Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 43. Загальні риси клімату

Ви дізнаєтесь:

• про особливості проявів кліматотвірних чинників на території Євразії

• чому на материку формуються надзвичайно різноманітні кліматичні умови

Пригадайте:

• основні кліматотвірні чинники та типи циркуляції повітряних мас

• особливості кліматичних умов Північної Америки

Євразія — материк кліматичних контрастів: понад чверть континенту на півночі займають області багаторічної мерзлоти та приблизно стільки ж, але на південному заході та центральних частинах, — спекотні пустелі та напівпустелі. Коливання температури у внутрішніх районах можуть перевищувати 40 °С за добу та 100 °С протягом року! Полюс холоду Північної півкулі розташований не поблизу Північного полюса та не в крижаній Гренландії, а на північному сході Азії — на Оймяконському нагір’ї.

Виняткове різноманіття кліматичних умов Євразії обумовлене гігантськими розмірами материка та складною взаємодією кліматотвірних чинників.

1. Сонячна енергія. Циркуляція атмосфери.

Положення Євразії в усіх широтах Північної півкулі визначає нерівномірне надходження на її поверхню сонячного тепла й неоднакове нагрівання суходолу в різних його частинах. Відмінності в кількості сонячної енергії, одержуваної материком, визначають і різницю температур у різних його районах (рис. 1). Так, середні температури січня на Індостані та Аравійському півострові дорівнюють +25 °С, а на Таймирі — -32 °С.

Над Євразією утворюються всі типи повітряних мас, завдяки яким відбувається перерозподіл температур та опадів над поверхнею материка. Основна частина Євразії розташована в помірному поясі, де переважає західне перенесення повітряних мас. Західні вітри протягом усього року приносять з Атлантичного океану в європейську частину материка вологу, знижують літні температури й підвищують зимові. Завдяки цим вітрам і теплій Північноатлантичній течії на північному заході Європи зима набагато тепліша, ніж у Північній Америці на тих самих широтах.

Пом’якшуючий вплив Атлантики змінює широтний розподіл ізотерм на субмеридіональний. Кількість опадів на Британських островах та заході Європи перевищує 1000 мм на рік. У міру просування на схід у глиб континенту атлантичне повітря набуває континентального характеру — влітку температури підвищуються, взимку знижуються, а кількість опадів зменшується до 300—400 мм на рік. Однак через велику порізаність території Європи й відсутність високих гірських хребтів процес перетворення морських повітряних мас на континентальні над Європою відбувається повільно й кліматичні умови змінюються тут поступово. Тільки за Уральськими горами протягом усього року панують континентальні повітряні маси.

Рис. 1. Клімат Євразії.

Рис. 2. Циклон над Північною Атлантикою (вигляд із космосу).

На північну й середню частини Євразії значний вплив мають арктичні повітряні маси з Північного Льодовитого океану. Вторгнення арктичного повітря всередину материка викликає різке зниження температури й зменшення кількості опадів.

Для півдня й сходу Євразії характерна мусонна циркуляція, яка виявляється у взаємодії між материком та океанами. Мусонні вітри дмуть влітку з Індійського й Тихого океанів, а взимку — із суходолу. Із літнім мусоном пов’язана активізація циклонів, які зароджуються в Тихому океані. Вони налітають на узбережжя Східної й Південно-Східної Азії у вигляді азіатських ураганів — тайфунів. Тайфуни несуть рясні зливові дощі, повені, що викликають сильні руйнування.

Завдяки своєму розташуванню переважно в помірних широтах Європу систематично «атакують» циклони, які найчастіше зароджуються в Північній Атлантиці біля острова Ісландія (рис. 2).

У південно-західній частині материка формуються тропічні повітряні маси. Над пустелями Аравійського півострова утворюються пасати, які несуть гаряче й сухе повітря в пустелі Африки (рис. 3).

На південному сході материка пасати, які утворюються над Тихим океаном, приносять понад 2000—3000 мм опадів на рік. На території острівної частини південного сходу Євразії цілий рік панують жаркі й вологі екваторіальні повітряні маси.

2. Вплив рельєфу та океанічних течій.

Велике значення для формування клімату Євразії має рельєф. Рівнинний і середньовисотний рельєф європейської частини не перешкоджає проникненню вологого повітря з Атлантичного океану далеко на схід, а холодних повітряних мас із Північного Льодовитого океану — на південь. В азіатській частині відсутність гірських хребтів на півночі також сприяє проникненню холодного арктичного повітря вглиб аж до гір Центральної Азії. Пояс гірських хребтів на сході й Гімалаї на півдні перегороджують шлях вологим мусонам усередину материка. Біля підніж південних схилів Гімалаїв випадає 10 000—12 000 мм опадів щорічно.

Внутрішні райони Азії, «закриті» горами від впливу океанічних повітряних мас, відрізняються особливо сухим і різкоконтинентальним кліматом. Тут утворилися величезні пустельні простори, які мають значні амплітуди добових температур (рис. 4, 5).

Рис. 3. Аравійські пустелі посідають друге місце у світі за площею (2,3 млн км2) після пустелі Сахара. Третину поверхні складають піщані пустелі, серед яких найбільшими є Великий Нефуд на півночі та Руб-ель-Халі на півдні. Тут спостерігаються великі добові коливання температур. Так, удень яйце, залишене на піску, протягом 10 хв може перетворитися на яєшню. Уночі ж від холоду навіть тріскаються камені.

Рис. 4. Пустеля Гобі в Центральній Азії являє собою цілу смугу пустель загальною площею понад 1 млн км2, які простягаються із заходу на схід на 1750 км при ширині 600 км. Клімат пустель різкоконтинентальний: коливання температур складають від -40 °С у січні до +45 °С у липні.

Для північного сходу Євразії характерні застої холодного важкого повітря в улоговинах серед гір. У міжгірній западині поблизу сибірського селища Оймякон лежить Полюс холоду Північної півкулі Землі, де була зафіксована найнижча температура 71,2 °С.

На формування клімату прибережних районів Євразії значним чином впливають течії. Так, завдяки Північноатлантичній течії поблизу західного узбережжя Скандинавського півострова нульова ізотерма підіймається аж до 70° пн. ш., а південно-західна частина Баренцового моря, що розташоване за Полярним колом, ніколи не замерзає. Завдяки течії Куросіо, що проходить вздовж Японських островів, їхній клімат теплішає, а кількість опадів збільшується під час проходження мусонних вітрів із Тихого океану.

На значних просторах Євразії, зайнятих горами й плоскогір’ями, простежується вертикальна кліматична поясність.

Головне

• Різноманітність кліматичних умов Євразії пов’язана з її величезними розмірами, великою протяжністю з півночі на південь, впливом океанів, складним рельєфом.

• Над Євразією утворюються всі типи повітряних мас. У помірних широтах панують західні вітри, які істотно впливають на клімат Європи. Східні й південні райони перебувають під впливом мусонів. У тропічних широтах утворюються пасати.

• Повітряні маси з Атлантичного й Північного Льодовитого океанів проникають далеко в глиб материка. Вплив Тихого та Індійського океанів обмежується південними й східними частинами континенту.

Рис. 5. Такла-Макан — одна з найбільших піщаних пустель світу. Часто її називають пекельною пустелею. Її суворий характер відображений у самій назві: з уйгурської мови «такла-макан» означає «підеш і не повернешся». Влітку піски настільки нагріваються, що можна кип'ятити воду, а взимку температура падає до -20 °С. Цілий рік тут дмуть сильні вітри, а пилові бурі та урагани — звичне явище. Століттями Такла-Макан була головною перешкодою та випробуванням для подорожніх на Великому Шовковому шляху.

• Для внутрішніх районів Євразії, віддалених від усіх океанів, характерним є різкоконтинентальний клімат із дуже холодною зимою та спекотним літом.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Назвіть причини надзвичайного різноманіття кліматичних умов Євразії.

2. У скільки разів відрізняється кількість сонячної радіації, яку отримують південні й північні райони материка? Як це позначається на температурних показниках? 3. Які типи атмосферної циркуляції впливають на формування клімату Євразії? 4. Як впливає на клімат Євразії кожний з океанів? Які океани мають вплив на клімат України? 5. У яких районах Євразії найбільш відчутний вплив океанічних течій? Як змінився б клімат цих районів, якби цих течій не було? 6. Де в Євразії розташовані території, які відрізняються різкоконтинентальним кліматом? Чим обумовлена контрастність їхніх кліматичних умов?

Поміркуйте

Спрогнозуйте, які зміни клімату відбулися б в окремих частинах Євразії, якби: а) гори Гімалаї були розташовані на півночі Західносибірської низовини; б) на сході Євразії розташовувалися великі низовини; в) гори Альпи мали не широтне, а меридіональне простягання; г) Африка була розташована на такій самій відстані від Європи, як Австралія від Азії.

Практична робота 10 (продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об'єктів Євразії.

Позначте на контурній карті географічні об'єкти Євразії: пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі.

Практичні завдання

1. За картами атласу простежте зміну температур повітря січня й липня уздовж меридіанів 40° і 100° сх. д. та паралелі 50° пн. ш. Впливом яких чинників обумовлена зміна температурних показників уздовж зазначених напрямків?

2. З'ясуйте, де розміщуються райони максимального й мінімального випадання опадів, і поясніть причини їхнього нерівномірного розподілу.

3. Порівняйте температурний режим і випадання опадів у Євразії та Північній Америці.