Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Довгань - Нова програма

ТЕМА 2. КРАЇНИ ЄВРОПИ

§ 9. Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина): природні умови та ресурси, населення, аграрний сектор

Пригадайте

• положення Німеччини на карті Європи

1. Економіко-географічне положення. Природні умови та ресурси.

Німеччина має дуже вигідне економіко-географічне положення, яке значною мірою визначає місце країни в міжнародному поділі праці (МПП). Це обумовлюється такими чинниками:

• розташування країни на території одного з трьох найважливіших світових економічних центрів — Західної Європи;

• центральне розташування в регіоні, завдяки чому через територію Німеччини проходять важливі міжнародні транспортні коридори як меридіонального, так і широтного напрямку;

• наявність численних сусідів (на суходолі межує з дев’ятьма країнами), більшість із яких мають високий рівень розвитку та входять до складу ЄС, а Франція є членом «Великої сімки»;

• наявність незамерзаючих портів на берегах двох морів (Північного й Балтійського), які є одними з найважливіших районів судноплавства у світі;

• територію Німеччини перетинають численні судноплавні річки, серед яких особливе значення мають Рейн і Дунай.

Наприкінці XX ст. економіко-географічне положення Німеччини покращилося. Це пов’язане з розпадом світової соціалістичної системи, об’єднанням Німеччини та розширенням ЄС на схід.

За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника визначте особливості природних умов і ресурсів Німеччини.

2. Населення. Система розселення та роль федеральних земель у її розвитку.

Німеччина посідає друге місце в регіоні (після Росії) за кількістю населення — 81,4 млн осіб. Вона належить до найбільш густозаселених країн. Найбільш заселені прилеглі до Рейну західні території, де сформувався один із мегалополісів світу — Прирейнський.

За статевим і віковим складом, природним і механічним рухом населення Німеччина майже не відрізняється від інших високорозвинених країн Європи. Зокрема, це переважання жінок, передусім у середній і старшій вікових групах; старіння населення.

У національному складі Німеччини переважають німці. Ще однією особливістю країни є значна кількість іммігрантів (понад 7 млн осіб), серед яких багато турків і курдів. Вони працюють на трудомістких, шкідливих і малооплачуваних виробництвах.

За релігійним складом країна розділена на протестантів і католиків. Протестантів трохи більше, вони переважають у північних і центральних районах.

Німеччина — це високоурбанізована держава, у міських населених пунктах проживає близько 76% населення. Багато великих міст мають довгу й цікаву історію у складі держав, які існували на території сучасної Німеччини під час політичної роздробленості (наприклад Пруссія, Саксонія, Баварія, Ганновер, Вюртемберг). Це було враховано під час формування земель, на які поділяється сучасна федеративна Німеччина. Тому система розселення країни несе наслідки існування традиційних спільностей земель у їхніх історично сформованих межах.

Мюнхен та інші великі міста утворюють особливу групу населених пунктів, які виконують важливі управлінські, фінансові, транспортні та інші функції. Незважаючи на активний розвиток, Берлін не став лідером у системі розселення об'єднаної Німеччини. Існування в країні значної кількості потужних міських центрів, серед яких Берлін іноді називають «першим серед рівних», — важлива особливість національної системи розселення, яка пов'язана з історією держави.

Багато сучасних міст тяжіють до Рейну та його приток. На карті система цієї річки виглядає як блакитні нитки, на які «нанизані» пунсони (умовні позначення) міст. Серед них найбільший річковий порт світу — Дуйсбург, а також Дюссельдорф, Кельн, Майнц, Мангейм.

У Німеччині є чотири міста-мільйонери — Берлін, Гамбург (мал. 1), Мюнхен і Кельн. Навколо цих міст сформувалися моноцентричні агломерації.

3. Спеціалізація сільського господарства.

Німеччина має розвинене та інтенсивне сільське господарство, що за обсягами виробленої продукції в Європі поступається тільки Росії і Франції. Основну роль відіграє тваринництво, у якому переважають молочне скотарство й свинарство. Найбільшим є поголів’я великої рогатої худоби в приморських, гірських і передгірних районах. Так, для тваринництва молочного напрямку найкращі умови склалися в альпійських передгір’ях, де багато природних пасовищ. Свинарство найбільш розвинене в районах, де вирощують картоплю, кормові коренеплоди, а також поблизу портів, куди ввозяться імпортні корми.

Мал. 1. Порт міста Гамбург. Історично склалося, що Гамбург існував як вільне місто. Зараз він утворює одну із 16 земель Німеччини та посідає провідне місце за кількістю населення в країні. Гамбург є потужним промисловим і транспортним вузлом (залізні й автомобільні дороги), а також морським і річковим (річка Ельба) портом. Морський порт є найбільшим у Німеччині та другим у Європі після Роттердама.

У рослинництві велике значення мають пшениця, цукровий буряк, хміль, а на сході також картопля. Серед інших культур виділяються кормові, а серед зернових — жито, овес і ячмінь. Продукції рослинництва недостатньо, щоб прогодувати багатомільйонне поголів’я великої рогатої худоби й свиней. Тому Німеччина імпортує кормове зерно. Із-за кордону також завозяться деякі фрукти (передусім тропічні) й овочі.

На південному заході країни уздовж річки Рейн і її приток поширене виноробство. Дві третини загального виробництва складають білі вина, які мають попит в інших країнах.

Головне

• Німеччина має дуже вигідне географічне положення, але недостатньо забезпечена природними ресурсами.

• Існуюча система розселення несе наслідки існування традиційних спільностей земель у їхніх історично сформованих межах.

• Німеччина має розвинене та інтенсивне сільське господарство.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Назвіть найбільш характерні риси географічного положення Німеччини. 2. Дайте оцінку забезпеченості країни природними ресурсами. 3. Назвіть спільні риси в населенні Німеччини та інших високорозвинених держав. 4. Розкажіть про особливості розвитку аграрного сектору економіки країни. 5. Знайдіть спільні й відмінні риси в сільському господарстві Німеччини та України. 6. Використовуючи карту атласу, охарактеризуйте географію німецьких міст.

Поміркуйте

Чому фахівці вважають існування в країні значної кількості потужних міських центрів перевагою національної системи розселення?

Географічні дослідження

«Нове обличчя» Руру — постіндустріальний розвиток: «зелені» міста замість похмурих ландшафтів