Підручник з Географії (рівень стандарту). 11 клас. Довгань - Нова програма

§ 33. Сучасний стан окремих складових третинного сектору

Пригадайте

• що ви знаєте про міжнародні транспортні коридори

• складові рекреаційних ресурсів

1. Міжнародні транспортні коридори на території України.

Завдяки економіко-географічному положенню Україна має потужний транзитний потенціал. Його ефективне використання пов'язане із транспортною системою. Особливо посилюється необхідність її розвитку в умовах інтеграції держави в європейську економіку.

Важливого значення набуває проходження через Україну міжнародних транспортних коридорів (МТК). Вони необхідні для того, щоб на найважливіших напрямках об'єднати одразу кілька видів транспорту під час перевезення вантажів і пасажирів через територію кількох країн. Початок формуванню МТК було покладено на Критській конференції Європейського співтовариства в 1994 р.

Територією України проходять чотири європейські МТК (мал. 1):

№3: Берлін (Дрезден) — Вроцлав — Львів — Київ.

№ 5: Венеція — Трієст — Любляна — Будапешт — Ужгород — Львів.

№7: Дунайський (водний): Австрія — Угорщина — Сербія — Болгарія — Румунія — Молдова — Україна.

№ 9: Гельсінкі — Санкт-Петербург (Москва) — Київ — Кишинів — Бухарест — Александруполіс (із чотирма відгалуженнями).

Мал. 1. Міжнародні транспортні коридори.

Так, із залізничного маршруту МТК №3 на Україну припадає 648 км. Вони є повністю електрифікованими, двоколійними й обладнані пристроями автоблокування. Проблемою МТК № 5 на території України для залізничного сполучення було подолання Карпатських гір. Вона була вирішена після введення в дію нового двоколійного Бескидського тунелю в травні 2018 р. (мал. 2).

Мал. 2. Новий Бескидський тунель.

2. Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні.

Україна є одним зі світових експортерів інформаційно-технологічних послуг. Однією з найбільш затребуваних їх складових є програмування. Для України найбільш характерна офшорна розробка програмного забезпечення, тобто на замовлення іноземних компаній. Це взаємовигідне співробітництво, адже компанії підвищують ефективність виробництва і рівень конкурентоспроможності завдяки заощадженню коштів (рівень кваліфікації вітчизняних фахівців не поступається західним, вони виконують роботу за меншу плату, не потрібно витрачати гроші на їх навчання); з іншого боку, програмісти отримують престижну роботу, вищу заробітну плату та гідні умови праці, підвищують свою кваліфікацію та набувають досвід роботи за західними стандартами, можуть розраховувати на професійне зростання та роботу за кордоном.

В Україні працюють понад 4 тис. національних ІТ-компаній та 100 міжнародних центрів. Найбільша їх кількість розташована у великих містах, де наявні кваліфіковані кадри та наукові установи, у першу чергу Києві, Харкові та Львові. Зі 100 світових компаній з офшорного програмування більше десяти — українські.

Найбільшими іноземними замовниками програмного забезпечення з України є компанії США, ЄС (передусім Німеччини) та Ізраїлю.

3. Ресурсний потенціал і перспективи розвитку рекреаційного комплексу в Україні.

Україна щедро обдарована природними, історико-культурними та національно-етнографічними ресурсами, які створюють передумови для розвитку багатьох видів туризму. Основу природного потенціалу становлять гірські, прибережні та лісові ландшафти, оздоровчі ресурси (мінеральні води та лікувальні грязі), об'єкти природно-заповідного фонду (національні природні та регіональні ландшафтні парки, заповідники). Найпривабливішими для туристів є гірські та прибережні зони.

Українські Карпати разом із Закарпаттям є одним із найбільш екологічно чистих районів країни й вирізняються чудовими краєвидами та великою кількістю унікальних природних об'єктів. Також цей район не знає собі рівних у країні за кількістю джерел мінеральних вод, їхньою якістю та різноманітністю. Окремі з них стали основою для формування таких курортів, як Трускавець, Поляна, Шаян, Моршин, Немирів, Любінь Великий. У Карпатах є умови для розвитку гірськолижного спорту на рівні світових стандартів (найбільш відомий курорт — Буковель).

Джерела мінеральних вод є і в інших районах України: Миргород (Полтавська обл.), Слов'янськ (Донецька обл.), Хмільник (Вінницька обл.), село Березівське (Харківська обл.). Досить значні запаси лікувальних грязей. На їх базі були створені курорти, зокрема Куяльник (Одеська обл.), Коблеве (Миколаївська обл.), Слов'янськ (Донецька обл.) тощо.

Важливу роль відіграють рекреаційні ресурси прибережної зони Чорного та Азовського морів. Протяжна берегова лінія з піщаними косами в поєднанні з досить тривалим теплим періодом створюють умови для розвитку пляжного й оздоровчо-лікувального туризму. Серед найбільш відомих курортів — Одеса, Скадовськ, Очаків, Коблеве, Затока, Бердянськ, Кирилівка (мал. 3).

Мал. 3. Затока — курорт на Будацькій косі, у місці злиття Дністровського лиману із Чорним морем (Одеська обл.).

Основою для організації екскурсійного, пізнавального, екологічного туризму є об'єкти природно-заповідного фонду. Станом на 2018 р. він має у своєму складі 8296 територій та об'єктів загальною площею майже 4 млн га в межах території України та 402 тис. га в межах акваторії Чорного моря.

Великий туристичний потенціал мають історико-культурні та національно-етнографічні ресурси. На державному обліку в Україні перебувають 148 тис. об'єктів культурної спадщини, із яких понад 7,5 тис. внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток держави. Найцінніші зразки перебувають під охороною ЮНЕСКО. Зараз до списку об'єктів цієї організації входять шість українських об'єктів культурної спадщини та природна перлина Карпат — букові праліси. Серед перших — собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра, ансамбль історичного центру Львова (мал. 4). Зазначимо, що саме Київ, Львів, а також Одеса є найбільш привабливими для туристів містами.

Мал. 4. Історичний центр Львова об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО.

4. Місце України на світовому ринку інвестицій та запозичень.

Розвиток світового ринку інвестицій та запозичень є необхідною складовою глобальної економіки. Він є компонентом економічної політики держави та умовою поліпшення соціально-економічної ситуації. Зокрема, кошти залучаються для погашення дефіциту державного бюджету, проведення реформ, здійснення структурної перебудови господарства, проведення модернізації підприємств та створення нових. Саме іноземний капітал значною мірою обумовив успіхи деяких країн із перехідною економікою та нових індустріальних країн.

Для нашої держави потреба в інвестиціях (довгострокових вкладеннях капіталу в підприємницьку діяльність із метою отримання прибутку) дуже велика, оскільки постійно зростає необхідність розбудови сучасних виробництв та оновлення існуючих. Зважаючи на нестачу власних коштів, важливе значення мають іноземні (зовнішні) інвестиції. Як і внутрішні, вони можуть бути приватними й державними.

За 2018 р. в економіку України надійшло понад 2,4 млрд дол. прямих іноземних інвестицій, які є показником рівня довіри до країни та забезпечують контроль інвестора над об'єктом розміщення коштів (не менш ніж 10% статутного капіталу).

Підприємства з прямими іноземними інвестиціями становлять лише 4,6 % усіх українських компаній. Проте на них припадає 24 % загального обсягу капіталу України й майже 35 % загальної валової доданої вартості.

Основні країни-інвестори України: Кіпр — 10 млрд дол., Нідерланди — 6,3 млрд дол., Росія — 4,6 млрд дол., Велика Британія — 2,2 млрд дол. та Німеччина — 1,8 млрд дол. Частина прямих іноземних інвестицій, зокрема тих, що надходять із Кіпру, має українське походження. Кіпр приваблює іноземний, у тому числі український, капітал м'яким режимом оподаткування, потім кошти можуть повертатися у вигляді іноземних інвестицій.

Розглянемо розподіл прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності (мал. 5).

Мал. 5. Структура прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності.

1) Які види економічної діяльності найбільше приваблюють іноземних інвесторів?

2) Як ви вважаєте, у які виробництва переробної промисловості вкладають найбільше коштів? Чому?

Обсяг прямих іноземних інвестицій, які надійшли в Україну на початок 2018 р., склав 6,5 млрд дол.

Найбільші іноземні запозичення, до того ж за низькими відсотками за виплатами (низька відсоткова ставка) Україні надає МВФ. Найчастіше вони спрямовуються на поповнення валютних резервів Національного банку та стабілізацію фінансової системи. Умовами останніх позик МВФ є подальше проведення реформ, збалансування бюджету (тобто обсяг річних державних витрат має відповідати обсягу надходжень) і боротьба з корупцією.

Крім коштів, співробітництво з МВФ дає можливість отримати фінансові ресурси від інших учасників світового ринку запозичень та залучити іноземні інвестиції (мал. 6). Економічний спад 2014—2015 рр. і знецінення української гривні призвели до зростання співвідношення державного боргу до ВВП України: із 40 % у 2013 р. до 71 % у 2018 р. Тож на Україну чекають значні виплати за борговими зобов'язаннями. У сусідніх Білорусі та Польщі державний борг тримається на рівні 50 % від ВВП, а в Румунії — нижчий за 40 %. Водночас у таких високорозвинених країн, як США та Японія, співвідношення державного боргу до розміру ВВП значно вище, ніж в Україні (108 і 236% відповідно) (мал. 7).

Мал. 6. Структура зовнішніх державних запозичень України.

Мал. 7. Державний борг у % до ВВП окремих країн світу (початок 2018 р.).

1) Які країни мають найбільший (найменший) державний борг у відсотках до ВВП?

2) Чим би ви пояснили великий державний борг США?

5. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні.

В умовах інтеграції України в європейську та світову економіку ефективність банківської системи збільшується завдяки установам з іноземним капіталом. Значну роль тут відіграють транснаціональні фінансові корпорації, які є різновидом ТНК, що діють у банківській сфері. Якщо у 2005 р. частка іноземного капіталу в капіталі діючих банків становила менше 10 %, то у 2018 р. цей показник склав понад 35 %. Із 82 банків, які мають ліцензію Національного банку України, — 38 банків з іноземним капіталом. Три з них — «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсиббанк» та «Кредіт Агріколь» — отримали найбільші прибутки за підсумком 2017 р.

До найбільших транснаціональних фінансових корпорацій, що відкрили в Україні свої дочірні установи або мають свою частку в капіталі вітчизняних банків, можна віднести «Райффайзен Банк Аваль» (Австрія), «Кредіт Агріколь» (Франція), «Інтеза Санпаоло» (Італія), «Юні-Кредіт Груп» (Австрія), «ПроКредіт Груп» (Німеччина), «Бі-Ен-Пі Паріба» (Франція). Так, «Бі-Ен-Пі Паріба» — європейський лідер на світовому ринку банківських і фінансових послуг та один із шести найпотужніших банків світу.

Для більшості постсоціалістичних країн характерна значна частка транснаціональних фінансових корпорацій. так, у Хорватії, Словаччині та Литві на них припадає 90% активів місцевих банків; у Болгарії цей показник становить 80%; у Польщі та Чехії транснаціональні фінансові корпорації контролюють близько 70% активів.

Головне

Територією України проходять чотири європейські міжнародні транспортні коридори.

• Для України характерна офшорна, тобто на замовлення іноземних компаній, розробка програмного забезпечення.

• Основу природного рекреаційного потенціалу становлять гірські, прибережні та лісові ландшафти, оздоровчі ресурси, об'єкти природно-заповідного фонду.

• Великий туристичний потенціал мають історико-культурні та національно-етнографічні ресурси.

• Україна потребує збільшення іноземних інвестицій. Найбільші іноземні запозичення Україні надає МВФ.

• В умовах інтеграції України в європейську та світову економіку ефективність банківської системи збільшується завдяки транснаціональним фінансовим корпораціям.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Якою є мета створення міжнародних транспортних коридорів? 2. Розкажіть про офшорну розробку програмного забезпечення в Україні. 3. Охарактеризуйте ресурсний потенціал для розвитку рекреаційного комплексу в Україні. 4. Чим можна пояснити необхідність для України іноземних інвестицій та запозичень? 5. Використовуючи мал. 6, розкажіть про структуру зовнішніх державних запозичень України та місце в них МВФ. 6. Розкажіть про транснаціональні фінансові корпорації в Україні.

Поміркуйте

Чому продуктивність праці та заробітна плата на підприємствах із прямими іноземними інвестиціями є значно вищою, ніж на підприємствах без них?

Практичне завдання

Позначте на контурній карті чотири європейські МТК, які проходять територією України. Поясніть їх значення.

Працюємо самостійно

За додатковими джерелами зберіть дані про один із банків із часткою іноземного капіталу 100 % (їх в Україні 18). Охарактеризуйте його діяльність та з'ясуйте, наскільки надійним він вважається.

Дослідження

Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні: основні центри, компанії.