Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 34. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

Ви дізнаєтесь:

• які процеси брали участь у формуванні рельєфу Північної Америки

• про склад і розташування основних форм рельєфу материка

• на які корисні копалини багаті надра Північної Америки

Пригадайте:

• чинники рельєфоутворення

• особливості тектонічної будови та рельєфу Південної Америки

У будові земної кори та розміщенні форм рельєфу Північної та Південної Америки є багато схожих рис. На заході обох материків унаслідок взаємодії континентальних плит з океанічними сформувалися складчасті області. Подібно до Анд, у Південній Америці на 9000 км уздовж західного узбережжя тягнеться потужна гірська система Кордильер. Східні частини материків сформувалися на давніх платформах, яким у рельєфі відповідають Великі рівнини. Надра Північної Америки, як і її південного сусіда, містять багаті родовища цінних корисних копалин. Проте на тлі загальної подібності Північна Америка має більш складні тектонічну будову та рельєф.

1. Тектонічна будова.

Північна Америка та Євразія колись були єдиним континентом — Лавразією. Близько 135 млн років тому Північноамериканська літосферна плита почала віддалятися від Євразійської. Унаслідок зіткнення з Тихоокеанською літосферною плитою в мезозої відбулося стискання західних окраїн материка, яке супроводжувалося активним вулканізмом і підняттям території, що привело до виникнення величної складчастої області.

Найдавніші ділянки земної кори належать до Північноамериканської платформи, яка займає північну й центральну частини материка. А на крайній півночі ділянки платформи прогнулися під масою льодовика та були частково затоплені водою, що спричинило утворення Канадського Арктичного архіпелагу. На північному сході платформи давні кристалічні породи виходять на поверхню у вигляді Канадського щита, далі на південь фундамент платформи йде на значну глибину, і на ньому лежать різні за потужністю шари осадових порід континентального й морського походження.

У палеозої на півдні материка почалося формування фундаменту молодої платформи, а інтенсивні рухи земної кори сприяли утворенню області складчастості на сході.

2. Рельєф.

Рельєф Північної Америки тісно пов’язаний з особливостями будови земної кори (рис. 1).

За будовою поверхні на материку можна виділити три частини: північну та центральну, зайняту рівнинами, східну, де розташовані гори Аппалачі, і західну з гірською системою Кордильєр (рис. 2).

Рівнини материка сформувалися на платформах і займають 2/3 поверхні. Канадському щиту відповідає Лаврентійська височина. На південь від неї простягаються Центральні рівнини із середніми висотами 200—300 м, що поступово переходять у Міссісіпську низовину, утворену річковими наносами. На захід від Центральних рівнин уздовж Кордильєр широкою смугою більш ніж на 400 км простягнулися Великі рівнини. Їхня поверхня, порізана річковими долинами й уступами на окремі масиви й плато, здіймається східчасто на захід до гір, де досягає висоти 1200—1700 м.

Уся західна частина Північної Америки вздовж тихоокеанського узбережжя належить до гірської системи Кордильєр. Це одна з найбільших гірських систем у світі, що простяглася більш ніж на 9 тис. км від півострова Аляска на півночі до Панамського перешийка на півдні. Разом із південноамериканськими Андами вони утворюють найбільш протяжну гірську систему у світі — понад 18 тис. км! Горотворення в Кордильєрах ще не закінчилося, про що свідчить вулканічна діяльність і часті землетруси. Найвищі діючі вулкани — Орісаба (5700 м), Попокатепетль (5452 м) і Коліма (3846 м). Вони час від часу викидають зі своїх жерл розпечені гази й попіл. Багато діючих вулканів є на півострові Аляска та Алеутських островах.

У північно-західній частині материка Кордильєри досягають максимальних висот. Тут розташована гора Мак Кінлі (6193 м) — найвища точка Кордильєр і Північної Америки. Східна частина Кордильєр, що складається з розгалуженої системи хребтів, утворює Скелясті гори.

Рис. 1. Будова земної кори.

Рис. 2. Більша частина гірських хребтів Кордильєр утворилася в мезозої, а потім була омолоджена в період альпійської складчастості. Багаторазові рухи земної кори супроводжувалися утворенням розломів, складок, лавових плато, передгірних прогинів, западин.

На сході материка простягаються середньовисотні гори Аппалачі, що утворилися в епоху каледонського та герцинського горотворення. У формуванні рельєфу Північної Америки взяли активну участь зовнішні процеси. На рівнинах добре простежуються сліди діяльності льодовика — згладжені скелі, вирівняні вершини пагорбів, накопичення валунів, виорані льодовиком улоговини.

На Центральних рівнинах, там, де на поверхню виходять вапняки, дуже поширеним є карст. На південному сході Центральних рівнин у передгір’ях Аппалачів розташовані великий карстовий район і найдовша печера світу — Флінт-Мамонтова (рис. 3).

Рис. 3. Флінт-Мамонтова печера сформувалася в західних передгір'ях Аппалачів та є найдовшою (понад 560 км) із відомих карстових печер у світі.

3. Корисні копалини.

Північна Америка дуже багата на корисні копалини. їхнє розміщення тісно пов’язане з тектонічною будовою материка. У місцях виходу на поверхню кристалічних порід давньої платформи та в Кордильєрах зосереджені родовища залізних, уранових, мідних, нікелевих руд, золота, срібла.

З осадовими породами чохла платформи пов’язані поклади нафти й природного газу. Найбільші нафтогазоносні райони розташовані на узбережжі й шельфі Мексиканської затоки, Північного Льодовитого океану, на Великих рівнинах, Алясці. В Аппалачах зосереджені великі запаси кам’яного вугілля. На півострові Флорида є багаті поклади фосфоритів.

Головне

• Особливістю рельєфу Північної Америки є його розмаїтість і контрастність. Рівнини материка сформувалися на платформах; областям складчастості відповідають гори Кордильєри на заході та Аппалачі на сході.

• Північна Америка багата на корисні копалини. Особливо значними є родовища нафти, природного газу, вугілля, залізних, нікелевих та уранових руд, фосфоритів.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Поясніть розміщення великих форм рельєфу на материку. 2. Які форми рельєфу відповідають платформним частинам Північної Америки? 3. Чим обумовлене утворення величезної області складчастості на заході материка? Які процеси свідчать про продовження там складкоутворення? 4. У чому полягає роль зовнішніх процесів у формуванні рельєфу Північної Америки? 5. Якими причинами обумовлені різноманітність і контрастність форм рельєфу Північної Америки? 6. Чим пояснюється різноманітність корисних копалин Північної Америки?

Практична робота 9 (продовження)

Зазначення на контурній карті назв географічних об'єктів Північної Америки. Позначте на контурній карті основні форми рельєфу Північної Америки: рівнини: Центральні, Великі; Лаврентійська височина, Примексиканська низовина; гори: Кордильєри (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі.

Практичне завдання

Порівняйте рельєф Північної та Південної Америки. Визначте спільні й відмінні риси.