Перший король угорців Стефан І Святий, скориставшись смутою на Русі після смерті Володимира, приєднав Закарпаття до Угорського королівства. Лише кілька разів на нетривалий час Закарпаття входило до руських земель. У 1414 р. Закарпаття надовго перейшло під владу Угорщини.

1. КРОСВОРД НАВПАКИ

Пригадайте, яку роль в історії українських земель відіграли герої вправи «Кросворд навпаки». Укладіть запитання до кросворда.

Вправа «Українські землі у складі сусідніх держав»

https://cutt.ly/oyCM3sP

2. ІСТОРИЧНА ЧИСЛОВА ХМАРИНКА

Виконайте завдання з числовою хмаринкою.

1. Назвіть закодовані у хмаринці історичні події.

2. Визначте століття, у яких відбувалися вказані події.

3. Поясніть, історію яких державних утворень, пов’язаних з Україною, розповідає хмаринка.

4. Складіть задачу на лічбу часу з чотирма датами хмаринки.

3. ЛОГІЧНИЙ ПАЗЛ

Розгадайте логічний пазл (с. 170) і виконайте творче завдання за алгоритмом.

1. Розгадайте символи кожної з клітинок фігури.

2. Визначте, про кого «розповідає» пазл.

3. Складіть сенкан про героя пазла (скористайтеся пам’яткою «Як скласти сенкан», вміщеною на інтернет-ресурсі до підручника).

4. Створіть за зразком пазл про князя Костянтина Івановича Острозького, Хаджі Гірея.

4. ЗАКОДОВАНИЙ ПАЗЛ

Скористайтеся ґаджетом — зіграйте в гру «Архітектурні пазли» і виконайте завдання.

1. Назвіть архітектурні пам’ятки. Покажіть на карті місця, де вони розташовані.

2. Визначте, до культурної спадщини яких народів України належать ці пам’ятки.

3. Поясніть, яким було призначення пам’яток у часи їх спорудження.

Онлайн-гра «Архітектурні пазли»

https://cutt.ly/9yC1w8F

https://cutt.ly/uyC1rKJ

https://cutt.ly/IyC1rq1

https://cutt.ly/jyC1tOQ

5. ЩО МИ ЗНАЄМО З ТЕМИ

Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за посиланням: https://cutt.ly/JyC1yDT або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код.

Бажаємо успіху та високих балів!