Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

Підручник з Географії. 7 клас. Довгань - Нова програма

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. У ньому наведені програмові практичні роботи та географічні дослідження. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти навчальний матеріал.

Призначено для учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Вступ

§ 1. Що вивчає географія материків і океанів

§ 2. Джерела географічної інформації. Карти материків та океанів, їх класифікація

Розділ I. Закономірності формування природи материків і океанів

Тема 1. Форма і рухи Землі

§ 3. Географічні наслідки форми та рухів Землі

Тема 2. Материки та океани — великі природні комплекси географічної оболонки

§ 4. Походження материків та океанів

§ 5. Тектонічні структури. Рельєф материків та океанів

§ 6. Кліматотвірні чинники

§ 7. Роль циркуляції повітряних мас у формуванні клімату

§ 8. Водні маси та їхні властивості. Закономірності розміщення океанічних течій

§ 9. Кліматичні пояси та типи клімату Землі

§ 10. Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність

Розділ II. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка

§ 11. Географічне положення материка. Дослідження та освоєння Африки

§ 12. Тектонічна будова та рельєф, корисні копалини

§ 13. Загальні риси клімату

§ 14. Кліматичні пояси та типи клімату

§ 15. Води суходолу

§ 16. Природні зони Африки

§ 17. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми

§ 18. Населення та політична карта

§ 19. Країни Африки

Тема 2. Південна Америка

§ 20. Географічне положення. Дослідження й освоєння Південної Америки

§ 21. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини

§ 22. Клімат

§ 23. Води суходолу

§ 24. Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми

§ 25. Населення Південної Америки

§ 26. Держави Південної Америки

Тема 3. Австралія

§ 27. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 28. Клімат. Води суходолу

§ 29. Органічний світ. Природні зони. Зміни природи материка людиною

§ 30. Населення Австралії. Австралійський Союз

Розділ III. Полярний материк планети

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду

§ 31. Географічне положення. Відкриття та дослідження Антарктиди

Тема 2. Природа материка

§ 32. Природа Антарктиди

Розділ IV. Материки Північної півкулі

Тема 1. Північна Америка

§ 33. Географічне положення. Історія відкриття й освоєння

§ 34. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 35. Загальна характеристика клімату. Кліматичні пояси та типи клімату

§ 36. Води суходолу

§ 37. Природні зони. Вертикальна поясність у горах материка

§ 38. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми

§ 39. Населення та держави

Тема 2. Євразія

§ 40. Географічне положення

§ 41. Дослідження та освоєння материка

§ 42. Тектонічна будова. Рельєф. Корисні копалини

§ 43. Загальні риси клімату

§ 44. Кліматичні пояси та типи клімату

§ 45. Води суходолу. Найбільші річки

§ 46. Озера Євразії. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності

§ 47. Природні зони. Арктичні пустелі. Тундра й лісотундра. Ліси помірного поясу. Лісостепи й степи

§ 48. Природні зони. Напівпустелі й пустелі. Субтропічні ліси. Савани. Субекваторіальні та екваторіальні ліси. Вертикальна поясність

§ 49. Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об'єкти природної спадщини ЮНЕСКО

§ 50. Населення Євразії. Держави

§ 51. Країни Європи. Німеччина. Франція. Велика Британія. Італія

§ 52. Україна та її сусіди. Зв'язки України з країнами Європи

§ 53. Країни Азії. Китай. Японія. Індія

Розділ V. Океани

Тема 1. Тихий океан

§ 54. Тихий океан. Географічне положення. Рельєф дна. Клімат і води

§ 55. Тихий океан. Органічний світ. Острови в Тихому океані, їх природні особливості. Природні ресурси. Охорона природи океану

Тема 2. Атлантичний океан

§ 56. Атлантичний океан

Тема 3. Індійський океан

§ 57. Індійський океан

Тема 3. Північний Льодовитий океан

§ 58. Північний Льодовитий океан

Розділ VI. Вплив людини на природу материків і океанів

Тема 1. Використання природних багатств материків і океанів

§ 59. Природні багатства материків та океанів, наслідки їх використання

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

§ 60. Забруднення навколишнього середовища. Міжнародне співробітництво в розв'язанні екологічних проблем