Історія України. 7 клас. Дрібниця

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 20. Практичне заняття. Русь-Україна від Ярославичів до політичного роздроблення

  • Визначте головну характеристику періоду історії Русі-України в другій половині XI — першій половині XII ст.

1. ІСТОРИЧНІ ДОКАЗИ

За допомогою методу історичного доказу доведіть або спростуйте тези:

1. Князівські чвари робили Русь-Україну слабкою перед зовнішніми загрозами.

2. Упровадження Любецьким з’їздом вотчинного принципу управління сприяло пришвидшенню розвитку удільних князівств.

3. Розквіт культури Русі-України відбувався попри суперечливі історичні умови.

2. УКЛАДАЄМО СИНХРОНІЗОВАНУ ХРОНОЛОГІЧНУ ТАБЛИЦЮ

Накресліть у зошиті синхронізовану хронологічну таблицю і впишіть у неї найважливіші події історії другої половини XI — першої половини XIII ст. вказаних держав.

Події історії другої половини XI — першої половини XIII ст.

Русь-Україна

Візантія

Франція

Англія

3. ІСТОРИЧНЕ ПОРІВНЯННЯ

Заповніть порівняльну таблицю про діяльність Володимира Мономаха і Ярослава Осмомисла.

Діяльність Володимира Мономаха і Ярослава Осмомисла

Князь

Роки князювання

Внутрішня політика

Зовнішня політика

Володимир Мономах

1113-1125 рр.

Ярослав Осмомисл

Зробіть висновок про спільне й відмінне в діяльності князів. Поміркуйте, чим це було зумовлено.