Історія України. 7 клас. Дрібниця

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 7 клас. Дрібниця

Підручник — це не просто книжка для читання, це особливий інструмент для навчання, яким треба правильно користуватися. Ви вже знаєте, як читати основний текст підручника, як працювати з історичними документами й картами, відповідати на запитання після параграфа. Навчальний матеріал нашого підручника розподілений на розділи й параграфи, у кожному з яких для зручності виділені окремі пункти. Практичні заняття передбачають самостійну роботу учнів і учениць над ілюстраціями, текстом підручника й додатковим матеріалом, який можна знайти в бібліотеці й інтернет-мережі. Ваш учитель/ваша вчителька історії на практичних заняттях виступатиме як консультант/консультантка.

§ 1. Вступ. Запрошуємо в мандрівку історією середньовічної України V—XV ст.

Розділ 1. Виникнення і становлення Русі-України

§ 2. Розселення слов’янських племен на території України у V—VII ст.

§ 3. Виникнення східнослов’янської держави (VIII — середина IX ст.)

§ 4. Становлення Русі-України за Олега та Ігоря (кінець IX — перша половина X ст.)

§ 5. Русь-Україна за Ольги та Святослава (середина — друга половина X ст.)

§ 6. Практичне заняття. Русь-Україна від літописних антів до Святослава

§ 7. Узагальнення до розділу 1 «Виникнення і становлення Русі-України»

Розділ 2. Русь-Україна наприкінці X — у першій половині XI ст.

§ 8—9. Русь-Україна за Володимира Святославича (Великого, 980—1015 рр.)

§ 10. Русь-Україна за Ярослава Володимировича (Мудрого, 1019—1054 рр.)

§ 11. Політичний устрій, суспільне та господарське життя Русі-України за доби розквіту (кінець X — перша половина XI ст.)

§ 12. Культура Русі-України наприкінці X — у першій половині XI ст.

§ 13. Практичне заняття. Розквіт Русі-України

§ 14. Узагальнення до розділу 2 «Русь-Україна наприкінці X — у першій половині XI ст.»

Розділ 3. Русь-Україна в другій половині XI — першій половині XIII ст.

§ 15. Передумови та причини політичного роздроблення Русі-України. Русь-Україна за правління Ярославичів (друга половина XI — початок XII ст.)

§ 16. Русь-Україна за Володимира Мономаха та Мстислава Великого

§ 17. Роздробленість Русі-України (середина XII — середина XIII ст.). Київське, Чернігівське та Переяславське князівства

§ 18. Галицьке і Волинське князівства в середині XII — середині XIII ст. Кочові народи та Крим у X—XIII ст.

§ 19. Культура Русі-України в другій половині XI — першій половині XIII ст.

§ 20. Практичне заняття. Русь-Україна від Ярославичів до політичного роздроблення

§ 21. Узагальнення до розділу 3 «Русь-Україна в другій половині XI — першій половині XIII ст.»

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

§ 22. Утворення Галицько-Волинської держави. Правління Романа Мстиславича (кінець XII — початок XIII ст.)

§ 23. Монгольська навала на українські землі. Утворення Золотої Орди

§ 24. Королівство Руське за Данила Романовича (Галицького) (1238—1264 рр.)

§ 25. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в періоди стабільності та поступового занепаду (середина XIII — перша половина XIV ст.)

§ 26. Культура Галицько-Волинської держави (наприкінці XII — у першій половині XIV ст.)

§ 27. Практичне заняття. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) та монгольська навала

§ 28. Узагальнення до розділу 4 «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)»

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське хантсво

§ 29. Українські землі у складі Великого князівства Литовського (середина XIV—XV ст.)

§ 30. Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, Московії, Османської імперії. Князівство Феодоро. Кримське ханство

§ 31. Господарство українських земель у XIV—XV ст. Українське суспільство. Магдебурзьке право

§ 32. Культура українських земель XIV—XV ст.

§ 33. Практичне заняття. Українські землі в середині XIV—XV ст. Кримське ханство

§ 34. Узагальнення до розділу 5 «Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство»

§ 35. Узагальнення до курсу «Історія України в контексті епохи Середніх віків»

Словник термінів і понять

Дати, що допоможуть зрозуміти історію

Відповіді до § 33. Практичне заняття. Українські землі в середині XIV—XV ст. Кримське ханство