Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 50. Населення Євразії. Держави

Ви дізнаєтесь:

• про особливості освоєння материка людиною

• про расовий та етнічний склад, особливості розміщення населення; найбільші та найменші держави Євразії

Пригадайте:

• давні держави, які існували на території Євразії, та райони їхнього розташування

• кількість населення інших континентів

Євразія не тільки найбільший, але й найнаселеніший материк. Тут проживає понад 5 млрд осіб — 3/4 усіх жителів нашої планети! У Євразії розташовані найбільші за кількістю населення країни світу та країни-«карлики», найменші з яких можна обійти пішки за кілька годин. Серед майже сотні країн Євразії є як високорозвинені, так і найбідніші країни світу.

Євразія — колиска найдавніших цивілізацій. Саме тут, на думку багатьох вчених, виникли перші держави. Світові релігії — християнство, іслам, буддизм — також зародилися на цьому континенті. Навряд чи де-небудь ще, крім Євразії, можна зустріти таку розмаїтість народів, мов, культур, традицій, форм і укладів життя людей.

1. Раси та народи.

Основну частину населення Європи складають народи європеоїдної раси. Представники монголоїдної раси населяють Східну, Центральну, Південно-Східну Азію. Протягом останніх десятиліть і Європа, і Азія стали центрами масового прийому переселенців, серед яких багато негроїдів із країн Африки.

На території Євразії проживають понад тисяча народів (рис. 1—3). Європу населяють численні слов’янські народи (болгари, українці, білоруси, росіяни, чехи), німці, французи, італійці, іспанці, ірландці, англійці. Північ регіону є батьківщиною норвежців, шведів, фінів. Південно-Західну Азію населяють арабські народи, турки, курди, перси; Південну — хіндустанці, бенгальці, пакистанці; Південно-Східну — в’єтнамці, тайці, бірманці, малайці; у Східній Азії живуть китайці, японці, корейці.

Мови народів Євразії об’єднані в мовні сім’ї та групи. Більшість мов народів цього континенту належить до індоєвропейської, китайсько-тибетської, малайсько-полінезійської мовних сімей. Індоєвропейська сім’я поділяється на групи: слов’янську (росіяни, українці, білоруси, чехи, поляки, словаки, болгари, серби, хорвати), германську (німці, австрійці, шведи, норвежці, голландці, англійці) і романську (італійці, іспанці, португальці, французи, румуни, молдавани). До китайсько-тибетської мовної сім’ї належать китайці, тибетці, народи півострова Індокитай і Гімалаїв. До малайсько-полінезійської сім’ї — індонезійці, малайці, філіппінці.

2. Розміщення населення.

На території Євразії населення розміщене вкрай нерівномірно. Поряд із незаселеними просторами великі території в межах материка мають найвищу на Землі густоту населення. У Монако, малій державі на узбережжі Середземного моря, густота населення найвища у світі — майже 19 тис. осіб на 1 км2!

Рис. 1. Китаянки.

Рис. 2. Українка.

Рис. 3. Малаєць.

Найбільш заселеними є Велика Китайська рівнина, Японські та Великі Зондські острови, півострови Індостан, Індокитай і Малакка, Західна Європа.

Внутрішні пустельні, гірські, північні та північно-східні райони Азії з вкрай несприятливими умовами для життя майже безлюдні.

Збільшення кількості населення материка відбувається переважно за рахунок азіатських країн, для яких характерні високі показники народжуваності. У Європі приріст населення низький, що приводить до скорочення частки дітей і молоді та збільшення частки людей похилого віку.

3. Держави.

Сучасна політична карта Євразії дуже неоднорідна (рис. 4).

Найбільші за площею держави Євразії — Росія, Китай, Індія, Казахстан. За населенням абсолютними лідерами є Китай та Індія. У кожній із цих країн кількість населення перевищує 1 млрд жителів. «Карликових» держав у Євразії сім: Андорра, Мальта, Ліхтенштейн, Сан-Марино, Монако та Ватикан. Вони розташовані в Європі, а ще одна країна-«карлик» — Сингапур — в Азії.

Країни Євразії відрізняються за рівнем економічного розвитку. Найбільш розвинені держави розташовані в Західній Європі, серед них є й світові лідери — Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія. В Азії найрозвиненішою країною є Японія. Інші держави належать до країн, що розвиваються, але ступінь їхніх економічних досягнень різний. Великих успіхів в економічному розвитку досягли Китай, Індія, Південна Корея, Сингапур. Особливе місце на політичній карті Євразії належить молодим державам, які утворилися після розпаду Радянського Союзу: Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Україна, Росія, Молдова, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан і Таджикистан. Усі ці держави пройшли так званий етап «перехідного розвитку», тобто проведення економічних і соціальних реформ.

Головне

Освоєння Євразійського континенту розпочалося здавна. На сьогодні тут зосереджено понад 3/4 населення світу.

• На материку проживають представники всіх рас, понад тисяча народів, які розмовляють багатьма мовами.

• Розміщення населення територією Євразії є дуже нерівномірним. Найбільша його густота спостерігається у Східній, Південно-Східній та Південній Азії, Західній Європі.

• Політична карта Євразії характеризується надзвичайною складністю. Тут розташовано більше країн, ніж на інших материках.

Рис. 4. Сучасна політична карта Євразії.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Представники яких рас проживають на території Євразії? 2. Наведіть приклади народів, що проживають у різних частинах материка. 3. У чому полягають особливості розміщення населення Євразії? 4. До якої мовної групи та сім'ї належить українська мова? 5. Які держави Євразії найбільші за площею? за кількістю населення? найбільш економічно розвинені? Покажіть їх на політичній карті Євразії.

Практична робота 10 (закінчення)

Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Євразії.

Позначте на контурній карті держави Євразії та їхні столиці: Україна, Росія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія, Китай, Індія, Японія.

Практичне завдання

Обчисліть середню густоту населення Євразії та порівняйте її з аналогічним показником на інших материках.

Працюємо самостійно

Опрацюйте різноманітні джерела географічних знань за однією із запропонованих тем (на вибір): «Визначні цивілізації Європи та Азії», «Азія — колиска світових релігій», «Культура та звичаї народів Європи і Азії». Підготуйте мультимедійну презентацію.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.