Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 2. ПРИРОДА МАТЕРИКА

§ 32. Природа Антарктиди

Ви дізнаєтесь:

• про рельєф Крижаної та Кам'яної Антарктиди

• чому клімат Антарктиди найхолодніший та найсуворіший на Землі

• які рослини та тварини є в Антарктиді

Пригадайте:

• властивості льоду та роль льодовиків у формуванні рельєфу

• умови формування та особливості природи африканських пустель

Завдяки колосальному зледенінню й порівняно невеликій щільності льоду Антарктида є найвищим материком на Землі. Якщо розтопити льодовиковий покрив Антарктиди, перед нами з’явився б величезний масив суходолу зі складним рельєфом, гірськими системами, рівнинами й западинами.

Жодний материк не може змагатися з Антарктидою за аномально низькими температурними показниками. Найбільш теплим місяцем в Антарктиді є грудень. Саме в цей час відбувається зміна вчених на дослідних станціях.

Органічний світ Антарктиди дуже своєрідний, адже живим істотам потрібно пристосуватися до таких надзвичайних умов.

Рис. 1. Антарктичні айсберги вражають своїми розмірами. Найбільший айсберг був зафіксований у 1956 р. Він мав приблизно 385 км у довжину та 111 км у ширину. Середня тривалість «життя» айсберга — близько чотирьох років.

1. Льодовиковий покрив.

Крижаний панцир материка називають Крижаною Антарктидою, а суходіл, який лежить під ним, — Кам’яною Антарктидою. Завдяки льодовій товщі середня висота материка становить 2330 м, що набагато вище за середні висоти всіх інших континентів. Поверхня льодовикового покриву неоднорідна. Окраїна крижаного щита в багатьох місцях виходить за межі материка на поверхню навколишніх морів, утворюючи шельфові льодовики. Найбільший шельфовий льодовик континенту — льодовик Росса. За площею його можна порівняти з територіями таких великих європейських держав, як Франція, Іспанія, Італія. Час від часу краї льодовиків обламуються, утворюючи айсберги (рис. 1).

Рис. 2. Товщина льодового покриву.

Рис. 3. Підлідний рельєф Антарктиди.

Площа льодовикового покриву Антарктиди постійно змінюється, що приводить до зміни його обрисів у літній і зимовий періоди. Проте багаторічні спостереження, а також зіставлення космічних знімків установили загальну тенденцію до скорочення площі територій, вкритих льодом Антарктиди, пов’язану з глобальним потеплінням на Землі (рис. 2).

2. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини.

Якщо уявити материк без льодовикового покриву, то Кам’яна Антарктида матиме досить складні обриси. На карті підлідного рельєфу (рис. 3) можна побачити приховані від очей гірські системи, великі рівнини, западини, які лежать на сотні й навіть тисячі метрів нижче від рівня моря.

Гігантський гірський ланцюг — Трансантарктичні гори, вершини яких сягають понад 4000 м, — ділить материк на дві нерівні частини: західну й східну. Східна Антарктида займає більшу частину материка. По її окраїнах лежать великі гірські масиви: Земля Королеви Мод, Земля Ендербі, гори Принца Чарльза. У центральній частині Східної Антарктиди розкинулися гори Гамбурцева. Між гірськими масивами простягаються великі рівнини з висотами 200—800 м над рівнем моря, хоча подекуди є западини, дно яких лежить значно нижче рівня моря.

Західна Антарктида має ще більш розчленований рельєф. Тут розташовуються як найвищі вершини всього континенту — масив Вінсон у горах Елсуерта (5140 м), так і найглибша западина — -2555 м нижче від рівня моря. Західна Кам’яна Антарктида — це архіпелаг гористих островів, оточених великою низовиною. Складчасті гори мають багато спільного з південноамериканськими Андами, тому геологи їх ще називають Антарктандами.

Приблизно 200 млн років тому Антарктида була єдиним цілим із Південною Америкою, Африкою та Австралією, утворюючи великий континент під назвою Гондвана. Там не існувало льодовикового покриву, клімат був теплим. Тому на континенті росли дерева та мешкали великі тварини.

У результаті геологічних досліджень установлено, що велика частина материка, крім Антарктичного півострова й частини Західної Антарктиди, є давньою материковою платформою. Частина Західної Антарктиди й Антарктичний півострів належать до мезозойської складчастості, яка продовжує формування і в альпійську епоху. Про це свідчить активний вулканізм у системі Трансантарктичних гір і гір Західної Антарктиди. Найбільший діючий вулкан Еребус (3794 м) розташований на одному з островів моря Росса, інший нещодавно виявлений діючий вулкан перебуває під льодовиковим покривом Західної Антарктиди.

Антарктида характеризується мінімальною порівняно з іншими материками сейсмічною активністю. Перший землетрус тут був зафіксований у 1985 р., хоча, на думку деяких учених, силу сейсмічних хвиль сильно заглушують льодовикові товщі, що ускладнює їхнє вимірювання.

3. Клімат.

Клімат Антарктиди — найхолодніший і найсуворіший на земній кулі. Виникнення таких суворих, майже космічних умов пояснюється географічним положенням материка в полярних широтах і наявністю гігантського куполоподібного льодовикового покриву. Морозність південної полярної області впливає на клімат усієї Південної півкулі, яка в цілому холодніша за Північну.

Незважаючи на те що Антарктида протягом тривалого полярного дня отримує таку саму кількість сонячної радіації, що й екваторіальні широти, 90 % цієї радіації відбивається льодовою поверхнею в космічний простір. Це обумовлює надзвичайно низькі температури повітря (рис. 4, 5).

Особливо суворий клімат внутрішніх районів материка. Середньорічні температури в центральних областях становлять -56 °С, що на 30—35 °С нижче, ніж у прибережних областях Антарктиди. Холодне й більш важке повітря центральних областей просувається до окраїн Антарктиди, утворюючи стокові вітри (рис. 6).

Рис. 4. Діаграми річного ходу температури та опадів.

Новий всесвітній рекорд найнижчої температури на поверхні Землі (-91,2 °С) зафіксували у 2013 р. вчені в Антарктиді поблизу японської станції «Купол Фудзі». Заміри були зроблені із супутника фахівцями Американського національного центру снігових і льодових даних. Попередній рекорд (-89,2 °С) був зареєстрований також в Антарктиді в 1983 р. на російській станції «Восток».

Станція «Купол Фудзі» є найбільш високогірною з усіх існуючих в Антарктиді. Вона розташована на висоті 3786 м над рівнем моря.

Уся територія материка, за винятком Антарктичного півострова, розташована в антарктичному кліматичному поясі. Антарктида — льодова пустеля із середньою річною кількістю опадів менше ніж 100 мм. Опади розподіляються нерівномірно: від 50 мм у центральних районах материка (такі показники характерні для Сахари!) до 600 мм на півночі Антарктичного півострова. Подекуди на узбережжі та прилеглих островах зустрічаються антарктичні оазиси — невеликі ділянки суходолу, вільні від льоду.

Рис. 5. Клімат Антарктиди.

4. Рослинний і тваринний світ Антарктиди.

Суворий клімат і відокремленість Антарктиди обумовили бідність видового різноманіття її органічного світу. Цілий рік на суходолі живуть лише дрібні безхребетні та деякі безкрилі комахи. Рослинність Антарктиди представлена мохами, лишайниками, грибами та водоростями й зустрічається переважно в оазисах і горах окраїнних районів.

Рис. 6. Причиною утворення стокових вітрів є великий контраст атмосферного тиску між внутрішніми та прибережними областями. Дуже холодне повітря має вищу густину й ніби «стікає» під дією сили тяжіння.

Тваринний світ Антарктиди тісно пов’язаний з океанами, які омивають материк. Води навколо материка густо заселені різноманітними морськими тваринами й рослинами. Океан багатий на планктон, який є джерелом живлення для китів, тюленів, риб. Із представників тваринного світу в Антарктиді найбільше птахів. У літні місяці на узбережжі можна зустріти папського голуба, качурку Вільсона, сріблясто-сірого, сніжного, а також антарктичного буревісників (рис. 7). Із 17 видів пінгвінів, що існують на Землі, шість різновидів мешкають в Антарктиді. Це єдине місце на планеті, де можна зустріти імператорських пінгвінів (рис. 8).

Біля узбережжя материка майже в будь-який час року можна побачити тюленів Уедделла. Інші антарктичні тюлені — крабоїди, тюлені Росса та морські леопарди — зустрічаються рідше. Інколи береги крижаного континенту відвідують найбільші ластоногі — морські слони. Часто в прибережні райони заходять кити.

5. Природні багатства Антарктиди.

Антарктида не даремно була проголошена материком міжнародного співробітництва. Наукові дослідження, які тут здійснюються, можуть стати ключовими для розв’язання низки глобальних проблем. Від поводження льодів Антарктиди багато в чому залежить зміна рівня Світового океану. В епоху глобального потепління його підняття може призвести до затоплення великих територій.

Подібно до Арктики, крижаний материк є своєрідною «кухнею погоди», яка впливає на клімат Південної півкулі й атмосферну циркуляцію в масштабах усієї планети.

Чисте небо й відсутність перешкод над Антарктидою дозволяють проводити астрономічні дослідження й вивчати процеси, які відбуваються у високих шарах атмосфери. У 1985 р. було виявлене скорочення озонового шару атмосфери, що призводить до збільшення рівня ультрафіолетової радіації, яка надходить на Землю.

Рис. 7. Антарктичний буревісник.

Надра Антарктиди приховують у собі величезні багатства. Уже за попередніми оцінками вчених, мінеральний потенціал Антарктиди просто колосальний. У земній корі зосереджено близько 150 видів різноманітних корисних копалин: кам’яного вугілля (7—10 % світових запасів), залізних руд, хрому, золота, урану, нікелю. У межах материкового шельфу є великі запаси природного газу й нафти. Також Антарктида зберігає ще один цінний ресурс, брак якого дедалі більше відчувають жителі планети, — це замерзла прісна вода.

Води Антарктиди та прибережні райони материка — справжній природний заповідник, де в унікальних умовах мешкають живі організми, які пристосувалися до низьких температур повітря. Очевидно, що в Антарктиді є робота не тільки для фахівців із наук про Землю, але й для фізиків, біологів, інженерів, медиків, зокрема спеціалістів із космічної медицини. Для останніх Антарктида є своєрідною лабораторією з вивчення життєдіяльності людей в ізольованих екстремальних умовах.

Деякі туристичні агентства включили Антарктиду в перелік туристичних об'єктів. Круїзні лайнери щорічно доставляють на материк 25—30 тис. туристів. Більшість із них висаджуються на Антарктичному півострові або пливуть уздовж суворих берегів до острова Росса, де розташований діючий вулкан Еребус.

Наукове й господарське освоєння Антарктиди відбувається інтенсивно, що викликає занепокоєння вчених. Чинними лишаються договори про використання материка лише в мирних цілях, Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики, угода про заборону китобійного промислу, охорону флори і фауни, Протокол про збереження довкілля тощо. Проте цих заходів уже недостатньо.

Рис. 8. Пінгвіни є своєрідними символами Антарктиди. Найбільші з них — імператорські — вагою до 50 кг і зростом до 120 см. Товстий шар жиру й водовідштовхувальне оперення дозволяють цим птахам виживати в суворих умовах Антарктиди.

Головне

• Антарктида характеризується могутнім покривним зледенінням, товщина якого не має собі рівних. Підлідний рельєф відрізняється складністю. Основу материка становить давня платформа та область альпійської складчастості.

• В Антарктиді найхолодніший клімат на Землі. Це область постійних від’ємних температур і малої кількості опадів. Материк майже повністю розташований у зоні антарктичних пустель.

• На континенті збереглися унікальні природні ресурси — біологічні, мінеральні, кліматичні, а також наявні величезні запаси прісної води.

• Антарктида залишається територією, доступною для наукових досліджень усіх країн.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. У чому полягає незвичайність рельєфу Антарктиди? 2. Чому Антарктиду вважають найвищим материком Землі? 3. Які причини, на ваш погляд, впливають на зміни площі льодовикового покриву Антарктиди? 4. Як утворюються айсберги? Як можна використовувати айсберги з господарською метою? 5. Якими є основні особливості рельєфу Кам'яної Антарктиди? 6. Чому в Антарктиді багато ділянок, які лежать нижче від рівня моря? 7. Які факти свідчать про сучасні горотворчі процеси в Антарктиді? 8. Які чинники обумовлюють формування холодного й суворого клімату материка? Які факти свідчать про те, що Антарктида є пустелею? 9. У чому полягає своєрідність органічного світу материка? Чому життя тварин Антарктиди тісно пов'язане з Океаном? 10. Які природні ресурси становлять багатство Антарктиди?

Практичне завдання

Порівняйте антарктичні оазиси з африканськими. Установіть спільні та відмінні риси.

Працюємо самостійно

Уявіть, що вас запросили взяти участь у роботі антарктичної експедиції. Складіть програму власних наукових досліджень в Антарктиді. Визначте можливі шляхи її здійснення; проблеми, які можуть виникнути під час реалізації вашої програми.

Практична робота 8 (закінчення)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів Антарктиди.

Позначте на контурній карті географічні об'єкти Антарктиди: гори: Трансантарктичні; вулкан: Еребус.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.