Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Довгань - Нова програма

РОЗДІЛ III. ОКЕАНІЯ

ТЕМА 1. АВСТРАЛІЯ

§ 27. Австралія (Австралійський Союз): економіко-географічне положення, природні умови та ресурси, населення

Пригадайте

• що таке Співдружність; які країни входять до її складу

1. Економіко-географічне положення. Природні умови та ресурси.

Австралія — єдина у світі держава, яка повністю займає цілий материк. У зв’язку із цим вона має тільки морські кордони. Найближчими сусідами є Нова Зеландія, Папуа-Нова Гвінея та Індонезія.

Незважаючи на великі розміри (7,7 млн км2), територія Австралії досить компактна. Своєю формою вона нагадує трапецію з увігнутою верхньою основою (тут у материк врізається велика затока Карпентарія). До складу Австралії, крім материкової частини, що омивається водами Тихого й Індійського океанів, входять великий острів Тасманія та безліч дрібних острівців, розкиданих уздовж берегової лінії протяжністю 25,7 тис. км.

Ізольованість Австралії від інших частин світу й економічних центрів, віддаленість від головних морських шляхів тривалий час гальмували економічний розвиток країни. Водночас цей чинник забезпечив Австралії відсутність війн та територіальних суперечок. Нині розвиток засобів зв’язку та транспорту «наближає» Австралію до інших частин світу, сприяє її участі в міжнародних економічних відносинах.

За допомогою карт атласу та матеріалів електронного додатка до підручника охарактеризуйте природно-ресурсний потенціал Австралії. З'ясуйте, які види природних багатств відіграють важливу роль в економіці країни.

2. Населення.

Кількість населення Австралії досить незначна для такої величезної країни — близько 23 млн осіб. Це приблизно дорівнює населенню китайського міста Шанхая.

Мал. 1. Статево-вікова піраміда Австралії (2017 р.). Джерело: CIA World Factbook.

Більшість жителів країни — нащадки переселенців із Британських островів, що утворили англо-австралійську націю; решта — іммігранти з інших європейських країн та аборигени (вони належать до австралоїдної раси). Аборигенами вважають себе близько 300 тис. осіб. Зараз частина з них проживає у великих містах, частина — у віддалених місцевостях Північної території та Західної Австралії.

Демографічна ситуація в Австралії більш сприятлива, ніж у країнах Європи. Природний приріст складає близько 5 %. У віковій структурі населення діти складають 17,8%, а люди від 65 років — 16,1%. Середній вік австралійців — 38,6 року, а очікувана тривалість життя — 82,2 року (мал. 1).

Кількість населення в країні збільшується також за рахунок сучасної міграції. Останнім часом помітно зросла кількість переселенців із країн Азії, переважно з Китаю, Індії, В’єтнаму, Індонезії, Філіппін.

У релігійному складі переважають християни — протестанти (30%), католики (25%), православні (3%). Вихідці з Азії сповідують буддизм, індуїзм, іслам.

Австралія належить до найменш заселених частин світу. Середня густота населення становить менше ніж 3 особи/км2. Понад 70% населення сконцентровано на східному та південно-східному узбережжі. Центральні райони країни майже безлюдні. Частка міського населення сягає до 90%. Із п’яти найбільших міст країни три — Сідней (4,5 млн), Мельбурн (4,2 млн) та Брисбен (2,2 млн) — розташовані на сході та південному сході материка; Перт (1,8 млн) та Аделаїда (1,2 млн) — на південному заході.

Кожен четвертий житель Австралії народився за її межами. Переселенці з Європи створили основу кваліфікованих трудових ресурсів.

Оскільки невисокий природний приріст населення не може забезпечити потреби економіки Австралії, що зростає, міграційна політика країни й нині сприяє припливу трудових мігрантів. Кожного року спеціальний Департамент імміграції Австралії оголошує перелік спеціальностей, на які є попит у країні. До речі, багато переселенців, які прибувають у країну в останні роки, не прагнуть отримати статус постійного мігранта, а в майбутньому й австралійське громадянство, обмежуючись тільки роботою та веденням бізнесу. У результаті з 12,6 млн осіб, що становлять економічно активне населення, майже половина — іноземці.

Структура зайнятості населення Австралії має риси, що характерні для розвинених країн: найбільша частка працює у сфері послуг — 75,3%, у промисловості зайнято 21,1%, у сільському господарстві — 3,6%.

3. Українська діаспора в Австралії.

Особливості формування населення Австралії зумовили створення численних діаспор, у тому числі української. За переписом населення 2017 р., в Австралії проживають близько 30 тис. осіб українського походження.

Масова еміграція в Австралію розпочалася наприкінці 1940-х рр., а найбільшого розмаху набула після Другої світової війни, коли з Німеччини з так званих таборів переміщених осіб українці роз’їжджалися по всьому світу. У столицях усіх шести штатів утворилися українські громади. Невід’ємним атрибутом суспільного життя українців в Австралії було українське шкільництво. У тимчасових переселенських таборах були засновані українські етнічні (суботні) школи. Від самого початку існування української діаспори ці школи відігравали важливу роль у збереженні української мови, історії, культури, звичаїв та релігії.

В Австралії діють численні театральні гуртки, музичні та хорові колективи, літературні клуби.

Головне

• Головні риси ЕГП Австралії — ізольованість, відокремленість від інших материків, велика площа та протяжність берегової лінії, положення в тропічних широтах Південної півкулі.

• Природно-ресурсний потенціал Австралії оцінюється як дуже великий. Особливим різноманіттям відрізняються рудні корисні копалини. Обмеженими є лише водні ресурси.

• Характерні риси населення: строкатий етнічний склад, нерівномірне розміщення, висока урбанізація, позитивне сальдо міграції.

• Міграційна політика Австралії спрямована на залучення кваліфікованих трудових ресурсів.

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Оцініть ЕГП Австралії. Виділіть риси, що сприяють її економічному розвитку. 2. Назвіть основні складові природно-ресурсного потенціалу Австралії. Припустіть, які види господарської діяльності можуть розвиватися на основі природних багатств материка. 3. Чим демографічна ситуація Австралії відрізняється від демографічної ситуації європейських країн? 4. Поясніть, які причини зумовили нерівномірне розміщення населення країни. 5. Укажіть причини високого рівня урбанізації в Австралії. 6. Охарактеризуйте особливості працересурсного потенціалу Австралії. 7. Розкажіть про життя української діаспори в Австралії.

Поміркуйте

Чим обумовлене збільшення припливу іммігрантів із країн Азії в Австралію в останні десятиліття?

Практичні завдання

Порівняйте ЕГП Австралії та Японії. Виділіть спільні й відмінні риси.

Працюємо самостійно

Дізнайтеся про політику мультикультуралізму, яку проводить уряд Австралії. Поясніть, як це впливає на єдність австралійської нації.

Географічні дослідження (за вибором учня/учениці)

1. Національні парки Австралії як об'єкти міжнародного туризму.

2. Канберра — політико-адміністративний центр країни.