Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 18. Населення та політична карта

Ви дізнаєтесь:

• які раси і народи населяють континент

• про особливості розміщення та розселення його жителів

• як формувалася політична карта материка

Пригадайте:

• людські раси та їхні ознаки

• основні види господарської діяльності людини

Численні знахідки археологів свідчать про те, що Африка була заселена дуже давно. На Африканському континенті знайдені найдавніші, виготовлені 2,6 млн років тому кам’яні знаряддя праці. Цей факт дає вченим підстави зробити припущення про те, що Африка є батьківщиною людства.

Хвилі переселень, які перемішували племена й народи, своєрідність природних умов материка стали причинами, що визначили етнічне різноманіття Африки.

1. Раси і народи.

В Африці проживають народи, що належать до двох основних рас. Представники південної гілки європеоїдної раси — араби та бербери (рис. 1) — живуть переважно на півночі Африки. Для них характерні смаглява шкіра, темні волосся й очі, вузький ніс та овальне обличчя.

На південь від Сахари живуть представники негроїдної раси. Населення «чорної» Африки відрізняється надзвичайним різноманіттям. Найбільш високорослі народи Африки — нілоти, тутсі, хіна — живуть у саванах східної частини материка. їхній середній зріст становить 180—200 см. Центральні райони займають народи банту, а в екваторіальних лісах невеликими групами живуть найменші на планеті люди — пігмеї, найвищі з яких ледь сягають 150 см (рис. 2). Деякі вчені припускають, що низькорослі пігмеї є корінним населенням Африки. Усього пігмеїв налічується близько 80 тис. осіб.

У напівпустелях і пустелях Південної Африки живуть бушмени та готтентоти. Для них характерні жовтувато-коричневий колір шкіри, широке плоске обличчя, що надає їм подібності з монголоїдами.

Північно-східна частина Африки — батьківщина ефіопів, яких зараховують до мішаної раси (рис. 3). У них темна, як у негроїдів, але з червонуватим відтінком шкіра, а риси обличчя подібні до європеоїдів. Жителі острова Мадагаскар — малагасійці — також належать до мішаної раси, яка сформувалася в результаті поєднання азіатських народів з африканськими.

Прийшле населення європейського походження становить незначну частину населення материка. Уздовж узбережжя Середземного моря живуть нащадки французів, на Канарських островах — іспанці, а на крайньому півдні материка — африканери, або бури, — нащадки переселенців із Нідерландів, англійці.

Усього в Африці проживають кілька тисяч народів. У більшості африканських країн однією з державних мов часто є та, якою розмовляли колишні колонізатори (англійська, французька та ін.).

Рис. 1. Бербер-кочовик у Марокко.

Рис. 2. Пігмеї — найменші люди на Землі.

2. Кількість населення та його розміщення.

Африка посідає друге місце у світі серед інших материків за кількістю населення — понад 1 млрд осіб, що становить близько 15 % від усього населення світу. Щороку населення континенту збільшується на 24 млн осіб. За прогнозами експертів, якщо такі високі темпи приросту збережуться, то до 2050 р. населення Африки зросте до 2 мільярдів.

Середня тривалість життя в Африці дуже низька — не перевищує 40 років. У багатьох країнах майже половину населення становлять діти.

Населення материка розміщено нерівномірно. Найбільша густота населення (1000 осіб на 1 км2) спостерігається в долині Нілу. Густо заселені узбережжя Гвінейської затоки і Середземного моря. На півдні Африки, у пустелях, густих лісах і високогір’ях густота населення дуже низька — менше 1 особи на 1 км2.

Більша частина населення Африки — близько 70 % — проживає в сільській місцевості, займається землеробством і скотарством. Останніми десятиліттями помітно зросла частка міського населення, що пояснюється прискоренням промислового розвитку африканських країн, розвитком сфери послуг, освіти, медицини, туризму.

3. Політична карта.

Початок формування політичної карти Африки пов’язаний з утворенням перших давніх держав. У IV—III тис. до н. е. в долині Нілу виникла землеробська цивілізація Стародавнього Єгипту. Пізніше на північному сході Африки з’явилися інші держави: Аксумське та Мероїтське царства, Ефіопія, а на півночі Африки — могутній Карфаген. В XI—XV ст. н. е. виникли великі держави на узбережжі Гвінейської затоки та в центральній частині материка, але більшість із них не мали чітких кордонів.

Від XV ст. починається колонізація материка європейцями. Кордони колоніальних володінь установлювалися за картою, залежно від економічних інтересів і домовленостей країн-метрополій, без урахування історичної, мовної та культурної спадщини африканських народів. На початок XX ст. політична карта Африки майоріла кольорами колоніальних держав: Англії, Франції, Бельгії, Португалії, Іспанії, Італії.

Рис. 3. Ефіопський священик.

Панування європейців в Африці закінчилося в середині XX ст., коли колонії одна за одною почали здобувати незалежність. Сучасна політична карта Африки налічує 55 держав (рис. 4).

Країни Африки відрізняються розмірами територій, природними умовами, ресурсами, кількістю та складом населення. Найбільша за площею країна — Алжир. Найменша — острів Святої Єлени (0,4 тис. км2).

Серед проблем, що гальмують розвиток молодих держав, першочерговими є проблеми голоду, економічної та культурної відсталості, надмірно високі темпи збільшення кількості населення, міжетнічні конфлікти.

Головне

• На території Африки проживають представники європеоїдної, негроїдної та мішаних рас. Кількість населення материка зростає.

• Населення Африки розміщене нерівномірно. Переважна його більшість проживає в сільській місцевості.

• Сучасна політична карта материка сформувалася в другій половині XX ст., коли значна частина африканських колоній здобула незалежність.

Рис. 4. Сучасна політична карта Африки.

Держави Африки або різні області материка в минулому мали назви, які відбивають події або явища їхньої історії. Наприклад: Гана в XV ст. називалася Золотий Берег; ділянку на узбережжі Атлантичного океану в сучасній Ліберії, звідки вивозили гвінейський перець, називали Перцевий Берег; назву Берег Слонової Кістки до 1986 р. мала Республіка Кот-д'Івуар; Невільничим Берегом звалося узбережжя Гвінейської затоки, де негрів продавали в рабство.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Представники яких рас складають населення Африки? У яких районах материка проживають народи, що належать до різних рас? 2. Які райони Африки мають найвищу густоту населення? Чим це пояснюється? 3. Коли і як почалася колонізація Африки європейськими державами? Які європейські держави мали на Африканському континенті найбільшу кількість колоній? 4. Які негативні наслідки колонізації доводиться долати молодим державам Африки?

Поміркуйте

Чому на сучасній політичній карті Африки кордони багатьох держав проведені прямими лініями?

Практичне завдання

За політичною картою Африки (рис. 4) визначте: а) найбільші за площею держави материка; б) країни, які мають вихід до морів та океанів.

Працюємо самостійно

Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте повідомлення за однією з тем: «Особливості культури та способу життя одного з народів Африки», «Релігійні вірування африканців», «Видатні африканські діячі культури, мистецтва, спорту».