Історія України. 7 клас. Дрібниця

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 13. Практичне заняття. Розквіт Русі-України

1. Намалюйте в зошиті шкалу часу (або скористайтеся графічною комп'ютерною програмою чи інтернет-сервісом). Позначте на шкалі часу основні події князювання Володимира Святославича і Ярослава Володимировича.

2. Зіставте (знайдіть спільні і відмінні риси) в розвитку Русі-України. Результати запишіть у накреслену в зошиті таблицю. Майте на увазі, що не всі чарунки можуть бути заповнені.

Особливості розвитку держави Русі-України в період становлення (IX — перша половина X ст.) і розквіту (кінець X — перша половина XI ст.)

Спільні риси

Відмінні риси

Напрями порівняння

IX — перша половина X ст.

Кінець X — перша половина XI ст.

Політичний устрій

Господарство (економіка)

Соціальна структура населення

Світосприйняття (релігійні погляди)

3. Схарактеризуйте правове становище різних верств населення Русі-України, спираючись на матеріал підручника. Запишіть характеристики в накреслену в зошиті таблицю.

Правове становище верств руського населення за положеннями «Руської правди»

Верства населення

Правове становище

Князів муж, князів тіун (управитель)

Челядник (холоп)

Смерди

Ізгой

Заповнивши таблицю, зробіть висновок щодо правового становища різних верств населення на Русі.

Уривок з «Руської правди»

https://cutt.ly/So9BOEZ