Підручник з Географії (рівень стандарту). 11 клас. Довгань - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Географії (рівень стандарту). 11 клас. Довгань - Нова програма

Цього року вам належить опанувати курс, що завершує шкільну географічну освіту, — «Географічний простір Землі». Він допоможе вам зрозуміти суть географічної науки загалом; інтегрувати знання про природу, людину й господарську діяльність; скласти уявлення про основні закономірності будови та розвитку географічної оболонки й загальні суспільно-географічні закономірності світу.

Весь матеріал курсу представлений у підручнику чотирма розділами.

Вступ

§ 1. Географія як система наук

Розділ I. Топографія та картографія

Тема 1. Топографія

§ 2. Топографічна карта

§ 3. Географічні і прямокутні координати. Вимірювання на топографічній карті за масштабом і кілометровою сіткою

§ 4. Визначення кутів орієнтування, висот точок, падіння річки за топографічною картою

Тема 2. Картографія

§ 5. Карта як джерело інформації. Способи зображення на географічних картах

§ 6. Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела

Розділ ІI. Загальні закономірності географічної оболонки землі

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети

§ 7. Рухи Землі та їх наслідки

Тема 2. Географічна оболонка землі

§ 8. Особливості географічної оболонки

Тема 3. Геологічне середовище людства

§ 9. Літосфера

§ 10. Рельєф. Закономірності розташування основних форм рельєфу

§ 11. Ресурсні властивості літосфери. Вплив людини на літосферу

Тема 4. Атмосфера та системи Землі

§ 12. Сонячне випромінювання. Показники стану атмосфери

§ 13. Погода та клімат

§ 14. Ресурсний потенціал атмосфери. Стихійні атмосферні явища. Загрози кліматичних змін

Тема 5. Гідросфера та системи Землі

§ 15. Гідросфера. Світовий океан

§ 16. Води суходолу. Водозабезпеченість регіонів і країн світу

Тема 6. Біосфера та системи Землі

§ 17. Біосфера. Ґрунти

§ 18. Природні зони

Розділ ІІI. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

Тема 1. Географічний простір

§ 19. Географічний простір

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі

§ 20. Демографічні процеси у світосистемі

§ 21. Міграції у світосистемі

Тема 3. Глобальна економіка

§ 22. Глобальна економіка

§ 23. Глобальні ланцюги доданої вартості. Виробництва первинного сектору

§ 24. Виробництва вторинного сектору

§ 25. Особливості окремих складових третинного сектору. Формування інформаційного суспільства

Тема 4. Політична географія та геополітика

§ 26. Політична географія та геополітика

Розділ ІV. Суспільна географія України

Тема 1. Українська держава

§ 27. Українська держава

Тема 2. Населення України

§ 28. Населення України

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці

§ 29. Сучасні риси національної економіки України

§ 30. Україна на окремих світових товарних ринках. Сучасний стан енергетики

§ 31. Сучасний стан окремих виробництв машинобудування

§ 32. Сучасний стан окремих виробництв хімічної, деревообробної, легкої та харчової промисловості

§ 33. Сучасний стан окремих складових третинного сектору

§ 34. Сталий (збалансований) розвиток

Основні терміни і поняття