Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Джерела географічної інформації. Карти материків та океанів, їх класифікація

Ви дізнаєтесь:

• які джерела містять інформацію про материки та океани

• про різні види карт

Пригадайте:

• відомі вам джерела географічної інформації

• що таке географічна карта; чим вона відрізняється від плану місцевості

У давні часи географічна інформація була ціннішою за золото. Мандрівники під час своїх подорожей складали описи нових земель, мореплавці ретельно занотовували подробиці плавань у бортових журналах. Зараз, щоб дізнатися про віддалені куточки земної кулі, зовсім не обов’язково вирушати в тривалу подорож. Піднятися на найвищі вершини, пропливти глибинами океану, побачити виверження вулкана та навіть стати свідками цунамі вам допоможуть різноманітні джерела географічних знань. Особливо важливим джерелом географічної інформації з давніх часів і донині залишаються географічні карти.

1. Джерела географічної інформації про материки та океани.

У наш час джерел географічної інформації дуже багато. Її неможливо зібрати в одній книжці або на веб-сайті. Для того щоб отримати бажаний результат, вам потрібно навчитися користуватися різними інформаційними ресурсами.

Усі джерела географічної інформації поділяються на первинні та вторинні.

Первинні джерела пов’язані з дослідженнями об’єктів безпосередньо на місцевості. Так, під час подорожей ви можете самостійно складати опис території, фотографувати, спостерігати та занотовувати.

Проте дослідження материків та океанів насамперед потребує вмінь працювати з вторинними джерелами — такими, що добуті та впорядковані іншими дослідниками. До них відносять літературні та мультимедійні джерела, освітні сайти та ресурси бібліотек, мережа Інтернет, музейні експозиції, а також упорядковану статистичну інформацію. Для виконання творчих завдань і досліджень вам знадобляться енциклопедії, довідники, періодичні видання. Про захоплюючі мандрівки, наукові дослідження, експедиції, відкриття, досягнення української й міжнародної науки ви можете дізнатися в часописах «Світова географія» та «National Geographic»; багатогранний світ природи розкриють перед вами сторінки журналів для дітей і юнацтва «Колосок» та «Юний натураліст».

Рис. 1. ГІС — це сучасні комп'ютерні технології, що дають можливість поєднати модельне зображення території (електронні карти, схеми, зображення земної поверхні з космосу) з різноманітною інформацією (статистичні дані, характеристики тощо).

Під час підготовки до уроків географії надійним помічником і порадником для вас стане підручник.

Універсальним джерелом географічних знань є карти — «друга мова» географії. Із їхньою допомогою можна отримати основні відомості про природу, населення певних територій та його господарську діяльність. Карти допомагають з’ясувати причини географічних явищ, утворення різних природних комплексів на земній поверхні.

Із часом карти поступово змінювалися: наскельні малюнки заступили рукописні паперові карти, потім з’явилися друковані гравюри та поліграфічні відбитки, тепер — електронні зображення, їхні друковані копії, геоінформаційні системи (ГІС) (рис. 1). Однак незважаючи на зміни, карти були й залишаються важливим засобом відображення та пізнання навколишнього світу. У наш час уміння читати карти необхідне кожній людині так само, як і вміння користуватися комп’ютерними технологіями.

2. Види карт.

Ми вже говорили, що карти є найважливішим джерелом географічної інформації. Для того щоб правильно користуватися картами, необхідно знати їхні основні особливості та призначення.

Отже, карти поділяють на певні групи за охопленням території, масштабом, змістом і призначенням.

За охопленням території розрізняють карти:

• всієї земної кулі (карти світу та карти півкуль);

• карти материків та океанів;

• карти окремих частин материків (держав, областей, районів, міст) (рис. 2).

Рис. 2. Класифікація карт за охопленням території (а — карти півкуль; б — карти материків; в — карти океанів).

Від охоплення території значною мірою залежить масштаб карти. За масштабом усі географічні карти поділяють на такі види:

• великомасштабні

(масштаб більший за 1 : 200 000);

• середньомасштабні

(масштаб від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000);

• дрібномасштабні

(масштаб менший за 1 : 1 000 000).

Чим більший розмір території, зображеної на карті, тим дрібніший масштаб карти.

За змістом географічні карти бувають загальногеографічними та тематичними (рис. 3).

Загальногеографічні карти приблизно з однаковою докладністю відображають основні елементи місцевості. До таких карт відносять оглядові дрібномасштабні фізичні карти материків та океанів.

На відміну від загальногеографічних карт, тематичні карти характеризують один або декілька компонентів природи. Зміст тематичних карт визначається темою, якій вони присвячені. Так, наприклад, для виявлення особливостей природних компонентів материків вам знадобляться карти кліматичні, тектонічні, природних зон, ґрунтів; під час дослідження океанів — карти температури та солоності поверхневих вод, будови дна тощо.

Залежно від того, у яких сферах людської діяльності вони будуть використані, карти розрізняють за їхнім призначенням: навчальні, туристичні, довідкові, військові, технічні тощо.

Рис. 3. Класифікація карт за змістом: загальногеографічні (а, б), тематичні (в, г).

Збірку географічних карт, об’єднаних певного ідеєю, змістом, способами зображення географічних явищ та об’єктів, називають географічним атласом. Окрім карт атласи можуть вміщувати таблиці, тексти, фотографії, описи, профілі, малюнки, довідково-статистичні дані. За картами навчального географічного атласу для 7 класу зручно не лише вивчати географічні особливості материків та океанів, але й зіставляти та порівнювати їх між собою.

Головне

• Географічні знання можна отримати з різних джерел: підручника, довідників та енциклопедій, журналів і газет, телепередач, мережі Інтернет.

• Найважливішим джерелом наукового пізнання в географії є географічні карти. їх поділяють за масштабом, охопленням території, змістом і призначенням.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Наведіть приклади джерел географічної інформації, якими ви користуєтеся на уроці географії та вдома. 2. Чому географічну карту часто називають «другою мовою» географії? 3. За якими ознаками географічні карти поділяють на групи? Якими є особливості кожної групи?

Практичне завдання

Розгляньте добірки карт в атласі й підручнику та з'ясуйте, до яких видів карт за охопленням території, масштабом і змістом вони належать.

Працюємо самостійно

1. Уявіть, що ви збираєтесь у мандрівку до однієї з африканських країн. Складіть перелік джерел географічної інформації, які можуть знадобитися під час підготовки до подорожі.

2. Завантажте на свій персональний комп'ютер безкоштовну програму Google Earth (Гугл Планета Земля) для перегляду тривимірних карт. Програма має безліч функцій, за допомогою яких на карті відображаються будівлі та ландшафти у тривимірній графіці, інформація про визначні місця, вулиці у вигляді панорами тощо. Тепер ви зможете здійснювати віртуальні подорожі до будь-яких куточків нашої планети.

3. Здійсніть будь-яку з 15 запропонованих онлайн-мандрівок за посиланням: http://flytothesky.ru