Історія України. 7 клас. Дрібниця

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 16. Русь-Україна за Володимира Мономаха та Мстислава Великого

 • Схарактеризуйте внутрішньополітичну ситуацію в Русі-Україні в кінці XI — на початку XII ст.

1. ПІДНЕСЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ ЗА ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА

Після років князівських усобиць на короткий час єдність Русі було відновлено князем Володимиром Мономахом (1113-1125 рр.). Життєвий шлях Володимира поділяється на два етапи: докиївський (час княжіння в удільних князівствах) і київський (час, коли він посідав великокнязівський престол у Києві).

ДОКИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА

Нащадок Ярослава Мудрого та візантійського імператора Константина IX Мономаха від династичного шлюбу Всеволода Ярославича та візантійської принцеси

Близько 1070 р. одружений з Гітою, дочкою останнього англо-саксонського короля Гарольда II, після 1107 р. одружився з дочкою половецького хана Аєпи. Батько 11 дітей

Залишив власні графіті (написи) на стінах Софійського собору в Києві:

«Господи, поможи рабу своєму Володимиру на многії літа і дай прощення гріха на день судний»

З юних років захоплювався полюванням:

«От коли я жив у Чернігові, я своїми руками стриножив у лісових пущах десятки три диких коней, та ще й доводилося їздити по степу, то... власноручно ловив їх»

Спогади Володимира Мономаха

З 14 років був відряджений княжити до Ростова. Згодом правив у Переяславі та Чернігові

З 1078 р. протягом 15 років був фактичним співправителем батька — великого князя київського Всеволода Ярославича. Від імені батька провадив загальнодержавну зовнішню політику

Боровся проти князівських усобиць:

 • дотримувався заповіту Ярослава Мудрого щодо престолонаслідування;
 • ініціатор скликання князівських з’їздів для вирішення загальнодержавних справ

Боровся проти половців:

 • відомо про 80 успішних походів;
 • 1103 р., 1107 р., 1109 р. і 1111 р. — спільно з братом Святополком Ізяславичем (київський князь) відтіснив половців далеко від кордонів Русі-України

Діємо: практичні завдання

Опрацюйте схему «Докиївський період життя Володимира Мономаха» (с. 79) та текст параграфа й укладіть історичний портрет князя (скористайтеся пам’яткою з інтернет-ресурса до підручника).

Новий етап у житті Володимира Мономаха розпочався в 1113 р. Того року в Києві помер князь Святополк Ізяславич. Кияни, змучені тиском лихварів і купців, підняли повстання. Налякані народним бунтом, багаті городяни зібрали віче, на якому вирішили звернутися з проханням, аби посів київський престол Володимир Мономах. Князю на той час виповнилося 60 років, він уславився як мудрий і сміливий правитель. Час свого княжіння в Києві аж до смерті в 1125 р. Володимир присвятив відновленню могутності влади київського князя і єдності Русі-України. Дипломатичними методами і військовою силою він домігся визнання своєї влади майже всіма руськими князями. На деякий час були припинені князівські усобиці.

Під контролем київського князя перебувало 3/4 території Русі. Задля встановлення добрих контактів з іншими князями та правителями сусідніх держав продовжив політику шлюбної дипломатії.

Значну увагу Володимир приділяв упорядкуванню справ усередині держави. Із метою пом’якшення суспільної напруги після повстання киян 1113 р. було доповнено «Руську правду» «Статутом Володимира Всеволодовича» (Мономаха). Статті пом’якшували становище боржників (закупів). Зокрема, заборонялося перетворювати на раба неспроможного купця-боржника, якщо той втратив платоспроможність унаслідок нещасного випадку. Було обмежено застосування рабської праці, зменшено податки міщанам.

Володимир Мономах — автор першого педагогічного твору в історії України — «Повчання дітям» (1117 р.), який фактично став його заповітом. У творі князь аналізує досвід свого життя, дає настанови своїм дітям.

Мовою документів

Із «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Усього ж паче — убогих не забувайте, але, наскільки є змога, по силі годуйте і подавайте сироті, і за вдовицю вступітесь самі, не давайте сильним погубити людину. Ні правого, ні винного не вбивайте [і] не повелівайте вбити його; якщо [хто] буде достоїн [навіть] смерті, то не погубляйте ніякої душі християнської.

Старих шануй, як отця, а молодих — як братів.

У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться...

Ні питтю, ні їді не потурайте, ні спанню.

Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло.

А куди ви ходите в путь [за даниною] по своїх землях, — не дайте отрокам шкоди діяти ні своїм [людям], ні чужим, ні в селах, ні в хлібах, а не то клясти вас начнуть.

А коли добре щось умієте — того не забувайте, а чого не вмієте — то того учітесь, так же, як отець мій. Удома сидячи, він зумів знати п’ять мов, — аза се почесть єсть од інших країв.

 • 1. Висловте судження, чи можуть стати в пригоді повчання Володимира Мономаха сучасним людям. Чому?
 • 2. Як ви думаєте, чи дотримувався сам Мономах цих настанов у своєму житті? Назвіть факти його біографії на підтвердження чи спростування своїх міркувань.

«Повість минулих літ» (1113 р.) — найвідоміший руський літопис, упорядкований за часів Володимира Мономаха. Головне джерело знань про історію Русі-України

Життя Володимира Мономаха скінчилося в розквіті могутності та слави — у 73 роки. За висловом літописця, князь «просвітив Руську землю, як сонце». Похований великий князь був у соборі Святої Софії в Києві поруч із батьком.

Історичні подробиці

Популярність Володимира Мономаха була такою великою серед нащадків, що московські князі від Івана IV Грозного довгий час мали символом влади «шапку Мономаха», нібито отриману Володимиром у дарунок від діда — візантійського імператора Константина IX Мономаха. Як довели сучасні історики, ця шапка є пізнішою підробкою XIII—XIV ст.

Найбільш визнаною є версія, що «шапка Мономаха» — це тюбетейка, яку подарував татарський хан Узбек московському князю Юрію Даниловичу в 1317 р. У XV ст. тюбетейка була оторочена хутром. Так вона стала «шапкою Мономаха».

«Шапка Мономаха» — підробка, яку правителі — нащадки Мономаха — вважали доказом прав на царський трон

2. РУСЬ-УКРАЇНА ЗА МСТИСЛАВА ВЕЛИКОГО

Після смерті Володимира Мономаха київський престол посів його син Мстислав (Великий, 1125-1132 рр.). За життя батька був князем новгородським, білгородським. Йому, як і батькові, вдалося на короткий час зберегти єдність Русі-України, призупинити її розпад. Русь за його правління існувала як єдина держава. Мстислав і далі укріплював династичні зв’язки із Заходом, віддавши чотирьох своїх дочок за іноземних володарів — візантійського, норвезького, данського, угорського.

Князь Мстислав Володимирович (мозаїка зі станції метро «Золоті ворота», м. Київ)

Великий князь дбав про розвиток господарства, провадив велике будівництво. Мстислав помер у віці 65 років і похований у збудованому ним Федорівському монастирі в Києві. Його нащадки продовжили правити в руських князівствах. Зокрема, прямим нащадком Мстислава був король Данило Романович (Галицький).

Після смерті князя Русь розпалася на окремі князівства і землі.

Церква Успіння Пресвятої Богородиці Пирогощої (сучасна реконструкція), закладена за правління Мстислава Великого. Протягом століть була осередком громадського життя київського Подолу.

Поясніть, які елементи пам’ятки свідчать про вплив на руську архітектуру візантійської традиції.

ЗНАЮ МИНУЛЕ ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю нове

1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.

Виконайте завдання на лічбу часу:

 • а) обчисліть, скільки років відділяють ці події від поточного року;
 • б) визначте, які події відбувалися в європейських країнах, Візантії, арабському халіфаті одночасно з наведеними на стрічці часу подіями.

2. Назвіть мету діяльності Володимира Мономаха й заходи задля її досягнення.

3. Виконайте тренувальну онлайн-вправу:

«Життя і діяльність Володимира Мономаха»

https://cutt.ly/5tmU5m2

Досліджую і аналізую

 • 1. Висловте судження про історичні умови, у яких розгортали свою діяльність Володимир Мономах і його син Мстислав Великий. Як вони впливали на політику князів?
 • 2. Дослідіть пам’ятну монету Національного банку України як джерело історичної інформації. Яким чином автори ескізу відобразили головні сторінки життя князя?

Мислю творчо

 • 1. Напишіть сенкани «Володимир Мономах», «Мстислав Великий», які розкриють роль діячів в історії (скористайтеся пам’яткою «Як скласти сенкан», вміщеною на інтернет-ресурсі до підручника).
 • 2. Виконайте творчий проект (історичний портрет, карта пам’яті, презентація, сторінка в соцмережах тощо) «Володимир Мономах».

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію. Запам’ятайте їх:

1113-1125 рр. правління Володимира Мономаха в Києві

1125-1132 рр. правління Мстислава Великого в Києві