Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 55. Тихий океан. Органічний світ. Острови в Тихому океані, їх природні особливості. Природні ресурси. Охорона природи океану

Ви дізнаєтесь:

• про унікальний органічний світ та природні багатства Тихого океану

• про острови в Тихому океані та їх природні особливості

Пригадайте:

• основні закономірності розподілу організмів у Світовому океані

• найбільші острови Тихого океану

Значні відмінності клімату та властивостей водних мас Тихого океану спричинюють виняткове різноманіття його організмів. Тільки тваринний світ налічує тут близько 100 тис. видів.

Рис. 1. Планктон представлений переважно одноклітинними водоростями (понад 1,3 тис. видів) та дрібними рачками. Особливо велика кількість планктонних водоростей і зоопланктону зосереджена в субарктичній та помірній зонах до широти 35° пн. ш. Тут відбувається активне перемішування океанічних вод, що сприяє їхньому збагаченню поживними речовинами. Іншими районами концентрації планктону є східноекваторіальні та антарктичні широти. Оскільки планктон є кормовою базою для багатьох живих організмів, то в їхньому розподілі існує та сама закономірність.

Тихий океан є багатим джерелом мінеральних та енергетичних ресурсів, простором для судноплавства й розвитку відпочинку та туризму. Проте активне господарське освоєння акваторії Тихого океану призводить до загострення екологічних проблем, що спонукає людство до пошуку шляхів раціонального використання його природних багатств.

Рис. 2. Макроцистіс — гігантські водорості.

1. Органічний світ.

Загальна кількість живих організмів у Тихому океані становить понад 50 % усього живого, що є у Світовому океані.

Серед усіх представників органічного світу океану найбільша частка припадає на планктон (рис. 1). Ним живляться дрібні риби, креветки, мальки риб. Ці організми є їжею для морських хижаків. В океані мешкають кити, морські котики, морські бобри. Дно Тихого океану вкривають близько 4 тис. видів водоростей і 29 видів морської трави. У водах Південної півкулі росте макроцистіс — гігант світу водоростей, який сягає в довжину 200 м (рис. 2). Уздовж східного узбережжя Австралії на 2 тис. км простягається найбільше у світі утворення коралових поліпів — Великий Бар’єрний риф. У живих «морських джунглях» рифів знаходять притулок безліч видів риб, морські черепахи, молюски, голотурії, морські коники.

У водах Тихого океану зустрічаються дуже давні види морських тварин. Це насамперед морські їжаки, а також такі риби, як Йорданія та гілбертія, яких немає в інших океанах. На дні Тихого океану виявлені мікроорганізми, до яких не потрапляє сонячне світло, а дихають вони азотом. Учені встановили, що ці бактерії живуть на Землі близько 3 млн років і є найдавнішою формою земного життя.

Для багатьох представників тваринного світу Тихого океану властивий гігантизм. Так, наприклад, у водах Тихого океану був виловлений синій кит вагою 190 тонн та завдовжки 26,7 м! А поблизу Японських островів водиться гігантський японський краб — найбільша ракоподібна тварина на Землі. Діаметр тулуба краба може сягати понад 30 см, а довжина від кінця однієї клешні до кінця другої — 3,5 м.

Рис. 3. Смугаста крилатка (риба-зебра, або риба-скорпіон) одна з найотруйніших морських істот. Має дуже красивий вигляд — яскрава, смугаста. Отруйні залози розташовані біля плавців. Своєю отрутою вона може знерухомити великих хижаків і навіть людину.

Із глибиною через великий тиск, зниження температури та зменшення кількості світла видовий склад тварин в океані зменшується. Так, на глибинах понад 7 км живуть лише близько 45 видів тварин.

2. Острови в Тихому океані, їх природні особливості.

Особливістю природи Тихого океану є величезна кількість островів. За їхньою кількістю (понад 10 тисяч) та площею (3,6 млн км2) Тихий океан посідає перше місце з-поміж інших.

Острови відрізняються географічним положенням, розміром, походженням, природою. Великими островами материкового походження є Нова Гвінея та Нова Зеландія. Острови вулканічного походження — Алеутські, Курильські, Гаванські, Соломонові. Вулканічна активність і дотепер створює все нові й нові острови в Тихому океані.

У тропічних широтах багато островів коралового походження: Маршаллові, Туамоту, Самоа тощо. Острови часто розташовані групами та утворюють архіпелаги, у яких найбільші острови мають вулканічне походження, а дрібні острівці — коралове (наприклад архіпелаг Тонга).

У центральній частині Тихого океану та його західних околицях розташована Океанія.

Завдяки відносно великим розмірам на материкових островах різноманітні природні умови, багатий рослинний і тваринний світ. Органічний світ вулканічних островів бідніший за видовим складом: немає ссавців, за винятком тих, які були завезені сюди людиною. Тут мешкають птахи, плазуни, комахи. На навітряних схилах островів випадає багато опадів, тому вони вкриті вічнозеленими лісами. Органічний світ коралових островів бідний: кокосова пальма, кілька інших видів дерев, трав’янистих рослин, чагарників; представники тваринного світу пов’язані з морем: багато крабів, морських черепах, морських птахів.

Основною проблемою островів є збереження їх унікальної природи, що змінюється в результаті господарської діяльності людини. Для збереження вразливої природної рівноваги на багатьох островах Тихого океану створено заповідні території.

3. Природні ресурси океану. Вплив океану на життєдіяльність людей прилеглих материків.

Тихий океан та його моря — унікальна природна лабораторія, багатствами якої здавна користуються люди (рис. 4). Це насамперед біологічні ресурси океану. За виловом риби та інших морепродуктів Тихий океан посідає перше місце серед океанів. У приполярних широтах полюють на тюленів, моржів, морських котиків, китів. У 60-х рр. XX ст. виловлювання китів було настільки активним, що призвело до критичного скорочення окремих видів китоподібних. Сьогодні полювання на китів суворо обмежене.

Рис. 4. Освоєння природних багатств Тихого океану.

У надрах Тихого океану виявлено родовища нафти та природного газу, на дні — розсипи металів та інших корисних копалин. Із морської води отримують кухонну та калійну солі, магній, бром. За допомогою спеціальних пристосувань опріснюють морську воду. На ложі океану знайдені найбільші поклади залізомарганцевих конкрецій.

Великі та різноманітні енергетичні ресурси Тихого океану: енергія течій, припливів, хвиль, термальна енергія вод. Наприклад, у Японії понад 300 буїв і маяків живляться електроенергією хвильових станцій. У Японському морі та поблизу Гавайських островів працюють термальні електростанції, що як джерело енергії використовують різницю температур води на поверхні та в її товщі.

Мальовничість островів Тихого океану та його дивовижний органічний світ відкривають великі перспективи для розвитку туризму.

Води океану є важливими транспортними шляхами, що зв’язують материки між собою.

4. Екологічні проблеми океану. Охорона природи.

Активна господарська діяльність призвела до сильного забруднення окремих районів океану. Особливе занепокоєння вчених викликає так званий «тихоокеанський сміттєобіг» — гігантська сміттєва пляма в північній частині океану.

«Великий сміттєвий острів» у Тихому океані вже має площу понад 1 млн км2. Острів швидко збільшується: щодня в океан з усіх материків скидається близько 2,5 млн шматочків пластику й іншого сміття. Повільно розкладаючись, пластик завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу. Найбільше від цього страждають птахи, риби та інші мешканці океану. Пластикові залишки є причиною загибелі понад мільйона морських птахів на рік, а також більше ніж 100 тис. особин морських ссавців. У шлунках мертвих тварин знаходять шприци, запальнички та зубні щітки, які вони ковтають, приймаючи їх за їжу.

Найбільшими районами рибного промислу є північна та північно-західна частини океану. На шельфі розробляються родовища руд олова, марганцю, кобальту та інших металів. Поблизу берегів Каліфорнії та Австралії видобувають нафту.

Унаслідок інтенсивного промислу за останні роки кількість багатьох риб зменшилася до крайньої межі. Отруєння океанічних вод хімічними речовинами призводить до загибелі коралів.

Для збереження унікальних природних комплексів у багатьох прибережних країнах створені морські парки й заповідники для захисту морських видів, що перебувають під загрозою зникнення. Серед них найбільшим є Морський парк Великого Бар’єрного рифа, розташований поблизу берегів Австралії. У спеціальних резервуарах розводять або вирощують деяких рифових тварин, кількість яких скоротилася. Це, наприклад, тридакни на Соломонових островах, морські перлівниці біля островів Палау. У морях поблизу берегів Азії на спеціальних морських фермах вирощують морські водорості, молюсків, риб.

Головне

• Тихий океан надзвичайно багатий на живі організми. Це пояснюється його значними розмірами, різноманіттям природних умов і тривалою геологічною історією.

• У Тихому океані безліч островів, які відрізняються походженням та природою.

• Тихий океан багатий на різноманітні ресурси: біологічні, мінеральні, енергетичні тощо.

• Інтенсивна господарська діяльність у Тихому океані, на узбережжях та островах призводить до забруднення його вод, зменшення біологічної продуктивності, створює загрози його унікальній природі.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Чим пояснюються багатство та різноманіття органічного світу Тихого океану? Чому у водах Тихого океану зустрічаються дуже давні організми, яких не виявлено в інших океанах? 2. Які типи островів за походженням є в Тихому океані? У чому полягають особливості їхньої природи? 3. Як людина використовує природні багатства Тихого океану? Які це має наслідки?

Поміркуйте

Чи можна, ураховуючи величезні розміри Тихого океану, ховати в ньому відходи господарської діяльності людини?

Практична робота 12 (продовження)

Позначення географічних об'єктів та течій океанів на контурній карті.

Позначте на контурній карті острови Тихого океану: Нова Зеландія, Нова Гвінея, Гавайські, Соломонові, Тонга.

Працюємо самостійно

Складіть маршрути туристичного судна або науково-дослідної експедиції (за вибором) та позначте їх на контурній карті Тихого океану. Обґрунтуйте свій вибір та складіть опис розробленого маршруту.