Географія. Повторне видання. 9 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. Видобування мінерального палива

Ви дізнаєтесь:

  • у яких районах та країнах зосереджені основні паливні ресурси світу
  • про видобуток паливних ресурсів в Україні

Пригадайте:

  • які корисні копалини відносять до паливних
  • закономірності поширення родовищ і басейнів паливних корисних копалин
  • основні вугільні басейни та нафтогазоносні області України

Вам відомо, що до паливних належать ресурси, які використовуються як паливо і джерело енергії. У структурі добувної промисловості світу за вартістю видобутої сировини дві третини припадає на нафту, природний газ та вугілля.

Мал. 1. Паливні ресурси світу.

1. Видобуток вугілля.

Перше місце за запасами серед паливних ресурсів посідає вугілля. Його поклади зосереджені в понад 3000 басейнів, що охоплюють близько 15% суходолу. Залежно від умов утворення розрізняють кам’яне та буре вугілля. Буре вугілля має значно меншу теплотвірну здатність, ніж кам’яне. Із загальних ресурсів вугілля приблизно 60% припадає на кам’яне і 40% — на буре вугілля.

Найбільшими кам’яновугільними басейнами світу є Аппалацький (США), Тунгуський, Кузнецький (Росія), Північно-Східний (Китай), Верхньосілезький (Польща), Донецький (Україна), Карагандинський, Екібастузький (Казахстан), Східний (Індія), Південно-Східний (Австралія).

Основними вугледобувними країнами світу є Китай, США, Росія, Індія.

Важливу роль у конкурентоспроможності вугілля на світових ринках має його собівартість, на яку значною мірою впливають глибина залягання та потужність шарів. Найкращі умови видобутку вугілля склалися в Південній Африці та Австралії. Добуте там вугілля експортується до країн Західної Європи та коштує втричі менше за місцеве. Саме це стало причиною занепаду західноєвропейських вугільних басейнів (наприклад у Німеччині, Великій Британії, Бельгії тощо). Також великими імпортерами вугілля є Японія і, незважаючи на великі обсяги власного видобутку, Китай та Індія.

Забезпеченість світового господарства ресурсами вугілля значно більша, ніж іншими видами палива. За сучасного рівня світового видобутку його розвіданих запасів може вистачити більш ніж на 500 років.

2. Видобуток нафти та природного газу.

Нафта та природний газ залягають, як правило, разом. Нині у світі відомо понад 600 нафтогазоносних басейнів, із яких 450 розробляються. На карті «Паливні ресурси світу» видно, що основні родовища нафтогазоносної сировини розташовані переважно в Північній півкулі (мал. 1).

Порівняно з вугіллям нафта та природний газ мають низку переваг: їх видобуток і транспортування коштують дешевше, а тепловий коефіцієнт вищий; при спалюванні вони дають менше викидів у довкілля. Крім того, нафта є цінною хімічною сировиною, із неї виготовляють щонайменше 300 видів хімічної продукції.

Приблизно 2/3 світових запасів нафти зосереджено в районі Перської затоки. За кількістю та обсягом газових родовищ провідним є Західносибірський басейн. Інші великі нафтогазоносні басейни — Волго-Уральський, Середньоазійський, Зондський, Сахарський, Гвінейської затоки, Центральноамериканський, Техаський, Мексиканської затоки, Каліфорнійський, Аляскинський, Західноканадський, Північноморський.

Серед країн світове лідерство за запасами нафти належить Венесуелі, Саудівській Аравії, Канаді, Ірану, Іраку, Росії.

Провідними експортерами нафти у світі є країни ОПЕК, на частку яких припадає 2/3 всіх поставок. Серед інших експортерів нафти найбільшими є Росія, Мексика, Велика Британія. Головні імпортери нафти — Японія, США, країни Західної Європи, Китай.

ОПЕК (Організація країн — експортерів нафти) була створена в 1960 р. Діяльність організації спрямована на захист інтересів країн-учасників через узгодження спільної нафтової політики та забезпечення стабільності цін на світових нафтових ринках. На сьогодні членами організації є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Іран, Ірак, Кувейт, Республіка Конго, Лівія, Нігерія, Саудівська Аравія, ОАЕ.

Мал. 2. Бурова газова платформа «Троль» — унікальна споруда в Північному морі. Її вага складає 1,2 млн т, висота — 471,8 м, вартість — 10 млрд дол.

Найбільші поклади природного газу зосереджені в Росії, країнах Перської затоки, США. Спеціальні морські судна — танкери та складна система трубопроводів — забезпечують імпорт природного газу до країн Європи та Японії.

Через недостатню забезпеченість власними ресурсами наша країна також є імпортером нафтогазової сировини.

Світові розвідані запаси нафти оцінюються приблизно у 227,2 млрд т, природного газу — 199 трлн м3. Для того щоб оцінити, наскільки великими є нафтогазові ресурси світу, слід порівняти їх з обсягами щорічного видобутку. Оскільки зараз існує дуже великий попит на нафту та природний газ, середня ресурсозабезпеченість світу нафтою оцінюється лише в 50 років, а природним газом — у 100 років.

Значна частина відомих нам запасів нафти і природного газу розташована в надрах морів і океанів. Освоєння морських родовищ розпочалося в середині XIX ст. на прибережних територіях Каспійського моря. Із розвитком технологій частка нафти та газу з морського шельфу постійно зростає та нині досягла третини світового видобутку. Найбільша кількість бурових платформ зосереджена в Перській, Мексиканській, Гвінейській затоках, Північному морі (мал. 2).

3. Видобуток паливної сировини в Україні.

В Україні зосереджено близько 4% світових запасів вугілля. Поклади кам’яного вугілля залягають у Донецькому та Львівсько-Волинському кам’яновугільних басейнах (мал. 3). До 2014 р. в Україні щороку видобували близько 80 млн т вугілля.

Основна частка загальних ресурсів кам’яного вугілля (близько 92,4%) припадає на Донецький кам’яновугільний басейн. Через бойові дії на сході країни 69 зі 150 шахт були змушені припинити свою роботу, сім шахт зруйновані. На шахти, які зараз не функціонують, у 2013 р. припадало 40% видобутку вугілля в цілому по Україні. Тому виник дефіцит цієї сировини та було прийнято рішення про її імпорт із Південної Африки.

Мал. 3. Паливні ресурси України.

Паливною базою західної частини України є Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн. Запаси вугілля там порівняно з Донбасом невеликі, а умови видобутку значно складніші.

Основним районом залягання бурого вугілля є Дніпровський буровугільний басейн, у межах якого розвідано майже 200 родовищ.

Порівняно з вугіллям запаси нафти та природного газу в Україні є набагато меншими та значно виснаженими. Родовища нафти та газу зосереджені у трьох нафтогазоносних регіонах: Східному (Дніпровсько-Донецькому), Західному (Карпатському), Південному (Причорноморсько-Кримському ).

Східний нафтогазоносний регіон є найбільшим за запасами та сучасним видобутком. Тут зосереджено щонайменше 61% запасів нафти та 85% запасів природного газу України. У межах регіону освоюється понад 120 родовищ. Серед них найбільші нафтові родовища — Леляківське, Гнідинцівське, Качанівське; газові — Шебелинське, Західнохрестищенське, Єфремівське.

Західний нафтогазоносний регіон є найстарішим в Україні й характеризується найбільшим виснаженням ресурсів. Промисловий видобуток у цьому районі розпочався ще в 1775 р. Зараз у межах регіону розробляються 62 родовища. Найбільшими серед них є нафтові — Бориславське та Долинське.

Південний нафтогазоносний регіон охоплює Кримський півострів та прибережні акваторії Чорного й Азовського морів. Геологи вважають, що українська частина морського шельфу є перспективною для виявлення та освоєння родовищ. Проте внаслідок технічного обмеження діючих бурових платформ розвідка ведеться на глибинах моря до 100 м. Зараз на шельфі Чорного моря відкрито вісім газових родовищ.

4. Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

Перспективним напрямом розв’язання проблем забезпечення України паливно-енергетичною сировиною є пошук та освоєння так званих нетрадиційних вуглеводнів. В Україні такими є горючі сланці та сланцевий газ.

Поклади горючих сланців зосереджені в Карпатах та в межах Дніпровсько-Донецької западини, в осадовому чохлі Українського щита (Бовтиське родовище). Перспективними для видобування сланцевого газу є Львівсько-Люблінський басейн на заході країни (запаси оцінюють на рівні 1,47 трлн м3) та Дніпровсько-Донецький басейн на сході (2,15 трлн м3).

Україна має сприятливі умови для освоєння альтернативних джерел палива та енергії, зокрема вітрової, сонячної, геотермальної, біопалива тощо.

Неодмінною умовою вирішення проблем дефіциту палива в Україні є його раціональне використання. У цьому напрямі важливою є як модернізація підприємств, спрямована на енергозбереження, так і безпосередня участь кожного з нас.

Головне

  • Провідні місця з видобутку вугілля належать Китаю, США, Росії, Індії.
  • Світовий видобуток нафти та природного газу зосереджений у країнах ОПЕК, Росії, США, Мексиці, Великій Британії.
  • В Україні здійснюється видобуток власної паливної сировини. Найбільша частка видобутку припадає на вугілля.
  • Виснаження запасів паливних ресурсів (нафти, природного газу) та відсутність контролю над частиною території Донбасу змушують Україну шукати шляхів покриття дефіциту палива.

Запитання для самоперевірки та колективного обговорення

1. Назвіть та покажіть на карті основні басейни та райони видобутку вугілля. Які країни є світовими лідерами за видобутком вугілля? 2. Назвіть та покажіть на карті головні райони видобутку нафти та природного газу. Які країни є експортерами та імпортерами нафтогазової сировини? 3. У яких районах ведеться морський видобуток нафти та природного газу? 4. Назвіть райони видобутку вугілля в Україні. На який вугільний басейн припадає найбільша частка видобутку сировини? Чому з 2014 р. Україна змушена імпортувати вугілля? 5. Стисло охарактеризуйте основні нафтогазоносні регіони України. 6. Охарактеризуйте шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

Поміркуйте

Чому Китай та Індія є провідними виробниками вугілля й одночасно його великими імпортерами?

Практична робота 4

Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобування кам’яного вугілля, нафти й природного газу

Користуючись матеріалом параграфа, картою в атласі або підручнику, позначте на контурній карті світу найбільші басейни видобування кам’яного вугілля, нафти й природного газу.

Дослідження

Проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів

За допомогою додаткових джерел дослідіть проблеми й перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів. Підготуйте повідомлення за цим питанням. (Можна скористатися інформацією із сайта http://nltu.edu.ua/)

Вправа для саморозвитку

Дослідіть можливі напрями енергозбереження в побуті та складіть програму власних дій. Дізнайтеся про це більше на сайті: http://saee.gov.ua/.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.