Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Любі діти!

Пригадайте, будь ласка, у якому віці ви дізналися, що Земля — це куля, що на ній живе величезна кількість народів у безлічі держав, а держави розташовані на материках, які омивають води безмежних океанів. Напевно, вам здається, що ви знали це завжди. Світ, який ми без перебільшень називаємо неосяжним, поступово розкриває свої таємниці. Щороку ваші знання розширювалися, уточнювалися, наповнювалися новим змістом. І допомагала вам у цьому наука «географія».

Географія — це аж ніяк не сухий звіт про те, що й де розташовано на поверхні Землі. Географія прекрасна й різноманітна, як і життя на нашій планеті. Географія не існує без людей, так само, як і люди не можуть існувати без географії. Тисячоліттями люди пізнавали свою планету, продовжують вивчати її і сьогодні. У назвах на географічних картах збереглися імена людей, завдяки яким народилася та розвивається наука географія.

Зараз ми запрошуємо вас у захоплюючу подорож материками й океанами. Ви відвідаєте найвіддаленіші куточки нашої планети, побачите найвищі гори та безкраї рівнини, гримучі водоспади та дивовижні рослини і тварини. Перед тим як розпочати мандрівку, підготуйте необхідне спорядження — географічні атласи, зошити, контурні карти, і звичайно, гарний настрій. Шлях буде нелегким, але дуже цікавим!

Вигляд Землі з космосу

Деякі запитання та завдання, можливо, викличуть у вас утруднення — не зневірюйтесь: до підручника розроблено електронний освітній ресурс interactive.ranok.com.ua. який містить багато додаткової інформації до параграфів, тестові завдання для підготовки до узагальнюючого контролю та відеоматеріали до уроків.

Отже, вирушаємо в подорож. Бажаємо вам успіхів!

ВСТУП

§ 1. Що вивчає географія материків і океанів

Ви дізнаєтесь:

• що та з якою метою вивчають у курсі географії материків і океанів

• про співвідношення на Землі материків та океанів

Пригадайте:

• що вивчає наука географія

• що таке географічна оболонка

• скільки на Землі існує материків та океанів

На уроках загальної географії в 6 класі ви ознайомилися з природними процесами та явищами в різних сферах географічної оболонки — атмосфері, гідросфері, літосфері та біосфері. У межах географічної оболонки найбільшими природними комплексами Землі є материки та океани. Саме вони стануть основним предметом вивчення на уроках географії в 7 класі.

1. Материки та океани як об'єкти вивчення регіональної географії.

Докладно дослідити всю земну поверхню вкрай важко — вона велика, складна та різноманітна. Регіональна географія розглядає природу Землі за окремими територіями: материками, частинами світу, океанами, країнами тощо.

Детально розглядаючи всі материки й океани, ви дізнаєтеся, хто їх досліджував, у чому полягають особливості їхньої природи та чим вони обумовлені, які народи населяють кожний материк, особливості їхнього життя, побуту, наслідки втручання в природу тощо. Мандруючи сторінками підручника, ви дізнаєтеся не лише «де», але й «чому» на материках утворюються величезні пустелі, зростають лісові масиви, височіють засніжені гори; формуються глибоководні западини та з’являються нові острови в океанах. Протягом цього року ви здійсните безліч географічних відкриттів, на які людству знадобилися тисячі років.

Новітні методи досліджень переконують у тому, як глибоко пов’язані між собою різні процеси на Землі. Те, що відбувається в одному місці, впливає на інші, іноді навіть дуже віддалені території, отже, і на кожного з нас. Від діяльності людей, від нашого поводження в природі залежить майбутнє планети.

Рис. 1. Розподіл площі суходолу за материками.

Рис. 2. Розподіл вод Світового океану.

Завдання курсу «Географія материків і океанів» — допомогти вам глибше зрозуміти особливості взаємодії суспільства й природи, сформувати наукове розуміння загальних географічних закономірностей на основі вивчення спільних і відмінних рис природи материків та океанів, навчитися своєчасно розпізнавати зміни, що відбуваються на Землі, і правильно розпоряджатися її природними багатствами.

2. Материки та частини світу, океани.

Загальна площа земної кулі складає 510 млн км2. На частку суходолу — материків та островів — припадає близько 149 млн км2, або 29 % поверхні Землі.

Материків на Землі шість: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида й Австралія (рис. 1).

Євразія — найбільший континент на нашій планеті. Якщо порівнювати його з іншими материками разом узятими, то Євразія займає 36 % суходолу, тобто понад третину площі. Найспекотніший материк на планеті, який посідає друге місце за розміром, — це Африка, вона займає п’яту частину суходолу.

Континентів із назвою «Америка» два. Щоб не плутати їх, одну Америку, яка розташована в північній частині земної кулі, назвали Північною, а ту, яку ми бачимо в «нижній» частині карти,— Південною. їм, відповідно, належать третє й четверте місця за площею. Далі йде Антарктида — найпівденніший і найхолодніший материк. Через положення на південній «верхівці» Землі майже вся її територія (близько 98 %) вкрита вічними льодами. Австралія — найменший континент і єдиний, у межах якого розташована лише одна країна — Австралійський Союз.

Поряд із поділом суходолу на материки історично склався його умовний поділ на частини світу. Гігантська Євразія займає відразу дві частини світу: Європу та Азію, а ось Північна й Південна Америка, навпаки, об’єдналися в одну під назвою Америка. Назви решти частин світу збігаються з назвами материків. Отже, частин світу також шість: Європа, Азія, Африка, Америка, Австралія та Антарктида.

На Землі існує чотири океани: Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий (рис. 2). Усі вони з’єднані між собою та утворюють єдиний Світовий океан, площа якого становить приблизно 361 млн км2 (71 % поверхні планети).

Важливою особливістю сучасної поверхні Землі є нерівномірність розподілу суходолу та океану з очевидним переважанням водного простору. У Північній півкулі материки займають 39 % поверхні, а в Південній — лише 19 %. Тому Північну півкулю називають материковою, а Південну — океанічною.

Материки та води океанів мають різні властивості та водночас перебувають у тісній взаємодії. Океани суттєво впливають на природні процеси на материках. У свою чергу, і материки беруть участь у формуванні особливостей природи океанів.

Головне

• Курс географії материків і океанів вивчає природу нашої планети загалом, її материки й океани, народи та країни, взаємозв’язки природи та суспільства.

• Більша частина поверхні Землі зайнята океанами, які з’єднані між собою та утворюють єдиний Світовий океан.

• Серед просторів Світового океану розташовані шість материків.

• Поряд із поділом на материки існує умовний поділ суходолу Землі на частини світу.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Що вивчає географія материків і океанів? 2. Які завдання постають у наш час перед вченими-географами? 3. Назвіть материки в послідовності зменшення їхніх площ. Які материки перетинає екватор? нульовий меридіан? тропіки? полярні кола? 4. Назвіть океани в порядку зменшення їхніх площ. 5. Порівняйте площі: а) Світового океану та суходолу; б) найбільшого океану та найбільшого материка. 6. На конкретних прикладах доведіть значення для людини географічних знань про материки та океани.

Поміркуйте

Чому поділ суходолу на материки та частини світу збігається не повністю?

Працюємо самостійно

За допомогою додаткової літератури дізнайтеся, як і коли з'явилися назви сучасних материків і океанів Землі.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст